Signatári protestu

Európsky súd pre ľudské práva (ESĽP) v Štrasburgu vo svojom rozsudku z 22. 01. 2008 vo veci E. B. proti Francúzsku rozhodol, že homosexuálni jednotlivci, ktorí žiadajú o adopciu dieťaťa, nesmú byť diskriminovaní voči heterosexuálnym žiadateľom. Podľa tohto rozhodnutia musia mať homosexuáli v krajinách, kde je zákonom umožnená adopcia dieťaťa jednotlivcom (a teda aj na Slovensku), možnosť adoptovať si dieťa a vychovávať ho v domácnosti so svojím partnerom/partnerkou. Úlohou ESĽP je uplatňovať Európsky dohovor o ľudských právach a kontrolovať jeho dodržiavanie v členských štátoch Rady Európy.

Je zrejmé, že:

 • Európsky dohovor o ľudských právach sa o práve homosexuálov žiadať o adopciu nikde nezmieňuje;
 • Demokraticky legitimované orgány európskych štátov, ktoré dohovor ratifikovali, nemali zámer takéto právo homosexuálom priznať;
 • Vo veľkej väčšine členských štátov Rady Európy by takéto ustanovenie nemalo šancu uspieť v demokratickom legislatívnom procese;
 • Sám ESĽP ešte v r. 2002 v rozsudku Fretté proti Francúzsku priznal členským štátom právo zamietnuť žiadosť o adopciu pre homosexuálny životný štýl žiadateľa.

Je očividné, že sudcovia ESĽP sa stavajú do pozície celoeurópskeho zákonodarcu a neplnia svoju úlohu ochrancov a uplatňovateľov Európskeho dohovoru o ľudských právach, ale využívajú svoje postavenie na pretláčanie vlastných ideologických stanovísk proti vôli väčšiny Európanov. Spomínaný rozsudok ESĽP morálne degradoval rodinu založenú na manželstve muža a ženy ako ideálne a prirodzené prostredie pre prijatie a výchovu dieťaťa. Toto rozhodnutie bude mať ďalekosiahle dôsledky na identitu detí a ich vnímanie modelu rodiny.

Je nepochybné, že homosexuálom patrí, rovnako ako každému inému, rešpekt a uznanie ich ľudskej dôstojnosti. Nikto nespochybňuje právo homosexuálov slobodne si zvoliť životný štýl, realizovať sa a prispievať svojím dielom a možnosťami pre dobro spoločnosti. Nie je však zmysluplné, priznávať partnerstvám homosexuálov rovnakú spoločenskú pozíciu a privilégiá ako manželstvu muža a ženy - teda prirodzenej rodine. Vedie to totiž k deformácii prirodzených vzorov pre deti, k problémom pri budovaní identity dospievajúcej mládeže a k prehĺbeniu chaosu v medziľudských vzťahoch.

Ako občanom, ktorí sú súčasťou Európy, nám veľmi záleží na budúcnosti nášho kontinentu. Preto nemôžeme zostať ľahostajní ku kríze identity a perspektívnej vízie, v ktorej sa Európa zmieta. Táto kríza sa dramaticky prejavuje aj vymieraním európskeho obyvateľstva. Vo väčšine štátov počet úmrtí jednoznačne prevyšuje počet živonarodených detí. Hrozí, že o niekoľko desaťročí sa viaceré národy stanú na území vlastného štátu národnostnými menšinami. Európa tak fakticky speje k demografickej samovražde. Nádejou pre budúcnosť Európy je všestranná podpora rodiny, ktorá je založená na manželstve muža a ženy, ktorá je prirodzeným miestom pre prijatie a výchovu detí. Deti sú nádej a budúcnosť Európy. Sme toho názoru, že pokiaľ Európa nezaujme jednoznačne kladný postoj k rodine a deťom, je v budúcnosti vo svetovom meradle odsúdená na bezvýznamnosť.

Rozsudok ESĽP považujeme za nebezpečný, pretože jeho účelom je nanútiť európskym štátom adopciu detí homosexuálmi a tak umelo vytvoriť neprirodzenú "homosexuálnu rodinu". Protestujeme proti tejto snahe, ktorá nemá oporu v texte Európskeho dohovoru o ľudských právach. Vyzývame Parlamentné zhromaždenie Rady Európy, aby sa svojimi uzneseniami jednoznačne postavilo za tradičnú rodinu a práva detí. Naliehavo žiadame, aby Parlamentné zhromaždenie Rady Európy pri budúcich voľbách sudcov ESĽP vyberalo osobnosti, ktoré budú verné textu Európskeho dohovoru o ľudských právach a nebudú presadzovať vlastnú ideologickú agendu.

