Signatári protestu

Strana 9 / 19. Zobrazujem 100 záznamov z 1844.

««« «« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »» »»»

Európsky súd pre ľudské práva (ESĽP) v Štrasburgu vo svojom rozsudku z 22. 01. 2008 vo veci E. B. proti Francúzsku rozhodol, že homosexuálni jednotlivci, ktorí žiadajú o adopciu dieťaťa, nesmú byť diskriminovaní voči heterosexuálnym žiadateľom. Podľa tohto rozhodnutia musia mať homosexuáli v krajinách, kde je zákonom umožnená adopcia dieťaťa jednotlivcom (a teda aj na Slovensku), možnosť adoptovať si dieťa a vychovávať ho v domácnosti so svojím partnerom/partnerkou. Úlohou ESĽP je uplatňovať Európsky dohovor o ľudských právach a kontrolovať jeho dodržiavanie v členských štátoch Rady Európy.

Je zrejmé, že:

 • Európsky dohovor o ľudských právach sa o práve homosexuálov žiadať o adopciu nikde nezmieňuje;
 • Demokraticky legitimované orgány európskych štátov, ktoré dohovor ratifikovali, nemali zámer takéto právo homosexuálom priznať;
 • Vo veľkej väčšine členských štátov Rady Európy by takéto ustanovenie nemalo šancu uspieť v demokratickom legislatívnom procese;
 • Sám ESĽP ešte v r. 2002 v rozsudku Fretté proti Francúzsku priznal členským štátom právo zamietnuť žiadosť o adopciu pre homosexuálny životný štýl žiadateľa.

Je očividné, že sudcovia ESĽP sa stavajú do pozície celoeurópskeho zákonodarcu a neplnia svoju úlohu ochrancov a uplatňovateľov Európskeho dohovoru o ľudských právach, ale využívajú svoje postavenie na pretláčanie vlastných ideologických stanovísk proti vôli väčšiny Európanov. Spomínaný rozsudok ESĽP morálne degradoval rodinu založenú na manželstve muža a ženy ako ideálne a prirodzené prostredie pre prijatie a výchovu dieťaťa. Toto rozhodnutie bude mať ďalekosiahle dôsledky na identitu detí a ich vnímanie modelu rodiny.

Je nepochybné, že homosexuálom patrí, rovnako ako každému inému, rešpekt a uznanie ich ľudskej dôstojnosti. Nikto nespochybňuje právo homosexuálov slobodne si zvoliť životný štýl, realizovať sa a prispievať svojím dielom a možnosťami pre dobro spoločnosti. Nie je však zmysluplné, priznávať partnerstvám homosexuálov rovnakú spoločenskú pozíciu a privilégiá ako manželstvu muža a ženy - teda prirodzenej rodine. Vedie to totiž k deformácii prirodzených vzorov pre deti, k problémom pri budovaní identity dospievajúcej mládeže a k prehĺbeniu chaosu v medziľudských vzťahoch.

Ako občanom, ktorí sú súčasťou Európy, nám veľmi záleží na budúcnosti nášho kontinentu. Preto nemôžeme zostať ľahostajní ku kríze identity a perspektívnej vízie, v ktorej sa Európa zmieta. Táto kríza sa dramaticky prejavuje aj vymieraním európskeho obyvateľstva. Vo väčšine štátov počet úmrtí jednoznačne prevyšuje počet živonarodených detí. Hrozí, že o niekoľko desaťročí sa viaceré národy stanú na území vlastného štátu národnostnými menšinami. Európa tak fakticky speje k demografickej samovražde. Nádejou pre budúcnosť Európy je všestranná podpora rodiny, ktorá je založená na manželstve muža a ženy, ktorá je prirodzeným miestom pre prijatie a výchovu detí. Deti sú nádej a budúcnosť Európy. Sme toho názoru, že pokiaľ Európa nezaujme jednoznačne kladný postoj k rodine a deťom, je v budúcnosti vo svetovom meradle odsúdená na bezvýznamnosť.

Rozsudok ESĽP považujeme za nebezpečný, pretože jeho účelom je nanútiť európskym štátom adopciu detí homosexuálmi a tak umelo vytvoriť neprirodzenú "homosexuálnu rodinu". Protestujeme proti tejto snahe, ktorá nemá oporu v texte Európskeho dohovoru o ľudských právach. Vyzývame Parlamentné zhromaždenie Rady Európy, aby sa svojimi uzneseniami jednoznačne postavilo za tradičnú rodinu a práva detí. Naliehavo žiadame, aby Parlamentné zhromaždenie Rady Európy pri budúcich voľbách sudcov ESĽP vyberalo osobnosti, ktoré budú verné textu Európskeho dohovoru o ľudských právach a nebudú presadzovať vlastnú ideologickú agendu.

