Signatári protestu

Strana 14 / 19. Zobrazujem 100 záznamov z 1844.

««« «« 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 »» »»»

Európsky súd pre ľudské práva (ESĽP) v Štrasburgu vo svojom rozsudku z 22. 01. 2008 vo veci E. B. proti Francúzsku rozhodol, že homosexuálni jednotlivci, ktorí žiadajú o adopciu dieťaťa, nesmú byť diskriminovaní voči heterosexuálnym žiadateľom. Podľa tohto rozhodnutia musia mať homosexuáli v krajinách, kde je zákonom umožnená adopcia dieťaťa jednotlivcom (a teda aj na Slovensku), možnosť adoptovať si dieťa a vychovávať ho v domácnosti so svojím partnerom/partnerkou. Úlohou ESĽP je uplatňovať Európsky dohovor o ľudských právach a kontrolovať jeho dodržiavanie v členských štátoch Rady Európy.

Je zrejmé, že:

 • Európsky dohovor o ľudských právach sa o práve homosexuálov žiadať o adopciu nikde nezmieňuje;
 • Demokraticky legitimované orgány európskych štátov, ktoré dohovor ratifikovali, nemali zámer takéto právo homosexuálom priznať;
 • Vo veľkej väčšine členských štátov Rady Európy by takéto ustanovenie nemalo šancu uspieť v demokratickom legislatívnom procese;
 • Sám ESĽP ešte v r. 2002 v rozsudku Fretté proti Francúzsku priznal členským štátom právo zamietnuť žiadosť o adopciu pre homosexuálny životný štýl žiadateľa.

Je očividné, že sudcovia ESĽP sa stavajú do pozície celoeurópskeho zákonodarcu a neplnia svoju úlohu ochrancov a uplatňovateľov Európskeho dohovoru o ľudských právach, ale využívajú svoje postavenie na pretláčanie vlastných ideologických stanovísk proti vôli väčšiny Európanov. Spomínaný rozsudok ESĽP morálne degradoval rodinu založenú na manželstve muža a ženy ako ideálne a prirodzené prostredie pre prijatie a výchovu dieťaťa. Toto rozhodnutie bude mať ďalekosiahle dôsledky na identitu detí a ich vnímanie modelu rodiny.

Je nepochybné, že homosexuálom patrí, rovnako ako každému inému, rešpekt a uznanie ich ľudskej dôstojnosti. Nikto nespochybňuje právo homosexuálov slobodne si zvoliť životný štýl, realizovať sa a prispievať svojím dielom a možnosťami pre dobro spoločnosti. Nie je však zmysluplné, priznávať partnerstvám homosexuálov rovnakú spoločenskú pozíciu a privilégiá ako manželstvu muža a ženy - teda prirodzenej rodine. Vedie to totiž k deformácii prirodzených vzorov pre deti, k problémom pri budovaní identity dospievajúcej mládeže a k prehĺbeniu chaosu v medziľudských vzťahoch.

Ako občanom, ktorí sú súčasťou Európy, nám veľmi záleží na budúcnosti nášho kontinentu. Preto nemôžeme zostať ľahostajní ku kríze identity a perspektívnej vízie, v ktorej sa Európa zmieta. Táto kríza sa dramaticky prejavuje aj vymieraním európskeho obyvateľstva. Vo väčšine štátov počet úmrtí jednoznačne prevyšuje počet živonarodených detí. Hrozí, že o niekoľko desaťročí sa viaceré národy stanú na území vlastného štátu národnostnými menšinami. Európa tak fakticky speje k demografickej samovražde. Nádejou pre budúcnosť Európy je všestranná podpora rodiny, ktorá je založená na manželstve muža a ženy, ktorá je prirodzeným miestom pre prijatie a výchovu detí. Deti sú nádej a budúcnosť Európy. Sme toho názoru, že pokiaľ Európa nezaujme jednoznačne kladný postoj k rodine a deťom, je v budúcnosti vo svetovom meradle odsúdená na bezvýznamnosť.

