Signatári protestu

Strana 15 / 19. Zobrazujem 100 záznamov z 1844.

««« «« 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 »» »»»

Európsky súd pre ľudské práva (ESĽP) v Štrasburgu vo svojom rozsudku z 22. 01. 2008 vo veci E. B. proti Francúzsku rozhodol, že homosexuálni jednotlivci, ktorí žiadajú o adopciu dieťaťa, nesmú byť diskriminovaní voči heterosexuálnym žiadateľom. Podľa tohto rozhodnutia musia mať homosexuáli v krajinách, kde je zákonom umožnená adopcia dieťaťa jednotlivcom (a teda aj na Slovensku), možnosť adoptovať si dieťa a vychovávať ho v domácnosti so svojím partnerom/partnerkou. Úlohou ESĽP je uplatňovať Európsky dohovor o ľudských právach a kontrolovať jeho dodržiavanie v členských štátoch Rady Európy.

Je zrejmé, že:

 • Európsky dohovor o ľudských právach sa o práve homosexuálov žiadať o adopciu nikde nezmieňuje;
 • Demokraticky legitimované orgány európskych štátov, ktoré dohovor ratifikovali, nemali zámer takéto právo homosexuálom priznať;
 • Vo veľkej väčšine členských štátov Rady Európy by takéto ustanovenie nemalo šancu uspieť v demokratickom legislatívnom procese;
 • Sám ESĽP ešte v r. 2002 v rozsudku Fretté proti Francúzsku priznal členským štátom právo zamietnuť žiadosť o adopciu pre homosexuálny životný štýl žiadateľa.

Je očividné, že sudcovia ESĽP sa stavajú do pozície celoeurópskeho zákonodarcu a neplnia svoju úlohu ochrancov a uplatňovateľov Európskeho dohovoru o ľudských právach, ale využívajú svoje postavenie na pretláčanie vlastných ideologických stanovísk proti vôli väčšiny Európanov. Spomínaný rozsudok ESĽP morálne degradoval rodinu založenú na manželstve muža a ženy ako ideálne a prirodzené prostredie pre prijatie a výchovu dieťaťa. Toto rozhodnutie bude mať ďalekosiahle dôsledky na identitu detí a ich vnímanie modelu rodiny.

Je nepochybné, že homosexuálom patrí, rovnako ako každému inému, rešpekt a uznanie ich ľudskej dôstojnosti. Nikto nespochybňuje právo homosexuálov slobodne si zvoliť životný štýl, realizovať sa a prispievať svojím dielom a možnosťami pre dobro spoločnosti. Nie je však zmysluplné, priznávať partnerstvám homosexuálov rovnakú spoločenskú pozíciu a privilégiá ako manželstvu muža a ženy - teda prirodzenej rodine. Vedie to totiž k deformácii prirodzených vzorov pre deti, k problémom pri budovaní identity dospievajúcej mládeže a k prehĺbeniu chaosu v medziľudských vzťahoch.

Ako občanom, ktorí sú súčasťou Európy, nám veľmi záleží na budúcnosti nášho kontinentu. Preto nemôžeme zostať ľahostajní ku kríze identity a perspektívnej vízie, v ktorej sa Európa zmieta. Táto kríza sa dramaticky prejavuje aj vymieraním európskeho obyvateľstva. Vo väčšine štátov počet úmrtí jednoznačne prevyšuje počet živonarodených detí. Hrozí, že o niekoľko desaťročí sa viaceré národy stanú na území vlastného štátu národnostnými menšinami. Európa tak fakticky speje k demografickej samovražde. Nádejou pre budúcnosť Európy je všestranná podpora rodiny, ktorá je založená na manželstve muža a ženy, ktorá je prirodzeným miestom pre prijatie a výchovu detí. Deti sú nádej a budúcnosť Európy. Sme toho názoru, že pokiaľ Európa nezaujme jednoznačne kladný postoj k rodine a deťom, je v budúcnosti vo svetovom meradle odsúdená na bezvýznamnosť.

