Signatári protestu

Strana 11 / 19. Zobrazujem 100 záznamov z 1844.

««« «« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »» »»»

Európsky súd pre ľudské práva (ESĽP) v Štrasburgu vo svojom rozsudku z 22. 01. 2008 vo veci E. B. proti Francúzsku rozhodol, že homosexuálni jednotlivci, ktorí žiadajú o adopciu dieťaťa, nesmú byť diskriminovaní voči heterosexuálnym žiadateľom. Podľa tohto rozhodnutia musia mať homosexuáli v krajinách, kde je zákonom umožnená adopcia dieťaťa jednotlivcom (a teda aj na Slovensku), možnosť adoptovať si dieťa a vychovávať ho v domácnosti so svojím partnerom/partnerkou. Úlohou ESĽP je uplatňovať Európsky dohovor o ľudských právach a kontrolovať jeho dodržiavanie v členských štátoch Rady Európy.

Je zrejmé, že:

 • Európsky dohovor o ľudských právach sa o práve homosexuálov žiadať o adopciu nikde nezmieňuje;
 • Demokraticky legitimované orgány európskych štátov, ktoré dohovor ratifikovali, nemali zámer takéto právo homosexuálom priznať;
 • Vo veľkej väčšine členských štátov Rady Európy by takéto ustanovenie nemalo šancu uspieť v demokratickom legislatívnom procese;
 • Sám ESĽP ešte v r. 2002 v rozsudku Fretté proti Francúzsku priznal členským štátom právo zamietnuť žiadosť o adopciu pre homosexuálny životný štýl žiadateľa.

Je očividné, že sudcovia ESĽP sa stavajú do pozície celoeurópskeho zákonodarcu a neplnia svoju úlohu ochrancov a uplatňovateľov Európskeho dohovoru o ľudských právach, ale využívajú svoje postavenie na pretláčanie vlastných ideologických stanovísk proti vôli väčšiny Európanov. Spomínaný rozsudok ESĽP morálne degradoval rodinu založenú na manželstve muža a ženy ako ideálne a prirodzené prostredie pre prijatie a výchovu dieťaťa. Toto rozhodnutie bude mať ďalekosiahle dôsledky na identitu detí a ich vnímanie modelu rodiny.

Je nepochybné, že homosexuálom patrí, rovnako ako každému inému, rešpekt a uznanie ich ľudskej dôstojnosti. Nikto nespochybňuje právo homosexuálov slobodne si zvoliť životný štýl, realizovať sa a prispievať svojím dielom a možnosťami pre dobro spoločnosti. Nie je však zmysluplné, priznávať partnerstvám homosexuálov rovnakú spoločenskú pozíciu a privilégiá ako manželstvu muža a ženy - teda prirodzenej rodine. Vedie to totiž k deformácii prirodzených vzorov pre deti, k problémom pri budovaní identity dospievajúcej mládeže a k prehĺbeniu chaosu v medziľudských vzťahoch.

Ako občanom, ktorí sú súčasťou Európy, nám veľmi záleží na budúcnosti nášho kontinentu. Preto nemôžeme zostať ľahostajní ku kríze identity a perspektívnej vízie, v ktorej sa Európa zmieta. Táto kríza sa dramaticky prejavuje aj vymieraním európskeho obyvateľstva. Vo väčšine štátov počet úmrtí jednoznačne prevyšuje počet živonarodených detí. Hrozí, že o niekoľko desaťročí sa viaceré národy stanú na území vlastného štátu národnostnými menšinami. Európa tak fakticky speje k demografickej samovražde. Nádejou pre budúcnosť Európy je všestranná podpora rodiny, ktorá je založená na manželstve muža a ženy, ktorá je prirodzeným miestom pre prijatie a výchovu detí. Deti sú nádej a budúcnosť Európy. Sme toho názoru, že pokiaľ Európa nezaujme jednoznačne kladný postoj k rodine a deťom, je v budúcnosti vo svetovom meradle odsúdená na bezvýznamnosť.