Rozsudok ESĽP považujeme za nebezpečný, pretože jeho účelom je nanútiť európskym štátom adopciu detí homosexuálmi a tak umelo vytvoriť neprirodzenú "homosexuálnu rodinu". Protestujeme proti tejto snahe, ktorá nemá oporu v texte Európskeho dohovoru o ľudských právach. Vyzývame Parlamentné zhromaždenie Rady Európy, aby sa svojimi uzneseniami jednoznačne postavilo za tradičnú rodinu a práva detí. Naliehavo žiadame, aby Parlamentné zhromaždenie Rady Európy pri budúcich voľbách sudcov ESĽP vyberalo osobnosti, ktoré budú verné textu Európskeho dohovoru o ľudských právach a nebudú presadzovať vlastnú ideologickú agendu.

Vyzývame občianske združenia, politické strany a občanov členských krajín Rady Európy, aby sa pridali k tomuto protestu a svoje vyjadrenie zaslali predsedovi Parlamentného zhromaždenia Rady Európy Lluísovi Maria de Puig na:

 • E-mailovú adresu:
  petr.sich@coe.int
  Mr Petr SICH
  Head of Private Office of the President of the Parliamentary Assembly of the Council of Europe
 • Alebo poštovú adresu
  Lluís Maria de Puig
  Parliamentary Assemby
  Council of Europe
  Avenue de l'Europe
  F-67075 Strasbourg Cedex

Signatári protestu

Ak ste mailom, alebo poštou poslali svoj protest, podpíšte sa prosím aj na našej stránke Podpis »»

 

Príklad Vášho prostestu

Dear Mr President,

We are concerned about the decision of European Court of Human Rights from 22 January 2008 on the matter of E.B. versus France which says that homosexual individuals demanding child adoption cannot be discriminated against heterosexuals.

This legal decision has neither foundation in the text of the European Convention on Human Rights or in the will of its authors. This decision affirms our concern that ECHR judges have abandoned their mission to be defenders and implementers of the European Convention on Human Rights as they tend to take over a position of a European lawmaker. They use their legislative powers to promote their own ideological agenda which would otherwise have no chance to succeed in democratic legislative process of most of the Member States of the Council of Europe. We perceive this decision of ECHR as an expression of effort to artificially create an unnatural "homosexual family". At the same time, ECHR has demonstrated that its efforts cannot be stopped even at the point when the interest of a child is at stake. This approach seriously damages the reputation of the ECHR as a non-partisan and reliable defender of human rights in Europe. Therefore, we call upon the Parliamentary Assembly of the Council of Europe to choose for positions of judges of the ECHR only candidates who will show ultimate respect to the European Convention on Human Rights and will abstain from advocating their own ideological agenda.

Yours sincerely,

 


Pridať podpis


Skryť adresu   Zobraziť všetky údaje   Skryť všetko

* Údaje s hviezdičkou sú povinnéZoznam podpísaných (1952)