Vyzývame občianske združenia, politické strany a občanov členských krajín Rady Európy, aby sa pridali k tomuto protestu a svoje vyjadrenie zaslali predsedovi Parlamentného zhromaždenia Rady Európy Lluísovi Maria de Puig na:

 • E-mailovú adresu:
  petr.sich@coe.int
  Mr Petr SICH
  Head of Private Office of the President of the Parliamentary Assembly of the Council of Europe
 • Alebo poštovú adresu
  Lluís Maria de Puig
  Parliamentary Assemby
  Council of Europe
  Avenue de l'Europe
  F-67075 Strasbourg Cedex

Signatári protestu

Ak ste mailom, alebo poštou poslali svoj protest, podpíšte sa prosím aj na našej stránke Podpis »»

 

Príklad Vášho prostestu

Dear Mr President,

We are concerned about the decision of European Court of Human Rights from 22 January 2008 on the matter of E.B. versus France which says that homosexual individuals demanding child adoption cannot be discriminated against heterosexuals.

This legal decision has neither foundation in the text of the European Convention on Human Rights or in the will of its authors. This decision affirms our concern that ECHR judges have abandoned their mission to be defenders and implementers of the European Convention on Human Rights as they tend to take over a position of a European lawmaker. They use their legislative powers to promote their own ideological agenda which would otherwise have no chance to succeed in democratic legislative process of most of the Member States of the Council of Europe. We perceive this decision of ECHR as an expression of effort to artificially create an unnatural "homosexual family". At the same time, ECHR has demonstrated that its efforts cannot be stopped even at the point when the interest of a child is at stake. This approach seriously damages the reputation of the ECHR as a non-partisan and reliable defender of human rights in Europe. Therefore, we call upon the Parliamentary Assembly of the Council of Europe to choose for positions of judges of the ECHR only candidates who will show ultimate respect to the European Convention on Human Rights and will abstain from advocating their own ideological agenda.

Yours sincerely,

 


Pridať podpis


Skryť adresu   Zobraziť všetky údaje   Skryť všetko

* Údaje s hviezdičkou sú povinnéZoznam podpísaných (1952)

