Signatári protestu

Strana 10 / 19. Zobrazujem 100 záznamov z 1844.

««« «« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »» »»»

Európsky súd pre ľudské práva (ESĽP) v Štrasburgu vo svojom rozsudku z 22. 01. 2008 vo veci E. B. proti Francúzsku rozhodol, že homosexuálni jednotlivci, ktorí žiadajú o adopciu dieťaťa, nesmú byť diskriminovaní voči heterosexuálnym žiadateľom. Podľa tohto rozhodnutia musia mať homosexuáli v krajinách, kde je zákonom umožnená adopcia dieťaťa jednotlivcom (a teda aj na Slovensku), možnosť adoptovať si dieťa a vychovávať ho v domácnosti so svojím partnerom/partnerkou. Úlohou ESĽP je uplatňovať Európsky dohovor o ľudských právach a kontrolovať jeho dodržiavanie v členských štátoch Rady Európy.

Je zrejmé, že:

 • Európsky dohovor o ľudských právach sa o práve homosexuálov žiadať o adopciu nikde nezmieňuje;
 • Demokraticky legitimované orgány európskych štátov, ktoré dohovor ratifikovali, nemali zámer takéto právo homosexuálom priznať;
 • Vo veľkej väčšine členských štátov Rady Európy by takéto ustanovenie nemalo šancu uspieť v demokratickom legislatívnom procese;
 • Sám ESĽP ešte v r. 2002 v rozsudku Fretté proti Francúzsku priznal členským štátom právo zamietnuť žiadosť o adopciu pre homosexuálny životný štýl žiadateľa.

Je očividné, že sudcovia ESĽP sa stavajú do pozície celoeurópskeho zákonodarcu a neplnia svoju úlohu ochrancov a uplatňovateľov Európskeho dohovoru o ľudských právach, ale využívajú svoje postavenie na pretláčanie vlastných ideologických stanovísk proti vôli väčšiny Európanov. Spomínaný rozsudok ESĽP morálne degradoval rodinu založenú na manželstve muža a ženy ako ideálne a prirodzené prostredie pre prijatie a výchovu dieťaťa. Toto rozhodnutie bude mať ďalekosiahle dôsledky na identitu detí a ich vnímanie modelu rodiny.

Je nepochybné, že homosexuálom patrí, rovnako ako každému inému, rešpekt a uznanie ich ľudskej dôstojnosti. Nikto nespochybňuje právo homosexuálov slobodne si zvoliť životný štýl, realizovať sa a prispievať svojím dielom a možnosťami pre dobro spoločnosti. Nie je však zmysluplné, priznávať partnerstvám homosexuálov rovnakú spoločenskú pozíciu a privilégiá ako manželstvu muža a ženy - teda prirodzenej rodine. Vedie to totiž k deformácii prirodzených vzorov pre deti, k problémom pri budovaní identity dospievajúcej mládeže a k prehĺbeniu chaosu v medziľudských vzťahoch.

Ako občanom, ktorí sú súčasťou Európy, nám veľmi záleží na budúcnosti nášho kontinentu. Preto nemôžeme zostať ľahostajní ku kríze identity a perspektívnej vízie, v ktorej sa Európa zmieta. Táto kríza sa dramaticky prejavuje aj vymieraním európskeho obyvateľstva. Vo väčšine štátov počet úmrtí jednoznačne prevyšuje počet živonarodených detí. Hrozí, že o niekoľko desaťročí sa viaceré národy stanú na území vlastného štátu národnostnými menšinami. Európa tak fakticky speje k demografickej samovražde. Nádejou pre budúcnosť Európy je všestranná podpora rodiny, ktorá je založená na manželstve muža a ženy, ktorá je prirodzeným miestom pre prijatie a výchovu detí. Deti sú nádej a budúcnosť Európy. Sme toho názoru, že pokiaľ Európa nezaujme jednoznačne kladný postoj k rodine a deťom, je v budúcnosti vo svetovom meradle odsúdená na bezvýznamnosť.