 • eFOrWvvZMQ StbOaGuSawDeExw Josiah, IoXtVqTCVbcwBGl, nezverejnená adresa
 • dJCEjbURwMaCEkoM StbOaGuSawDeExw Hannah, IoXtVqTCVbcwBGl, nezverejnená adresa
 • risxhoRqTefLfMRl StbOaGuSawDeExw Tyler, IoXtVqTCVbcwBGl, nezverejnená adresa
 • CkgJCRFEKbAMEasA LccEmfFcF Camila, oOnOuinbrbJXSMaDakR, nezverejnená adresa
 • GzEgXqzzbZBuRJj LccEmfFcF Elijah, oOnOuinbrbJXSMaDakR, nezverejnená adresa
 • aQWJWSgvrzBNXCpE LccEmfFcF Justin, oOnOuinbrbJXSMaDakR, nezverejnená adresa
 • mNnJNEOsOi LccEmfFcF Charlotte, oOnOuinbrbJXSMaDakR, nezverejnená adresa
 • vpBbwzivEf LccEmfFcF Jocelyn, oOnOuinbrbJXSMaDakR, nezverejnená adresa
 • THfMhJZRXZZrN ZXUuHZbwytGOL oJhegFvAIkJi, BGYcjYWdkAOPTj, nezverejnená adresa
 • itnoMxCpYWCaw MItUoYLGXviZx matt, VzupYvQItiVvrWAXZY, nezverejnená adresa
 • lSVXtzbVFzHJ MpbJybVxxTnJWCW Gabriel, MRSYmBxubN, nezverejnená adresa
 • KqLkabQFofTylPyH wCzXYVmVuzxATfI Lauren, elbCnxFwljya, nezverejnená adresa
 • nntUAoIVyMZ MpbJybVxxTnJWCW Diego, MRSYmBxubN, nezverejnená adresa
 • cGEiWKOGyiMWfsNm wCzXYVmVuzxATfI Bailey, elbCnxFwljya, nezverejnená adresa
 • JAQOzXsMLOb MpbJybVxxTnJWCW Jane, MRSYmBxubN, nezverejnená adresa
 • eexlpRdiFshnuOHC MpbJybVxxTnJWCW Jacob, MRSYmBxubN, nezverejnená adresa
 • MtbtcGIZPGtjGQxx wCzXYVmVuzxATfI Sofia, elbCnxFwljya, nezverejnená adresa
 • PkVrBJLjvLbpJi MpbJybVxxTnJWCW Logan, MRSYmBxubN, nezverejnená adresa
 • OqTUYMLqqVqTevy wCzXYVmVuzxATfI Tilburg, elbCnxFwljya, nezverejnená adresa
 • nKdLFCoeCUBiorHh wCzXYVmVuzxATfI Leah, elbCnxFwljya, nezverejnená adresa
 • AwCvVZqRySsOWX fmcAjnmXsDqVfxn Evan, WvJrSHaqbghNv, nezverejnená adresa
 • dMnMGXPhwbyaBsxl fmcAjnmXsDqVfxn Katelyn, WvJrSHaqbghNv, nezverejnená adresa
 • QNkIHLVwNMeaY fmcAjnmXsDqVfxn Emma, WvJrSHaqbghNv, nezverejnená adresa
 • MVCSSXCZOCwa fmcAjnmXsDqVfxn Anthony, WvJrSHaqbghNv, nezverejnená adresa
 • jtQEhRGmOhS fmcAjnmXsDqVfxn Melanie, WvJrSHaqbghNv, nezverejnená adresa
 • HxJyGHIAWaH EuiGFdEbp Zoe, MzhbYyoDMa, nezverejnená adresa
 • IknDJRIjbzUKNlqE EuiGFdEbp Gianna, MzhbYyoDMa, nezverejnená adresa
 • JBbiUsMvylQdOhCb EuiGFdEbp Ava, MzhbYyoDMa, nezverejnená adresa
 • yBbTOozXfsmKNAUk EuiGFdEbp Ayden, MzhbYyoDMa, nezverejnená adresa
 • MVhkZsRMKPxYQXcY EuiGFdEbp Chloe, MzhbYyoDMa, nezverejnená adresa
 • QOZUfraOhtbZwkvJ ZwhaGQJIOzBhCqAl Layla, kKfpRFFBAoRItOCkHR, nezverejnená adresa
 • QHtUDCyFnryUECo ZwhaGQJIOzBhCqAl Richard, kKfpRFFBAoRItOCkHR, nezverejnená adresa
 • xoImjmaWEKwyUZOQ ZwhaGQJIOzBhCqAl Allison, kKfpRFFBAoRItOCkHR, nezverejnená adresa
 • WGoUhbsGkYEGsT ZwhaGQJIOzBhCqAl Gianna, kKfpRFFBAoRItOCkHR, nezverejnená adresa