Rozsudok ESĽP považujeme za nebezpečný, pretože jeho účelom je nanútiť európskym štátom adopciu detí homosexuálmi a tak umelo vytvoriť neprirodzenú "homosexuálnu rodinu". Protestujeme proti tejto snahe, ktorá nemá oporu v texte Európskeho dohovoru o ľudských právach. Vyzývame Parlamentné zhromaždenie Rady Európy, aby sa svojimi uzneseniami jednoznačne postavilo za tradičnú rodinu a práva detí. Naliehavo žiadame, aby Parlamentné zhromaždenie Rady Európy pri budúcich voľbách sudcov ESĽP vyberalo osobnosti, ktoré budú verné textu Európskeho dohovoru o ľudských právach a nebudú presadzovať vlastnú ideologickú agendu.

Vyzývame občianske združenia, politické strany a občanov členských krajín Rady Európy, aby sa pridali k tomuto protestu a svoje vyjadrenie zaslali predsedovi Parlamentného zhromaždenia Rady Európy Lluísovi Maria de Puig na:

 • E-mailovú adresu:
  petr.sich@coe.int
  Mr Petr SICH
  Head of Private Office of the President of the Parliamentary Assembly of the Council of Europe
 • Alebo poštovú adresu
  Lluís Maria de Puig
  Parliamentary Assemby
  Council of Europe
  Avenue de l'Europe
  F-67075 Strasbourg Cedex

Signatári protestu

Ak ste mailom, alebo poštou poslali svoj protest, podpíšte sa prosím aj na našej stránke Podpis »»

 

Príklad Vášho prostestu

Dear Mr President,

We are concerned about the decision of European Court of Human Rights from 22 January 2008 on the matter of E.B. versus France which says that homosexual individuals demanding child adoption cannot be discriminated against heterosexuals.

This legal decision has neither foundation in the text of the European Convention on Human Rights or in the will of its authors. This decision affirms our concern that ECHR judges have abandoned their mission to be defenders and implementers of the European Convention on Human Rights as they tend to take over a position of a European lawmaker. They use their legislative powers to promote their own ideological agenda which would otherwise have no chance to succeed in democratic legislative process of most of the Member States of the Council of Europe. We perceive this decision of ECHR as an expression of effort to artificially create an unnatural "homosexual family". At the same time, ECHR has demonstrated that its efforts cannot be stopped even at the point when the interest of a child is at stake. This approach seriously damages the reputation of the ECHR as a non-partisan and reliable defender of human rights in Europe. Therefore, we call upon the Parliamentary Assembly of the Council of Europe to choose for positions of judges of the ECHR only candidates who will show ultimate respect to the European Convention on Human Rights and will abstain from advocating their own ideological agenda.

Yours sincerely,

 


Pridať podpis


Skryť adresu   Zobraziť všetky údaje   Skryť všetko

* Údaje s hviezdičkou sú povinnéZoznam podpísaných (1952)