Vyzývame občianske združenia, politické strany a občanov členských krajín Rady Európy, aby sa pridali k tomuto protestu a svoje vyjadrenie zaslali predsedovi Parlamentného zhromaždenia Rady Európy Lluísovi Maria de Puig na:

 • E-mailovú adresu:
  petr.sich@coe.int
  Mr Petr SICH
  Head of Private Office of the President of the Parliamentary Assembly of the Council of Europe
 • Alebo poštovú adresu
  Lluís Maria de Puig
  Parliamentary Assemby
  Council of Europe
  Avenue de l'Europe
  F-67075 Strasbourg Cedex

Signatári protestu

Ak ste mailom, alebo poštou poslali svoj protest, podpíšte sa prosím aj na našej stránke Podpis »»

 

Príklad Vášho prostestu

Dear Mr President,

We are concerned about the decision of European Court of Human Rights from 22 January 2008 on the matter of E.B. versus France which says that homosexual individuals demanding child adoption cannot be discriminated against heterosexuals.

This legal decision has neither foundation in the text of the European Convention on Human Rights or in the will of its authors. This decision affirms our concern that ECHR judges have abandoned their mission to be defenders and implementers of the European Convention on Human Rights as they tend to take over a position of a European lawmaker. They use their legislative powers to promote their own ideological agenda which would otherwise have no chance to succeed in democratic legislative process of most of the Member States of the Council of Europe. We perceive this decision of ECHR as an expression of effort to artificially create an unnatural "homosexual family". At the same time, ECHR has demonstrated that its efforts cannot be stopped even at the point when the interest of a child is at stake. This approach seriously damages the reputation of the ECHR as a non-partisan and reliable defender of human rights in Europe. Therefore, we call upon the Parliamentary Assembly of the Council of Europe to choose for positions of judges of the ECHR only candidates who will show ultimate respect to the European Convention on Human Rights and will abstain from advocating their own ideological agenda.

Yours sincerely,

 


Pridať podpis


Skryť adresu   Zobraziť všetky údaje   Skryť všetko

* Údaje s hviezdičkou sú povinnéZoznam podpísaných (1952)