 • JCxNRXqtmGoEcyMD ZwhaGQJIOzBhCqAl Aiden, kKfpRFFBAoRItOCkHR, nezverejnená adresa
 • CWdasStaZnFwbuiu TVSvDAoAo Angelina, yXpJiXumUqsIbkgnD, nezverejnená adresa
 • tbYqlsZyJbhuwBjd TVSvDAoAo Julia, yXpJiXumUqsIbkgnD, nezverejnená adresa
 • EJPBoFjVYBeoSRA TVSvDAoAo Brayden, yXpJiXumUqsIbkgnD, nezverejnená adresa
 • UfXOMxiJfdAJyJqz TVSvDAoAo Timothy, yXpJiXumUqsIbkgnD, nezverejnená adresa
 • YJyvUMriKwZUvF TVSvDAoAo Melanie, yXpJiXumUqsIbkgnD, nezverejnená adresa
 • mPnJRzYNGPrsaGxa BgFCFXIWtqdyV Adrian, NaGWIvGGVEeUrnJro, nezverejnená adresa
 • QTJtQhSMwBZ BgFCFXIWtqdyV Nevaeh, NaGWIvGGVEeUrnJro, nezverejnená adresa
 • VEecQVOUZYhLIYq BgFCFXIWtqdyV Austin, NaGWIvGGVEeUrnJro, nezverejnená adresa
 • MslndQRcgEqMC BgFCFXIWtqdyV Jesus, NaGWIvGGVEeUrnJro, nezverejnená adresa
 • wFIGgjMxSXcwyxCK BgFCFXIWtqdyV Madison, NaGWIvGGVEeUrnJro, nezverejnená adresa
 • ERVmGdYvSf lddExkZvKjoj Sebastian, SWMcabjxghRkSqmEqp, nezverejnená adresa
 • pISMUhBUFvPvzDIL lddExkZvKjoj Jeremiah, SWMcabjxghRkSqmEqp, nezverejnená adresa
 • IbHHyTExSUVxTx lddExkZvKjoj Rachel, SWMcabjxghRkSqmEqp, nezverejnená adresa
 • yKnVrXPvAHVydG lddExkZvKjoj flyman, SWMcabjxghRkSqmEqp, nezverejnená adresa
 • jvIOVfouHQBGFgMl lddExkZvKjoj Devin, SWMcabjxghRkSqmEqp, nezverejnená adresa
 • PhsgFmvxHPyVfRgX LPpmgDEB Bailey, wQlLdyAgeYZ, nezverejnená adresa
 • DORFTTeseO LPpmgDEB Eli, wQlLdyAgeYZ, nezverejnená adresa
 • RjMXbZgfqSWEMxm LPpmgDEB Anthony, wQlLdyAgeYZ, nezverejnená adresa
 • woLuSBbhBtPsb LPpmgDEB Madison, wQlLdyAgeYZ, nezverejnená adresa
 • HfRyDUwPbpHvhKcD LPpmgDEB Benjamin, wQlLdyAgeYZ, nezverejnená adresa
 • pMwVMBacHrxHTwvR JYDQjWEBANQQluLr Kayla, JXWzSMfxvcvb, nezverejnená adresa
 • IXVNYLMwThLBax JYDQjWEBANQQluLr Gabrielle, JXWzSMfxvcvb, nezverejnená adresa
 • CedlZDQwZLBOBqXF JYDQjWEBANQQluLr Barbera, JXWzSMfxvcvb, nezverejnená adresa
 • yHxFpANljfzqmvR JYDQjWEBANQQluLr Cooper, JXWzSMfxvcvb, nezverejnená adresa
 • qEOfeYadzQrwD JYDQjWEBANQQluLr Taylor, JXWzSMfxvcvb, nezverejnená adresa
 • pTzaCrHwgDncWHha VmRwgvxQscXd Trinity, nrFgWtpq, nezverejnená adresa
 • EMkFCOMrDW VmRwgvxQscXd Ashley, nrFgWtpq, nezverejnená adresa
 • qVaudYumXmgfwXAU VmRwgvxQscXd Elizabeth, nrFgWtpq, nezverejnená adresa
 • vnTlNwbtTawYnGKx VmRwgvxQscXd Charles, nrFgWtpq, nezverejnená adresa
 • xDdcPovuyCzur VmRwgvxQscXd Lioncool, nrFgWtpq, nezverejnená adresa
 • YhEULbalhGzoD iVDlVXXc razer22, rHYYctNo, nezverejnená adresa
 • cnwJlWpodYoYbkbZ iVDlVXXc Kayla, rHYYctNo, nezverejnená adresa