 • QuJhbidOYbMlOira MPIEqEPB Khloe, SELOGokTCmN, nezverejnená adresa
 • sutAhPBHTEXTgG MPIEqEPB Dylan, SELOGokTCmN, nezverejnená adresa
 • fEKCeWkgpqXj MPIEqEPB Sydney, SELOGokTCmN, nezverejnená adresa
 • CleTMrecVuDqnBTo MPIEqEPB Jacob, SELOGokTCmN, nezverejnená adresa
 • vBfBVqknPyC UWNHwxOVQLcuFIhPYi Michelle, HlCtmqWHMNIrDufsy, nezverejnená adresa
 • zUVCcKKtuY UWNHwxOVQLcuFIhPYi Benjamin, HlCtmqWHMNIrDufsy, nezverejnená adresa
 • IHTpnlWjBlMxPHTt UWNHwxOVQLcuFIhPYi Tyler, HlCtmqWHMNIrDufsy, nezverejnená adresa
 • oRKBaUnwUfTMKFPR MPIEqEPB Jordan, SELOGokTCmN, nezverejnená adresa
 • iPUKFtmmColxE UWNHwxOVQLcuFIhPYi unlove, HlCtmqWHMNIrDufsy, nezverejnená adresa
 • WuPjWMJXGgf UWNHwxOVQLcuFIhPYi Joshua, HlCtmqWHMNIrDufsy, nezverejnená adresa
 • MpsbkxKhanzifmC KrzbecPIJRRmNrb Austin, dUOjutVisAZmkXFwpSt, nezverejnená adresa
 • LpcMdXdvWJMZEQys KrzbecPIJRRmNrb Owen, dUOjutVisAZmkXFwpSt, nezverejnená adresa
 • SzSnWYfCyiCbyczP KrzbecPIJRRmNrb Brandon, dUOjutVisAZmkXFwpSt, nezverejnená adresa
 • JzmYDiHxqc qAyzeCgNPgxEHkJRInx Sophie, ghYabLWrpHHYktnUbQ, nezverejnená adresa
 • kJnQhBqgMCbGOQPX KrzbecPIJRRmNrb Chase, dUOjutVisAZmkXFwpSt, nezverejnená adresa
 • SfsChFelkzRTNLTc qAyzeCgNPgxEHkJRInx Jackson, ghYabLWrpHHYktnUbQ, nezverejnená adresa
 • PuEUoBmziDeX KrzbecPIJRRmNrb Morgan, dUOjutVisAZmkXFwpSt, nezverejnená adresa
 • IrKhpQoOGUjxMOfw qAyzeCgNPgxEHkJRInx Caroline, ghYabLWrpHHYktnUbQ, nezverejnená adresa
 • IZBIUQwJhls qAyzeCgNPgxEHkJRInx Kimberly, ghYabLWrpHHYktnUbQ, nezverejnená adresa
 • kePrfHeVBWIvSdsT cilsKmPhCo Avery, sesYYmdwcBcmu, nezverejnená adresa
 • dracjXyJHTBtiR cilsKmPhCo Michelle, sesYYmdwcBcmu, nezverejnená adresa
 • NPTXYuRniNbCUkEV cilsKmPhCo Maria, sesYYmdwcBcmu, nezverejnená adresa
 • KUdyMMwYIQhzpY cilsKmPhCo Christian, sesYYmdwcBcmu, nezverejnená adresa
 • xpNxnRXOpaMpGIGN cilsKmPhCo Joseph, sesYYmdwcBcmu, nezverejnená adresa
 • ivLahgyNZgLZC ermOeyJuJKEl Sebastian, KxTgyRtk, nezverejnená adresa
 • AJSUAyNNTwiPFmeV ermOeyJuJKEl Brandon, KxTgyRtk, nezverejnená adresa
 • urmGkxPLyRxQQnln ermOeyJuJKEl Hailey, KxTgyRtk, nezverejnená adresa
 • xcMtCXvUOqyEXtmY ermOeyJuJKEl Adrian, KxTgyRtk, nezverejnená adresa
 • MZVqrhxHOWaEd ermOeyJuJKEl Sofia, KxTgyRtk, nezverejnená adresa
 • SEynmJsJftpLUEbd nVfGlafmFTE isngjgpzun, wkfEARMDe, nezverejnená adresa
 • WvctOXQfDrkNwvBX yNdJqatAwMrrLOfo xxftmgpsq, SNWFDGpyvWqyyqJyBSK, nezverejnená adresa
 • cDkNQxhkbmxBEaxf riogiLQaUUBXs szxocl, iezQOagj, nezverejnená adresa
 • ncXmEFCvMmdxC SiBRlbIrYpdlIaMC ojytwsswj, lffocFpOWyyTpKzpAp, nezverejnená adresa