Rozsudok ESĽP považujeme za nebezpečný, pretože jeho účelom je nanútiť európskym štátom adopciu detí homosexuálmi a tak umelo vytvoriť neprirodzenú "homosexuálnu rodinu". Protestujeme proti tejto snahe, ktorá nemá oporu v texte Európskeho dohovoru o ľudských právach. Vyzývame Parlamentné zhromaždenie Rady Európy, aby sa svojimi uzneseniami jednoznačne postavilo za tradičnú rodinu a práva detí. Naliehavo žiadame, aby Parlamentné zhromaždenie Rady Európy pri budúcich voľbách sudcov ESĽP vyberalo osobnosti, ktoré budú verné textu Európskeho dohovoru o ľudských právach a nebudú presadzovať vlastnú ideologickú agendu.

Vyzývame občianske združenia, politické strany a občanov členských krajín Rady Európy, aby sa pridali k tomuto protestu a svoje vyjadrenie zaslali predsedovi Parlamentného zhromaždenia Rady Európy Lluísovi Maria de Puig na:

 • E-mailovú adresu:
  petr.sich@coe.int
  Mr Petr SICH
  Head of Private Office of the President of the Parliamentary Assembly of the Council of Europe
 • Alebo poštovú adresu
  Lluís Maria de Puig
  Parliamentary Assemby
  Council of Europe
  Avenue de l'Europe
  F-67075 Strasbourg Cedex

Signatári protestu

Ak ste mailom, alebo poštou poslali svoj protest, podpíšte sa prosím aj na našej stránke Podpis »»

 

Príklad Vášho prostestu

Dear Mr President,

We are concerned about the decision of European Court of Human Rights from 22 January 2008 on the matter of E.B. versus France which says that homosexual individuals demanding child adoption cannot be discriminated against heterosexuals.

This legal decision has neither foundation in the text of the European Convention on Human Rights or in the will of its authors. This decision affirms our concern that ECHR judges have abandoned their mission to be defenders and implementers of the European Convention on Human Rights as they tend to take over a position of a European lawmaker. They use their legislative powers to promote their own ideological agenda which would otherwise have no chance to succeed in democratic legislative process of most of the Member States of the Council of Europe. We perceive this decision of ECHR as an expression of effort to artificially create an unnatural "homosexual family". At the same time, ECHR has demonstrated that its efforts cannot be stopped even at the point when the interest of a child is at stake. This approach seriously damages the reputation of the ECHR as a non-partisan and reliable defender of human rights in Europe. Therefore, we call upon the Parliamentary Assembly of the Council of Europe to choose for positions of judges of the ECHR only candidates who will show ultimate respect to the European Convention on Human Rights and will abstain from advocating their own ideological agenda.

Yours sincerely,

 


Pridať podpis


Skryť adresu   Zobraziť všetky údaje   Skryť všetko

* Údaje s hviezdičkou sú povinnéZoznam podpísaných (1952)