 • Novomeský Michal, študent, nezverejnená adresa
 • futas marian, Casnik, nezverejnená adresa
 • Harinek Ľubomír , student, nezverejnená adresa
 • mrázová marcela, študent, nezverejnená adresa
 • AUGUSTIN Ivan, student, nezverejnená adresa
 • Šuranová Jana, PhD student, nezverejnená adresa
 • petrasek pavol, nezverejnená adresa
 • Luková Mária, študentka, nezverejnená adresa
 • Petrášek Martin, nezverejnená adresa
 • Klimacek Lukas, student, nezverejnená adresa
 • Luková Alena , nezverejnená adresa
 • Luka Drahomír, nezverejnená adresa
 • Halčák Martin, kňaz, nezverejnená adresa
 • Vöröšová Lucia, študentka, nezverejnená adresa
 • Vöröš Marek, underwriter, nezverejnená adresa
 • Murárik Štefan, študent, nezverejnená adresa
 • Grigláková Ivana , student, nezverejnená adresa
 • Grigláková Zuzana, učiteľ, nezverejnená adresa
 • Dobešová Zuzana, študent, nezverejnená adresa
 • Carna Martina, studentka, nezverejnená adresa
 • Franekova Zuzana, učiteľ, nezverejnená adresa
 • Kovacsova Jana, ucitelka NJ, nezverejnená adresa
 • Chvostal Juraj, nezverejnená adresa
 • Fapšová Zuzana, študnet, nezverejnená adresa
 • Jančišin Cyril, nezverejnená adresa
 • Petkova Maria, student, nezverejnená adresa
 • Jurčová Katarína, zdravotná sestra, nezverejnená adresa
 • Hrčková Zuzana, nezverejnená adresa
 • Korecko Frantisek, nezverejnená adresa
 • Šinál Jozef, živnostník, nezverejnená adresa
 • kORMUTH JAN, 4/39 Sydney St. Rendwick , 2031, Sydney, AUSTRIA
 • Augustívová Monika, administratívny pracovník, nezverejnená adresa
 • Domes Marek, nezverejnená adresa
 • Danišová Monika, študent, nezverejnená adresa
 • Kolarovic Andrej, vysokoskolsky pedagog, nezverejnená adresa
 • Kolarovicova Katarina, nezverejnená adresa
 • Sedlackova Andrea, nezverejnená adresa
 • Pacalajová Laura, študent , nezverejnená adresa
 • lauro andrew, študent , nezverejnená adresa
 • Švidroňová Eva, študent, nezverejnená adresa
 • Švidroň Miroslav, živnostník, nezverejnená adresa
 • Strečková Anastázia, učiteľka, nezverejnená adresa
 • Marhefkova Lenka, nezverejnená adresa
 • Husár Vladimír , obchodník, nezverejnená adresa
 • Pacigová Katarína , študentka, nezverejnená adresa
 • Oravcová Milada, študent, nezverejnená adresa
 • Augustínová Anna, nezverejnená adresa
 • Kralovicova Maria, student, nezverejnená adresa
 • Kopinec Rudolf, kňaz, Špitálska 15, 07101, Michalovce, SLOVAKIA
 • Nikolová Monika , Materská dovolenka, nezverejnená adresa
 • Tužák Dominik, študent, nezverejnená adresa
 • kormuthova anna, nezverejnená adresa
 • Stachova Monika, študentka, nezverejnená adresa
 • Augustín Michal, nezverejnená adresa
 • Augustínová Eva, nezverejnená adresa
 • Dravecký Peter, nezverejnená adresa
 • Leitnerova Maria , nezverejnená adresa
 • Petrovičová Lucia, študent, nezverejnená adresa
 • Radič Stano, technik, nezverejnená adresa
 • Hasáková Michaela, sociálny pracovník, nezverejnená adresa
 • Baňasová Blanka, nezverejnená adresa
 • Ziolkovský Anton, katolícky kňaz, nezverejnená adresa
 • Hajduchová Mária, študent, nezverejnená adresa
 • Chromík Anton, advocate, nezverejnená adresa
 • Lovič Maroš, rimskokatolicky kňaz, nezverejnená adresa
 • Beranek Iva, nezverejnená adresa
 • Matijević Stjepan, Dugoratska 2, 10000, ZAGREB, CROATIA
 • Štampar Gordana, nezverejnená adresa
 • Williams Nela Nada, nezverejnená adresa
 • Mrs KOVACEVIC SNJEZANA, theologian, TRG A. SENOE 1, 31000, OSIJEK, CROATIA
 • Zamecnikova Alzbeta, sekretarka, nezverejnená adresa
 • Richnavský Ján, študent práva, nezverejnená adresa
 • dipl.oec brekalo marija, nezverejnená adresa
 • Palfi Marijan, nezverejnená adresa
 • Mária Danišová, účtovníčka, nezverejnená adresa
 • Mgr. Mihokova Lucia, zivnostník, nezverejnená adresa
 • Mgr. Bohačiaková Martina, učiteľ, nezverejnená adresa
 • Bogutovac Tatjana, Terezija, nezverejnená adresa
 • Ing. Palitefka Roman, vývojár, nezverejnená adresa
 • Macák Daniel , student, nezverejnená adresa
 • Macák Michal, študent, nezverejnená adresa
 • Dipl.ing. Mgr. Hraska Alfonz, nezverejnená adresa
 • Ing. Kosticky Juraj, nezverejnená adresa
 • Mgr. Bakosova Katarina, nezverejnená adresa
 • doc. Košč Stanislav, vysokoškolský pedagóg, nezverejnená adresa
 • Ing. Leskova Emilia, vedecký pracovník, nezverejnená adresa
 • Mgr. Baňovič Ľudovít, katolícky kňaz, Národná 86, 90002 , Modra, SLOVAKIA
 • Mgr Dluhý Rastislav, kňaz, nezverejnená adresa
 • Mgr. Kevický Michal, kazateľ, nezverejnená adresa
 • Mgr Šebeňová Ľubica, učiteľka, nezverejnená adresa
 • Hanakovičová Monika, nezverejnená adresa
 • Mgr Čelková Alica, pedagóg, , nezverejnená adresa
 • Dr Kormanec Jan, scientist, nezverejnená adresa
 • Sirkovský Vojtech, Kazateľ, Ambroseho 13, 851 02, Bratislava, SLOVAKIA
 • Tkáčová Mária, študent, Fučíkova 404/40, 08701, Giraltovce, SLOVAKIA
 • Tarina Roman, obchodný inžinier, nezverejnená adresa
 • Dipl.-Ing. Májek Martin, Project Officer, nezverejnená adresa
 • Mgr. Hanák Jozef, nezverejnená adresa
 • Ing Durkovic Andrej, Programator, nezverejnená adresa
 • Mgr. Kollarova Martina, financny kontrolor, nezverejnená adresa

Strana 1 / 19. Zobrazujem 100 záznamov z 1844.

««« «« 1 2 3 4 5 6 »» »»»