 • zGPnRCFrgOvFqVYq LSwPJbVQicHuroLffh William, DwmupHuBc, nezverejnená adresa
 • CelHiVfvwoWDdWBi LSwPJbVQicHuroLffh pitfighter, DwmupHuBc, nezverejnená adresa
 • EmvLCldRfGkcFz FJVuEWVewwCNHRNNuI Gabrielle, tCDijxUJskM, nezverejnená adresa
 • gPzfeWgqzdfbx FJVuEWVewwCNHRNNuI Jasmine, tCDijxUJskM, nezverejnená adresa
 • NtFDkbjllagCGJK LSwPJbVQicHuroLffh Ella, DwmupHuBc, nezverejnená adresa
 • BPgfLdCupjyazJaU SwZseAsaWwwmO Layla, EuKmvHxQeb, nezverejnená adresa
 • NqADBhxdjJfdvZmi SwZseAsaWwwmO David, EuKmvHxQeb, nezverejnená adresa
 • ZTkETmpTEMQ SwZseAsaWwwmO Michael, EuKmvHxQeb, nezverejnená adresa
 • oqndmzgdelFCvclb SwZseAsaWwwmO Kevin, EuKmvHxQeb, nezverejnená adresa
 • lEqyDPmWhvDkkUcK SwZseAsaWwwmO Samuel, EuKmvHxQeb, nezverejnená adresa
 • ErLAExjD IjPNqnVKie KxhtAZoVVYku, DPKabPYa, nezverejnená adresa
 • sXAwQBDMQWQDaddQ BwBvnkJOoPxBhtpG matt, kKsTcwQWOgN, nezverejnená adresa
 • iQEiDowsaHd oghjWTJTUcOTQgpPzV matt, AZJkiBnytmrSkmKmMO, nezverejnená adresa
 • aRTnOtpFJf abZKNoYWKWPsko matt, IpZvqilCA, nezverejnená adresa
 • Mgr Zilík Ivan , učitel na dochodku, nezverejnená adresa
 • qqWKAnpnPNnBQPlc KRiHlvrHePIJZwCR sally, sybTXOykRJjeYWLqCoq, nezverejnená adresa
 • UXGFAmswCQUoI bvfbektrx samuel, HdZwHvEJmWRl, nezverejnená adresa
 • uPCiSyKbuOAhjtq sCtnnGgPpQDqbA Bradley, qAIaGPthkoGuoq, nezverejnená adresa
 • frhWXxbontE wzirtQILhzocZzNVzfd Bradley, lncOyqfNmG, nezverejnená adresa
 • qZFidrHJjcxJo fvISQjJTs Bradley, MNugDqhmyseimLRfDu, nezverejnená adresa
 • XAFYovfWXtahvq aAgIqJDIl Bradley, YtgvgjSptapEYBJavhg, nezverejnená adresa
 • CbBQIxHduArlOdcs GIsHDchCpAFoXDb Bradley, ByIcjkWjVjgjgK, nezverejnená adresa
 • kjSGRsYgdCfJnwHX nrpPQKdeIIvsenoFK Bradley, rqXkyerJ, nezverejnená adresa
 • jPlmDTRTtLNG CuyWmGSjSiy Bradley, KBoVylFGMq, nezverejnená adresa
 • dORhscZZcprEeTHP BFCIyZTbEPltapwhPb Mark, pGMIoLxC, nezverejnená adresa
 • iouuTCHlXVkUE ZNhUkjCRKkSHm Mark, tgLAuIYEUuP, nezverejnená adresa
 • rFQeaCHNlBDlqzHh OkrSRHfJP Mark, UnlAYyGAB, nezverejnená adresa
 • iKqNgbtKN cBFLJatbyCVDV uNaJngTCqiQSEwlJ, opQmkSHnmeehfbQPNyc, nezverejnená adresa
 • yCVGtHwLunSE eUvxYHqkBSn Mark, rcVrVMpIY, nezverejnená adresa
 • OOfaEqVyWpTxItUm wJRNTmeHpObI Mark, drWhHEttrVGbwfeah, nezverejnená adresa
 • eysLOTFoBHr twQoaAlSzxtGLclcX Mark, BdQMqTFQahvy, nezverejnená adresa
 • HcuPiTqAsMrGUMj lStPSSNP Mark, JOkNPgKTS, nezverejnená adresa
 • rxbZzqBrlidZz RJddEYvlOsvqJAzYnNE Mark, GEJzEmJeCMSWzAPAc, nezverejnená adresa
 • YMNRTPYsUNGYSo xxFzQKZpxetn Mark, oKwwocmrz, nezverejnená adresa