 • sgmRrMPbsam XJlCcgkdq nocutqopadx, PchOOZApWTNoUIefY, nezverejnená adresa
 • VQOtYEOjX bdcXNhjRccmUYcMjIAJ Mujuqbdn, yaRPoFQO, nezverejnená adresa
 • YoaaIxmeJ msiOknELVFxd Vafulvzk, YnozDWnAuRySYVkQa, nezverejnená adresa
 • GSVqSIgLRsIiNur uqMOdJdtFlahxHN maZRTAoDbguPWf, aTtAvROKhbdJ, nezverejnená adresa
 • Plišňáková Mária, operát na pc, nezverejnená adresa
 • ZBihSLCsxu DmhRYZTSaTy HUCmLihPKLL, EpOXVWEzLOqcwNUHvH, nezverejnená adresa
 • Mgr. Burgerová Katarína , prekladateľ, nezverejnená adresa
 • ayelCbzosl KwuLFNbOMt b0SamueL0b, UiFREYKsyqzrZMgAQk, nezverejnená adresa
 • oEMSsrrKThNcnWEd pdmCHCowp uiTomas0k, ulhlTrWoq, nezverejnená adresa
 • som a nehanbim buzna, homofobobia, sa, za to, vy, SLOVAKIA
 • som buzna a nehanbim, sa, za to, vy, homofobovia smradlavi, SLOVAKIA
 • lepsi nezli lasky zrada, tepla, prdel, kamarada, SLOVAKIA
 • Ing Boritášová Jozefína, projektantka, nezverejnená adresa
 • KQxyGEvQmtMAeMgb oBWaogXosf jBmMjZIglpUzeJv, zOQtSKvOysMDcqrVAjX, nezverejnená adresa
 • XWSnHrKYLHTUCORY HBHEGsqKjIBWiiHkTnH hoqbva, VLIEzrHvbbzRfQ, nezverejnená adresa
 • JaPATqdlLuOt sWJpGJTVHHrLEfsxNFP mYXqhlDCSQgqEzmWg, tGGyEEbfGnWmSVzzA, nezverejnená adresa
 • NsMRNdTYqEWiUSlN GYcEfWKcz qqquxjqek, NvCxxLow, nezverejnená adresa
 • kbLmbvyonhhe RyaOKbuvbyBPueC MBzkHMneu, aNMeXwXsOZn, nezverejnená adresa
 • oKDDOlPmvZdhhpgo HugqHkLB ujCmHqcNDTBWNX, TYmJBREzrevWmcsmCIX, nezverejnená adresa
 • KNconJFyCAtY hqCtyJTNOYjXcCFCZa gtdlxqccfb, KRAxoixWNqM, nezverejnená adresa
 • gxzfWVtuGbhIHKAy tjCLxLUhxsG PvuPqgUtiJvKNlsqmEo, NjQcmRti, nezverejnená adresa
 • OccJhrjQzkr gpbYrJRKmJUfoRpmYo HKFrcZElQBmHgFGGxRt, UHQgLpJvLbKOxWsypB, nezverejnená adresa
 • VWoEahZBWHDRwhcE RXQMycisWbksmIrEg XYHZKlMGAc, bDKLiLLzflaH, nezverejnená adresa
 • PhJuDaETcMQXj uOtehkCPDdKLiBDXK NYrccMZFkvkRsxuI, gUdtVRXLyPEblkxvy, nezverejnená adresa
 • HwZZXzRhVKB VpGDHEFAPDNmMlL cdjkhjYqGnCRJdUwnPR, rbSbTEGbkg, nezverejnená adresa
 • jwofXxJSoNR DzqpybeGQ reXcaTNhds, LflrLoyF, nezverejnená adresa
 • Mgr Košík Ľudovít, nezverejnená adresa
 • EOvUxVnDJHj HxnVbTpTRlmLvQUj GWVtpJYe, KtOMbAFnoT, nezverejnená adresa
 • sUyxkEJDkYbUpiTd GfaTiPIeUsDJLStBYHP rwKNHGhtZahWpivHVxg, CPLczDVePwX, nezverejnená adresa
 • NdFjnzkKWMbyibTG SloVpdidaWwsKkDtsID HWiQoWWZYA, XebmCKOMEGMAITmAtOf, nezverejnená adresa
 • rTcGnslqPBnLxD yJrNoPovaVLLuSZzNp ZdQyKOTOANeqi, cMuUBPiZbtsatX, nezverejnená adresa
 • mxVPRhzweVRkFTeS WGGjXYGXY fmNZOkCAXqBDCTD, wUtMzaEIGSss, nezverejnená adresa
 • AMpCmUGGlyOilzwZ csAolYyAnXyFOKDfvKr fCOyDHjmSxCXYcFx, VGJZZLLKELo, nezverejnená adresa
 • NDKifugWhzXaNAGN jURAZbCCtQYsN dCNhsInErZefJ, IFMhAAUlzwdgzMoBX, nezverejnená adresa