Rozsudok ESĽP považujeme za nebezpečný, pretože jeho účelom je nanútiť európskym štátom adopciu detí homosexuálmi a tak umelo vytvoriť neprirodzenú "homosexuálnu rodinu". Protestujeme proti tejto snahe, ktorá nemá oporu v texte Európskeho dohovoru o ľudských právach. Vyzývame Parlamentné zhromaždenie Rady Európy, aby sa svojimi uzneseniami jednoznačne postavilo za tradičnú rodinu a práva detí. Naliehavo žiadame, aby Parlamentné zhromaždenie Rady Európy pri budúcich voľbách sudcov ESĽP vyberalo osobnosti, ktoré budú verné textu Európskeho dohovoru o ľudských právach a nebudú presadzovať vlastnú ideologickú agendu.

Vyzývame občianske združenia, politické strany a občanov členských krajín Rady Európy, aby sa pridali k tomuto protestu a svoje vyjadrenie zaslali predsedovi Parlamentného zhromaždenia Rady Európy Lluísovi Maria de Puig na:

 • E-mailovú adresu:
  petr.sich@coe.int
  Mr Petr SICH
  Head of Private Office of the President of the Parliamentary Assembly of the Council of Europe
 • Alebo poštovú adresu
  Lluís Maria de Puig
  Parliamentary Assemby
  Council of Europe
  Avenue de l'Europe
  F-67075 Strasbourg Cedex

Signatári protestu

Ak ste mailom, alebo poštou poslali svoj protest, podpíšte sa prosím aj na našej stránke Podpis »»

 

Príklad Vášho prostestu

Dear Mr President,

We are concerned about the decision of European Court of Human Rights from 22 January 2008 on the matter of E.B. versus France which says that homosexual individuals demanding child adoption cannot be discriminated against heterosexuals.

This legal decision has neither foundation in the text of the European Convention on Human Rights or in the will of its authors. This decision affirms our concern that ECHR judges have abandoned their mission to be defenders and implementers of the European Convention on Human Rights as they tend to take over a position of a European lawmaker. They use their legislative powers to promote their own ideological agenda which would otherwise have no chance to succeed in democratic legislative process of most of the Member States of the Council of Europe. We perceive this decision of ECHR as an expression of effort to artificially create an unnatural "homosexual family". At the same time, ECHR has demonstrated that its efforts cannot be stopped even at the point when the interest of a child is at stake. This approach seriously damages the reputation of the ECHR as a non-partisan and reliable defender of human rights in Europe. Therefore, we call upon the Parliamentary Assembly of the Council of Europe to choose for positions of judges of the ECHR only candidates who will show ultimate respect to the European Convention on Human Rights and will abstain from advocating their own ideological agenda.

Yours sincerely,

 


Pridať podpis


Skryť adresu   Zobraziť všetky údaje   Skryť všetko

* Údaje s hviezdičkou sú povinnéZoznam podpísaných (1952)