 • oxvfHVsjbZSvDO iVDlVXXc Gabriel, rHYYctNo, nezverejnená adresa
 • NnUdDJwrYDyip iVDlVXXc Sophie, rHYYctNo, nezverejnená adresa
 • vQSPfwLPPhJbpAm iVDlVXXc Riley, rHYYctNo, nezverejnená adresa
 • zFSzSOOVhMIASxB qsfJGZjSFxB Autumn, UXrEuqjkT, nezverejnená adresa
 • GTTXKTpNsbanqg qsfJGZjSFxB John, UXrEuqjkT, nezverejnená adresa
 • RPFyZKjMAfRGDVNF BMOkgdSgnHEDJ Jack, UpXgiBxj, nezverejnená adresa
 • agKfOQapSdoPsGtZ BMOkgdSgnHEDJ Justin, UpXgiBxj, nezverejnená adresa
 • OGBNBfmuPL qsfJGZjSFxB Brody, UXrEuqjkT, nezverejnená adresa
 • FvLDQzkBEAedAhNM BMOkgdSgnHEDJ Isabella, UpXgiBxj, nezverejnená adresa
 • hehZEacZveffXiW qsfJGZjSFxB Jayden, UXrEuqjkT, nezverejnená adresa
 • YKDyyeKvyppgfgNe BMOkgdSgnHEDJ Joseph, UpXgiBxj, nezverejnená adresa
 • cXgGwrnycQqtGW qsfJGZjSFxB Nathaniel, UXrEuqjkT, nezverejnená adresa
 • MuVjLcGVivCeAuyR BMOkgdSgnHEDJ Aaron, UpXgiBxj, nezverejnená adresa
 • ybekFqRDeUTWKJKG DCsTwGgylEV Genesis, EsFTFzfzHlqCtgtm, nezverejnená adresa
 • PCUiNVIOudKTpDV DCsTwGgylEV Chloe, EsFTFzfzHlqCtgtm, nezverejnená adresa
 • fyEZXtduXApigzOt DCsTwGgylEV Matthew, EsFTFzfzHlqCtgtm, nezverejnená adresa
 • mopMzejfqIYtcyTT HTItnjajNmjnztEw Ashley, iStSdtdqqNCIwsqa, nezverejnená adresa
 • pdUTjFIfVODsYu DCsTwGgylEV Antonio, EsFTFzfzHlqCtgtm, nezverejnená adresa
 • JEXfTnhEPOv HTItnjajNmjnztEw Austin, iStSdtdqqNCIwsqa, nezverejnená adresa
 • ANgbInSqdQUHwbqp DCsTwGgylEV Daniel, EsFTFzfzHlqCtgtm, nezverejnená adresa
 • GZBAafOpbNzGh HTItnjajNmjnztEw Angel, iStSdtdqqNCIwsqa, nezverejnená adresa
 • FQXIcpgXqa HTItnjajNmjnztEw Haley, iStSdtdqqNCIwsqa, nezverejnená adresa
 • idpaPpKOKZ HTItnjajNmjnztEw Benjamin, iStSdtdqqNCIwsqa, nezverejnená adresa
 • YKIkonmfMDWdlVfM UTqUcmaLXHpSOrze Evelyn, rUxoCWMKQrYhgdX, nezverejnená adresa
 • TjXnogqonG UTqUcmaLXHpSOrze Snoopy, rUxoCWMKQrYhgdX, nezverejnená adresa
 • auTNbRCNxVlLQzeC UTqUcmaLXHpSOrze Nathaniel, rUxoCWMKQrYhgdX, nezverejnená adresa
 • lMQTLbMUoWv UTqUcmaLXHpSOrze Luke, rUxoCWMKQrYhgdX, nezverejnená adresa
 • PNMnSxxopDG UTqUcmaLXHpSOrze Ian, rUxoCWMKQrYhgdX, nezverejnená adresa
 • LvpNXRGcMHFt svPsAbXbIbGbrcg Jose, YNLwnScobfWo, nezverejnená adresa
 • MeeKcZmdLsOM svPsAbXbIbGbrcg Vanessa, YNLwnScobfWo, nezverejnená adresa
 • vOWifzbNZJrJYK svPsAbXbIbGbrcg Victoria, YNLwnScobfWo, nezverejnená adresa
 • BhazcwQppC svPsAbXbIbGbrcg Xavier, YNLwnScobfWo, nezverejnená adresa
 • xPuWntvLBalOhR svPsAbXbIbGbrcg Joshua, YNLwnScobfWo, nezverejnená adresa

Strana 14 / 19. Zobrazujem 100 záznamov z 1844.

««« «« 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 »» »»»