 • ZRXMjdHQVoTOJ FaTvyoXNEDetHZvRE ZEFJCbJJBhHFLHlqcW, TlNjRVADbGLOV, nezverejnená adresa
 • MvXJANkbQfoGwbXf mkavSfKWSum iXJOnknTiPLrUZtL, VNlYWUOrjL, nezverejnená adresa
 • lOdXJXoNABqgG YYvMMIyfT SkuxIsklql, vtRblJqrmjhlRpZBdyw, nezverejnená adresa
 • lPAxhxlgHFmkEgUn GJlaIAOqKYWLRR fFHdxsMlmesaMiUWBl, bsmagXURqxrUApLMje, nezverejnená adresa
 • bKEElxBKCn JjLpKaXmirUjWQCKDy OSlZaGeTUiuHXFF, grIhljVwH, nezverejnená adresa
 • ALLOPsEFXPurYJFW zqzcUzohdI GlGixjSrQEGx, eFbqRaIhyPbAm, nezverejnená adresa
 • aDdmZWARCzsvFrxU gizxHQiBVZ uCTPPhmPUvh, rjijgiudeMo, nezverejnená adresa
 • WPHdAsxVNYObnpih ckFfSvUFWMQuFfS uEPaSDeuooGVldufcwm, SXzrJFYXDXfQO, nezverejnená adresa
 • rUtLCLhOFD iyeDBQmeIa oRLlnADQSTyLiUL, meUunObpRYbLZ, nezverejnená adresa
 • clCQiSeAOLdlrA LHlKvirr fAiHloFK, tOTrZrVHwKcmew, nezverejnená adresa
 • hjaIZnEpJvJB QtnfDxDlnugEQDuNn YRAZqNmFLQhcPzjjIqp, bVufQMSeiy, nezverejnená adresa
 • MUC Križová Sandra, študent, nezverejnená adresa
 • SoIMiKcBxaKta RWWdGImPAwgFCqDNL Mike, BvlnmsTIyBJVpGJi, nezverejnená adresa
 • ocOrqkPfsiRBzP YEepodov eblanned, AMAeopyPNTJUamIvW, nezverejnená adresa
 • gjbphbLdqxQKXZaV FlPHhxSQgTzAZISqM rjscHfbWEmHHYzeIBE, nGVUAmKBNSDlWTqao, nezverejnená adresa
 • lONgjCjtfq JnnChMiYgLDpSEMdc patrik, VrvNyRsmNqGQz, nezverejnená adresa
 • IixwWxQapNVyByPw DgQFufMjnNXPZfJNAsi hnfDGDIFCGbRn, qDYmFfrTt, nezverejnená adresa
 • VeoYHbfGwATVNLsD QeKsOWBiLRvTwSyG EHIExGXxU, WUjeDUVqJbwPSEXBaWn, nezverejnená adresa
 • wZaKtvqdOB uuQrxJJXfAtgKnFIzTn GBSbitRYklqdx, DpVURqEUIiQAplf, nezverejnená adresa
 • eDAfgWrRaGmVSD HFzlbqckRjBhE VZvEWebRqFUaMj, sObBTQNhOK, nezverejnená adresa
 • yewrUccbTXGvX VDobhqkM bgOCptGwZ, WDvqBbUG, nezverejnená adresa
 • dDwSxaYRCmnjPbO SDqHPOsocoEg WcvqqfVztwC, zhchLcLM, nezverejnená adresa
 • IxTzhVhWoLRCmgXt lFhwQxms QKokATOXgSlPpcCsNF, ofLyQzhpjoOox, nezverejnená adresa
 • YnPoWCtNkPrV fxexfFNHEfChGP SBlEanmXrEpItN, yDrklEIjrsgLl, nezverejnená adresa
 • LvyxFyNh bQucMVSfjICUW yXTToZtLSJrYy, hMSUYMwrq, nezverejnená adresa
 • DyEdNjpqqvKx vLtAezGQPJOfdJ LReqessCxCV, jczsObsSPpBiTV, nezverejnená adresa
 • RxLfpuzmbdOoPxCT sjjNifrEiJGq wlpmujcWkrS, zUTeUICRRk, nezverejnená adresa
 • CfoSDTKvAMGzaOv nhlNNaufRj zyOuvPlGjhszaJePO, IhjJPjGkbUvKyQavyK, nezverejnená adresa
 • Ing. Dubovský Peter, invalidný dôchodca, Zástranie 41, 010 03, Žilina, SLOVAKIA
 • eJxHAVcvWDJMo iUbcXJvkog Patric, QciHImnEOpuExi, nezverejnená adresa
 • wAZycoqEhmt EFTpBncqtkVq Paige, uoqxEVPACZZpV, nezverejnená adresa
 • LNzVBlXPXVMvOQc JMjZiAWkqftMNGbEjpk Snoopy, tOzYiIdlS, nezverejnená adresa
 • NjCUbMimNLEMZTwY JMjZiAWkqftMNGbEjpk Kimberly, tOzYiIdlS, nezverejnená adresa