 • Gallik Tomáš, študent, nezverejnená adresa
 • Burda Pavol, študent, Ruská Kajňa 42, 094 07, Ruská Kajňa, SLOVAKIA
 • Balák René, nezverejnená adresa
 • Tkáč Martin, študent, nezverejnená adresa
 • Šeleng Juraj, nezverejnená adresa
 • Blaho Ronald, podnikateľ, nezverejnená adresa
 • Mgr Hotarova Jana, učitel, nezverejnená adresa
 • Mgr. Mosor Peter, učiteľ, nezverejnená adresa
 • Závacká Barbora, študentka, nezverejnená adresa
 • Dubovecký Ján, student, nezverejnená adresa
 • Signature Bednarczuk Magdalena, student, nezverejnená adresa
 • Hola Elena, student, nezverejnená adresa
 • Lašák Miloš, Robotník, nezverejnená adresa
 • Blcha Dalibor , nezverejnená adresa
 • Blchova Emilia, nezverejnená adresa
 • Šeregiová Mária, student, nezverejnená adresa
 • Šrobová Daša, diétna sestra, nezverejnená adresa
 • Lúčanová Marcela, Miles Jesu, nezverejnená adresa
 • RNDr. Sedlák Pavol, stredoškolský učiteľ, nezverejnená adresa
 • Ing. Mäsiar František , technik, nezverejnená adresa
 • Mäsiarová Mária, matka, nezverejnená adresa
 • Taraj Edmund, nezverejnená adresa
 • Tarajová Anna, matka, nezverejnená adresa
 • Mrs. Hillestad Isabel, President Institutt for Familiepolitikk Norge, nezverejnená adresa
 • Mgr Kurdelová Bronislava, nezverejnená adresa
 • Budajová Dáša, študentka, nezverejnená adresa
 • Bc. Maco Matej, študent, nezverejnená adresa
 • kováčová júlia, nezverejnená adresa
 • Mgr Stebnický Ľuboš , nezverejnená adresa
 • Székely Ondrej, študent, nezverejnená adresa
 • Ing. Mojžišová Martina, misionár Miles Jesu, nezverejnená adresa
 • Adamkovič Rudolf, programátor, nezverejnená adresa
 • Ing. Brath Daniel, nezverejnená adresa
 • Kulik Miloš, podnikateľ, nezverejnená adresa
 • Ing. Sestrienkova Silvia, programatorka, nezverejnená adresa
 • Rochova Lujza, nezverejnená adresa
 • Kurdel Martin, nezverejnená adresa
 • Bubenková Jana, Tolstého 20, 040 01 , Košice, SLOVAKIA
 • Drab Peter, študent, nezverejnená adresa
 • Mgr. Lazrová Adriana, žena v domácnosti, nezverejnená adresa
 • ROSA IGOR , PASTOR, nezverejnená adresa
 • Mgr. Ziman Ján, nezverejnená adresa
 • Ing. Minár Jaroslav, podnikateľ, nezverejnená adresa
 • Ing. Madunický Ervín , dôchodca, nezverejnená adresa
 • Ing. Novosádová Martina, účtovníčka, nezverejnená adresa
 • Mgr. Kovaľ Juraj, kňaz, nezverejnená adresa
 • Matejickova Zuzana, student, nezverejnená adresa
 • Ing. Makovíni Jana, dochodca, nezverejnená adresa
 • Ing. Tichá Eva, ekonómka, nezverejnená adresa
 • Ing. Štefaničková Miriam, nezverejnená adresa
 • Mikulasova Margareta, asistentka, nezverejnená adresa
 • Čičo Martin, nezverejnená adresa
 • Čičová Zuzana, nezverejnená adresa
 • Kokolusová Eva, ekonómka, Bencúrova 44, 82104, Bratislava, SLOVAKIA
 • Ing. Volko Ján, nezverejnená adresa
 • Ing. Štefanička Oto , obchodník, nezverejnená adresa
 • Ing. Štefaničková Marta, ekonómka, nezverejnená adresa
 • RNDr. Senaj Viliam, vedecky pracovnik, nezverejnená adresa
 • Porhinčák Ľubomír, programátor, nezverejnená adresa
 • MUDr. Žitňanský Martin, lekár (medicin), nezverejnená adresa
 • Ing Porhinčák Jozef, vzťahový manažér, nezverejnená adresa
 • Bzdilová Alena, nezverejnená adresa
 • Dzurovčin Daniel , nezverejnená adresa
 • Mgr. Senajová Eva, szčo, nezverejnená adresa
 • Ing Kavecký František, nezverejnená adresa
 • Miss Valickova Renata, studentka, nezverejnená adresa
 • Andel Benjamín, študent, nezverejnená adresa
 • PaedDr. Lengyelova Eva, nezverejnená adresa
 • Kohútová Ľubomíra, učtovníčka, nezverejnená adresa
 • Ing Fratrič Juraj, nezverejnená adresa
 • mgr. Gerberová Barbora, analytik, nezverejnená adresa
 • Blehová Ivana, študent, Borzagoš 1053, 95131, Močenok, SLOVAKIA
 • Hajkovský Juraj, nezverejnená adresa
 • Ing. Schusterova Zuzana, geodet, nezverejnená adresa
 • Bujna Peter, technik, nezverejnená adresa
 • Ing. Smatanová Ingrid, Ekonóm, nezverejnená adresa
 • Mgr. Grausová Silvia, učiteľ, nezverejnená adresa
 • Ing. Smatana Gabriel, technik, nezverejnená adresa
 • RNDr Haverlíková Lucia, učiteľ, nezverejnená adresa
 • Mgr Haverlík Marián, nezverejnená adresa
 • Ing. Lauko Juraj, technik, nezverejnená adresa
 • Ing. Ráchela Robert, nezverejnená adresa
 • Pýcha František, nezverejnená adresa
 • Mgr. Cibulka Martin, odborný pracovník starostlivosti o životné prostredie, nezverejnená adresa
 • B.D. BATIZ Ján, SZČO, Majeríkova 1215/1, 03101, Liptovský Mikuláš, SLOVAKIA
 • ing. Dovicovicova Lubomira, nezverejnená adresa
 • Mgr. Gurová Milada, informatik, nezverejnená adresa
 • Zalabaiova Andrea, student, nezverejnená adresa
 • ing Kleinová Janette , projektant, nezverejnená adresa
 • Čeliga Miroslav, nezverejnená adresa
 • Ing. Haspra Ivan, nezverejnená adresa
 • Mgr. Żuk-Olszewski Dariusz, nezverejnená adresa
 • RNDr. Jenis Julo, programator, nezverejnená adresa
 • Mgr. Borecký Jaroslav, správca budovy, nezverejnená adresa
 • Ing. Lenner Marián, Konštruktér, nezverejnená adresa
 • miklas peter, nezverejnená adresa
 • Bc. Fojtík Pavol, Andragóg, nezverejnená adresa
 • Ing Zilka Igor, nezverejnená adresa
 • Zilkova Monika, nezverejnená adresa
 • Denko Ladislav, manažér, nezverejnená adresa

Strana 9 / 19. Zobrazujem 100 záznamov z 1844.

««« «« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »» »»»