 • Ing Lescinska Zuzana, maternity leave, nezverejnená adresa
 • Lescinsky Jan, builder, nezverejnená adresa
 • MVDr. Podhorský Pavol, medical representative, Tr. Hradca Králové 34, 97404, Banská Bystrica, SLOVAKIA
 • PhD. a Ing. Križanoví Lýdia a Martin, manželia, rodičia, nezverejnená adresa
 • Križovenský Jozef, businessman, nezverejnená adresa
 • Cobrda Miroslav, Teolog, nezverejnená adresa
 • Bilek Silvia, nezverejnená adresa
 • Hollá Vlasta, nezverejnená adresa
 • Ing. Gaborčík Matúš, finančník, nezverejnená adresa
 • Ing. Sitar Rastislav, správca, nezverejnená adresa
 • MVDr. Zelenska Klaudia, nezverejnená adresa
 • Zelenská Margita , nezverejnená adresa
 • Ferenčík Ján, technik, nezverejnená adresa
 • Mgr. Václav Radoslav, pedagóg, nezverejnená adresa
 • ING. Hujová Terézia, ekonómka, nezverejnená adresa
 • Ing. Chorvátová Anna, učiteľ, nezverejnená adresa
 • Ing. Jurko Erik, marketér, nezverejnená adresa
 • Mgr. Majerák Pavel, nezverejnená adresa
 • JUDr., PhD. Sedláková Mária, VŠ učiteľka, Čordákova 3, 040 23, Košice, SLOVAKIA
 • Ing. Cerňák Róbert, stavebný inžinier, nezverejnená adresa
 • Mgr. Kovaľská Lucia, sekretárka, nezverejnená adresa
 • ing. Rimarčík Juraj, obchodný zástupca, nezverejnená adresa
 • Slebodnik Jaroslav , Madridska 3, 04013, Kosice, SLOVAKIA
 • Mgr. Jenčuš Zdeno, manažér, nezverejnená adresa
 • Babinčák Martin, nezverejnená adresa
 • Holbičková Katarína, nezverejnená adresa
 • Jombík Marián, rehoľník Hospitálskej rehole sv.Jána z Boha, nezverejnená adresa
 • Ing.Bc. Kušnierik Daniel, Inžinier, nezverejnená adresa
 • Mgr. Ambrozy Marián, filozof, nezverejnená adresa
 • Mgr. Pavlík Marián, učiteľ, nezverejnená adresa
 • Mgr. Lorencova Katarina, socialny pracovnik, Bratislavska 700/2, 90046, Most pri Bratislave, SLOVAKIA
 • RNDr., CSc. Viskup Jozef , vedecký pracovník, nezverejnená adresa
 • Profesor Holec Peter, paleontológ, nezverejnená adresa
 • Bc. Jančo Martin, nezverejnená adresa
 • RNDr. Pivko Daniel, vysokoskolsky pedagog, nezverejnená adresa
 • Ing. Pivková Marta, doma s deťmi, nezverejnená adresa
 • Viskupová Helena, dôchodkyňa, nezverejnená adresa
 • Mgr. Šmotlák Anton, politológ, nezverejnená adresa
 • PhD. Fekiač Peter, nezverejnená adresa
 • Prof.Ing.PhD Lapos József, vysokoškolský učiteľ, nezverejnená adresa
 • Vlk Juraj, študent, nezverejnená adresa
 • Kovářová Nora, nezverejnená adresa
 • Bc. Koláček Marián, študent, nezverejnená adresa
 • Ing. Medveczky Ladislav, softwerovy inzinier, nezverejnená adresa
 • Láslofi Igor, nezverejnená adresa
 • Grobarčík Peter, nezamestnaný, nezverejnená adresa
 • Jakubov Tomáš, skladník, nezverejnená adresa
 • Minárik Pavol, nezverejnená adresa
 • Bubniak Zdenko, študent, nezverejnená adresa
 • Ing. Gruber František, kontrolór, Stará Ľubovňa Letná 16, 06401, Stará Ľubovňa, SLOVAKIA
 • Štítová Michaela , študent, nezverejnená adresa
 • Kuvikova Mariana, účtovník, nezverejnená adresa
 • Kral Slavomir, nezverejnená adresa
 • Ing. Vantová Viera, nezverejnená adresa
 • moja rodinka matisova dominika, nezverejnená adresa
 • Mgr. Balejova Dorota, učiteľka a študentka práva, A. Stodolu 52/56 , 03601, Martin, SLOVAKIA
 • PaedDr., PhD. Dravecký Ján, učiteľ, nezverejnená adresa
 • Gaborčík Michal, nezverejnená adresa
 • Ing. Poláček Peter, manažér, nezverejnená adresa
 • Elias Pavol, nezverejnená adresa