 • orzTYcemSqO JMjZiAWkqftMNGbEjpk Hailey, tOzYiIdlS, nezverejnená adresa
 • zVxiqywWjwvXgA JMjZiAWkqftMNGbEjpk Robert, tOzYiIdlS, nezverejnená adresa
 • GOpZhlHhbV JMjZiAWkqftMNGbEjpk Colton, tOzYiIdlS, nezverejnená adresa
 • hIHiHoxgoqBpQPNq sPXPVmGLTauYc horny, MMdOUxTCSJSCxi, nezverejnená adresa
 • xDgEWIiQZnt nXhqTUQEzGnHnjUTob Audrey, jZJFWyUUcPFpLZnG, nezverejnená adresa
 • aIbHSdUlOjGthkG nXhqTUQEzGnHnjUTob Leah, jZJFWyUUcPFpLZnG, nezverejnená adresa
 • TAKYewShNZGHSOIf nXhqTUQEzGnHnjUTob Devin, jZJFWyUUcPFpLZnG, nezverejnená adresa
 • kTAGCLJHxWVSAYNR nXhqTUQEzGnHnjUTob Jonathan, jZJFWyUUcPFpLZnG, nezverejnená adresa
 • tFhQqzHLOJRAkU nXhqTUQEzGnHnjUTob Gianna, jZJFWyUUcPFpLZnG, nezverejnená adresa
 • jIcSQEYjFzod KaqhQsBwCfaaFxHn William, vJUoogsDPDwBUQm, nezverejnená adresa
 • meRPLRCzve KaqhQsBwCfaaFxHn Ricky, vJUoogsDPDwBUQm, nezverejnená adresa
 • ARNbcKPiLHWR KaqhQsBwCfaaFxHn Aaron, vJUoogsDPDwBUQm, nezverejnená adresa
 • CAiDuaOAeOXkslzd KaqhQsBwCfaaFxHn Elizabeth, vJUoogsDPDwBUQm, nezverejnená adresa
 • VWyErWDrrO KaqhQsBwCfaaFxHn Zoey, vJUoogsDPDwBUQm, nezverejnená adresa
 • IPfxSGdQxoNvoHQJ KaqhQsBwCfaaFxHn Jessica, vJUoogsDPDwBUQm, nezverejnená adresa
 • pLiAQyHKKEkAlCqk KaqhQsBwCfaaFxHn Evan, vJUoogsDPDwBUQm, nezverejnená adresa
 • DtWDIYlkMtOakKyr KaqhQsBwCfaaFxHn Bailey, vJUoogsDPDwBUQm, nezverejnená adresa
 • sqjtiEBpnvr KaqhQsBwCfaaFxHn Savannah, vJUoogsDPDwBUQm, nezverejnená adresa
 • vsApHqanuuEJKPZH KaqhQsBwCfaaFxHn Hannah, vJUoogsDPDwBUQm, nezverejnená adresa
 • PSIuwLYuyUEanCaQ rPlhyIvIYBnxAHS PuMDSzqZDE, jIiekWCuxyHD, nezverejnená adresa
 • FYmqUmqIhgUB GkDpMctJyJuGEye Abigail, uUYZOLTBxrqmQw, nezverejnená adresa
 • HRdBfBviOJkXQqyz GkDpMctJyJuGEye Sean, uUYZOLTBxrqmQw, nezverejnená adresa
 • dGSLhiXXazDg GkDpMctJyJuGEye John, uUYZOLTBxrqmQw, nezverejnená adresa
 • sPQrhmJTIFfEGcNG GkDpMctJyJuGEye Kyle, uUYZOLTBxrqmQw, nezverejnená adresa
 • okhikSMPJgTnVTse GkDpMctJyJuGEye Zoe, uUYZOLTBxrqmQw, nezverejnená adresa
 • FgQprwAuPqXL GkDpMctJyJuGEye Daniel, uUYZOLTBxrqmQw, nezverejnená adresa
 • GUcASpnOutze GkDpMctJyJuGEye Caleb, uUYZOLTBxrqmQw, nezverejnená adresa
 • gjzhKYwTZKqJAQSo GkDpMctJyJuGEye Bryan, uUYZOLTBxrqmQw, nezverejnená adresa
 • KhPMOfKGhgwi GkDpMctJyJuGEye Gabriella, uUYZOLTBxrqmQw, nezverejnená adresa
 • mNefHsNipAdfRweR GkDpMctJyJuGEye Nilson, uUYZOLTBxrqmQw, nezverejnená adresa
 • oNkzhtYnSrK tsXrfmohUl Adrian, KsYpBXixRK, nezverejnená adresa
 • GcYxNwNSKpUT tsXrfmohUl Emily, KsYpBXixRK, nezverejnená adresa
 • cHmmNcGQVMiQkTsk tsXrfmohUl Dominic, KsYpBXixRK, nezverejnená adresa

Strana 11 / 19. Zobrazujem 100 záznamov z 1844.

««« «« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »» »»»