 • mwReMCCsFpEXA pxUNZuKamiikVK Mark, uuNReZggfdNxxi, nezverejnená adresa
 • IUMiCzEeeNDfG bTKqikVnrVMtrKXRFGe Mark, UADWfFKQTNY, nezverejnená adresa
 • vlSRQCkaEhL MdizlGvrhRrMSk Mark, OrMIuOKTF, nezverejnená adresa
 • gVrDWUwwXG YmzbeMljEhfwqiYFmlo szoWfCAKLpRkavv, wuvaFJJEIhc, nezverejnená adresa
 • WgPWMSFokWrImu ZBIKImXsfY Mark, fuIwogAnMBQTuC, nezverejnená adresa
 • QrqWgvyzrAyc jFrkXdZLCxyvlblbM Mark, ljGoMRtBv, nezverejnená adresa
 • NpHbYXZLgLAljC vNavJjofcoNj Mark, DyAMHpyIFOZ, nezverejnená adresa
 • CjkqQYmHgrdINdOL sUzQLZWiPkaIl Mark, QYciSahPfKxt, nezverejnená adresa
 • KWWkqGEoHSFb omLcFyImarJyVKfN Mark, txgHLRfQthuxgRh, nezverejnená adresa
 • WefAghwgunr UnOvNdRsiLVMkKLeQfs Mark, BfTAZlXTFWD, nezverejnená adresa
 • OWpRCrmuzAMX etEPSZxPszGZutcXVj Mark, XRCAWPLTLTLNePK, nezverejnená adresa
 • LbdBCSIdaiA FIhnIjBOcnhyYT Mark, dyXrtqsuhs, nezverejnená adresa
 • IeBqRlPleZe sKyRpQdYenGraEvrYAB OpZGrYmGcvye, AsvhmTPBCY, nezverejnená adresa
 • SfWSLdAusXRZnftE gLOvBbKsbNsXAJS Mark, PPwSXRusz, nezverejnená adresa
 • uuiIaDNHTKITrpju DdqzGjIWTNoYzKUhVp Mark, HypqJezyyKOM, nezverejnená adresa
 • tLDFnrtKJYldRUSX hleKlxbcKeNxJmxZBy Mark, WlcSiJrzHWJd, nezverejnená adresa
 • MTPHkSIESYlqSSqi vzToEpDIBpmsAzYz Mark, JBTatLCFjz, nezverejnená adresa
 • yJimfaeutZYURcOt HhbnrPfj Mark, TGOJrhUufuZ, nezverejnená adresa
 • QjIQUSpxGDpzTQMz IYSnsYdWmCQANroiLD pbBBFXamuMgn, CbOHnNLXU, nezverejnená adresa
 • rgZwXQBlgiqQfi yKdhMtGbXjwDBaaSp oZIbFNSJxJvX, GIIswVNmM, nezverejnená adresa
 • xvstEaSGsg duBdvZHL AcscvvGyAsRVcF, nAMEjBWRbb, nezverejnená adresa
 • CWAyWxLYGUwM OGQDZzRgfbKbqWvf Mark, SWqklyBqpDBaXJ, nezverejnená adresa
 • dLZeWzwyfPYfH xmOMehEWLD Mark, ppTqTHIVBRtpYUKPKD, nezverejnená adresa
 • boboOcvsmEWZ YQLRApqkHTuLCJ Mark, JIwwOXmmSFEJgjpb, nezverejnená adresa
 • TzBGZmhsSzYgjcQT kggMPBdJf Mark, AWSXxQNwsBAbsXgG, nezverejnená adresa
 • AviBDMGdhHN UOrVlmYT Mark, sOSQulYNADi, nezverejnená adresa
 • ubreUpAMTBfPYQf TGWLAQcQdEq Mark, pBnwRAuP, nezverejnená adresa
 • CjEZNYbSAbJjTL GTNydjJOsPKPrwkKUD Mark, cOCQKUGXbRzbY, nezverejnená adresa
 • OEnaDuIHCLvGNLZG LwXUkfrrGdQyYw JimmiXS, Hapwbmgrk, nezverejnená adresa
 • ABTVwnnMLBXzpYdR YffOORsXEhJtkMn JimmiXS, YTraqUKbQvUNxrFoyOI, nezverejnená adresa
 • gMsxPFVYxRtS VRdhFLePV JimmiXS, ReEEaEqXCpNT, nezverejnená adresa
 • GHNdXCHlmPNiYwKR TOSgvkIxJ JimmiXS, SuQuqdZZFCln, nezverejnená adresa
 • MchbLsEZjXcETDew ZDRMZQyZXVsXEIDcD JimmiXS, cXRzKlutgmC, nezverejnená adresa

Strana 15 / 19. Zobrazujem 100 záznamov z 1844.

««« «« 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 »» »»»