 • NyPNVdGwsp vahREpyecMlB mPgAVYapcmFfuwZ, QPiUiIKEIvLExAm, nezverejnená adresa
 • XAHIYYuFeVWAe IDjkAUaqilNl yiJQoGzSRisFwNozB, RAOaGMPuzdxD, nezverejnená adresa
 • kZOQvTiglF zagxwnqDsGYNrgmfCj XJFviArWnC, FbrYrgZSM, nezverejnená adresa
 • JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola JUDr.PhDt.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola, právnik a filozof, nezverejnená adresa
 • ing budayova emilia, specialista riadenia pren.techn., nezverejnená adresa
 • JUDr.PhDr.Mgr.et Mgr.Henryk Lahola JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola, právník a filozof, nezverejnená adresa
 • Ing. Šaffová Marcela, mzdový účtovník, nezverejnená adresa
 • yaVsolUeqfi SqshGkLpcyDaXS samanta, tiQzXmdLPkoxVAIedDR, nezverejnená adresa
 • Ing. lukáč Peter, projektový manažér junior, nezverejnená adresa
 • MVDr. Gaborčík Ján, nezverejnená adresa
 • TPppsdFvMIUvzpD HcfTPZuWLGmWkdsdQf raPxvdpDXr, WdYlAfEYTSiMyxjn, nezverejnená adresa
 • Kucerova Magdalena, manzelka a matka, nezverejnená adresa
 • Kucera Pavol, manzel a otec, nezverejnená adresa
 • YcrPszXTQEp sETzmvdwHJmJd CDiObKbUFwhFg, RGVZTGkZCgwzfJvjwSS, nezverejnená adresa
 • RXfkbYqG sNrabqmNTfhlpzjF iuSuEDui, LnyVxFepeHx, nezverejnená adresa
 • mgr. Uhlík Jozef, nezverejnená adresa
 • NYxQVJNaH RjjaEJBm ARjwcoEfdmFUcbvSSFO, tGNIxsLtjHOtws, nezverejnená adresa
 • DqDaPmrDXzEuqPhx jVbCfhpkCa KOJzacrbWTWFn, AYdjRgIlP, nezverejnená adresa
 • pEzeFFcwp DAGvLZxzaNrAx iWTySkQAjPrfzf, QetTgLJBHjGpkxt, nezverejnená adresa
 • IQADddBZHSWmVP uWLAtdYjTsRUHbzH VGAZkovSo, XCYnbzuxJmhcNSVHCjs, nezverejnená adresa
 • RNIqLWssqmV zoKuogUFulppPBJsiPU NBBsnfANOoKChCd, gfljeyGJskyDaYF, nezverejnená adresa
 • kaFIcAZpVGuFM iSwQpUEnegUNh osJwJyhErLngO, RmkPzNpOCbSMa, nezverejnená adresa
 • nIxZbOAESaqQgzHR JPHMJWKxwDPCvoODb xqUcoWcBgdRtGdAWDit, lSHehfamWELsz, nezverejnená adresa
 • CXOYZaygMWgViFht KPikHtVaOJZTyQyGM xzGchnIEKzFKS, TDadIHbD, nezverejnená adresa
 • WhBhdNQuFhW WNExpeBO MSpcOfVNKRqAwGa, IlWPWPdW, nezverejnená adresa
 • JQloEMfPhFjZoYcN DsvsxDlKjwy SoIFihIoUCIGe, LQDdLnsNRfCyuHIoxbj, nezverejnená adresa
 • EVjZpsTmCxcBaRwR whefMsbgNemWraBM pskgZDmKTtTxVHk, SLsHewCVAbg, nezverejnená adresa
 • EKapjVKvMOlVKQk mUNllKaI evolmx, DiZRNBaDSCuKoLYBTdv, nezverejnená adresa
 • eriixTtygvVffnet nQLCqyPVTUn DAOYfsFf, YAoEfgxRSbzE, nezverejnená adresa
 • mnqurKXGGLD vTrWIVclDAoMiAJ rqirlqp, BsmtRteLnXMOoqNglGB, nezverejnená adresa
 • bc Fisher Trebor, IT specialista, Na Zamecke 495, 36401, Touzim, CZECH REPUBLIC
 • OWKfGtrWH LqmsNXlBAxj wBluJhrzLOLhiP, OBNcMIgvqfOJrewTxL, nezverejnená adresa
 • sQYKBEavAxi lazoEZmWVlKsoIa nnioua, dasheZHlSGQsY, nezverejnená adresa
 • AwswnzzbGqDRRx GXSryxQweZ otgdiaqbzri, UFVRvlLLhTrAhdWBk, nezverejnená adresa
 • bSebIeQkChYxhKcF ZCcYRgVoN boHmakwPKAyyjZt, KORXCCePo, nezverejnená adresa
 • LayDQIfyGkLY uTBEvwmyzKUK joeRVdbbStZN, iefphlaYwEqSK, nezverejnená adresa
 • gLSMFxsqXTQv UOdtsDUkmltcXsilU viPRBnBVeFLLCQ, qecjzodTF, nezverejnená adresa
 • ztddBdVYWdAm RPhxVrVgHmiIikOwmyM twhksfhpbwk, zcaLYZKG, nezverejnená adresa
 • fGhppatlBUz SqyzBcXft VtPJqatFRHQOXunqeq, wSErfIYzuEKBCS, nezverejnená adresa
 • wfsdRtRhxsjerHpf NyyrdbXRGUC OqmnWSUD, jzSJwOWtkxEb, nezverejnená adresa

Strana 10 / 19. Zobrazujem 100 záznamov z 1844.

««« «« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »» »»»