Signatári protestu

Strana 3 / 19. Zobrazujem 100 záznamov z 1844.

««« «« 1 2 3 4 5 6 7 8 »» »»»

Európsky súd pre ľudské práva (ESĽP) v Štrasburgu vo svojom rozsudku z 22. 01. 2008 vo veci E. B. proti Francúzsku rozhodol, že homosexuálni jednotlivci, ktorí žiadajú o adopciu dieťaťa, nesmú byť diskriminovaní voči heterosexuálnym žiadateľom. Podľa tohto rozhodnutia musia mať homosexuáli v krajinách, kde je zákonom umožnená adopcia dieťaťa jednotlivcom (a teda aj na Slovensku), možnosť adoptovať si dieťa a vychovávať ho v domácnosti so svojím partnerom/partnerkou. Úlohou ESĽP je uplatňovať Európsky dohovor o ľudských právach a kontrolovať jeho dodržiavanie v členských štátoch Rady Európy.

Je zrejmé, že:

 • Európsky dohovor o ľudských právach sa o práve homosexuálov žiadať o adopciu nikde nezmieňuje;
 • Demokraticky legitimované orgány európskych štátov, ktoré dohovor ratifikovali, nemali zámer takéto právo homosexuálom priznať;
 • Vo veľkej väčšine členských štátov Rady Európy by takéto ustanovenie nemalo šancu uspieť v demokratickom legislatívnom procese;
 • Sám ESĽP ešte v r. 2002 v rozsudku Fretté proti Francúzsku priznal členským štátom právo zamietnuť žiadosť o adopciu pre homosexuálny životný štýl žiadateľa.

Je očividné, že sudcovia ESĽP sa stavajú do pozície celoeurópskeho zákonodarcu a neplnia svoju úlohu ochrancov a uplatňovateľov Európskeho dohovoru o ľudských právach, ale využívajú svoje postavenie na pretláčanie vlastných ideologických stanovísk proti vôli väčšiny Európanov. Spomínaný rozsudok ESĽP morálne degradoval rodinu založenú na manželstve muža a ženy ako ideálne a prirodzené prostredie pre prijatie a výchovu dieťaťa. Toto rozhodnutie bude mať ďalekosiahle dôsledky na identitu detí a ich vnímanie modelu rodiny.

Je nepochybné, že homosexuálom patrí, rovnako ako každému inému, rešpekt a uznanie ich ľudskej dôstojnosti. Nikto nespochybňuje právo homosexuálov slobodne si zvoliť životný štýl, realizovať sa a prispievať svojím dielom a možnosťami pre dobro spoločnosti. Nie je však zmysluplné, priznávať partnerstvám homosexuálov rovnakú spoločenskú pozíciu a privilégiá ako manželstvu muža a ženy - teda prirodzenej rodine. Vedie to totiž k deformácii prirodzených vzorov pre deti, k problémom pri budovaní identity dospievajúcej mládeže a k prehĺbeniu chaosu v medziľudských vzťahoch.

Ako občanom, ktorí sú súčasťou Európy, nám veľmi záleží na budúcnosti nášho kontinentu. Preto nemôžeme zostať ľahostajní ku kríze identity a perspektívnej vízie, v ktorej sa Európa zmieta. Táto kríza sa dramaticky prejavuje aj vymieraním európskeho obyvateľstva. Vo väčšine štátov počet úmrtí jednoznačne prevyšuje počet živonarodených detí. Hrozí, že o niekoľko desaťročí sa viaceré národy stanú na území vlastného štátu národnostnými menšinami. Európa tak fakticky speje k demografickej samovražde. Nádejou pre budúcnosť Európy je všestranná podpora rodiny, ktorá je založená na manželstve muža a ženy, ktorá je prirodzeným miestom pre prijatie a výchovu detí. Deti sú nádej a budúcnosť Európy. Sme toho názoru, že pokiaľ Európa nezaujme jednoznačne kladný postoj k rodine a deťom, je v budúcnosti vo svetovom meradle odsúdená na bezvýznamnosť.

Rozsudok ESĽP považujeme za nebezpečný, pretože jeho účelom je nanútiť európskym štátom adopciu detí homosexuálmi a tak umelo vytvoriť neprirodzenú "homosexuálnu rodinu". Protestujeme proti tejto snahe, ktorá nemá oporu v texte Európskeho dohovoru o ľudských právach. Vyzývame Parlamentné zhromaždenie Rady Európy, aby sa svojimi uzneseniami jednoznačne postavilo za tradičnú rodinu a práva detí. Naliehavo žiadame, aby Parlamentné zhromaždenie Rady Európy pri budúcich voľbách sudcov ESĽP vyberalo osobnosti, ktoré budú verné textu Európskeho dohovoru o ľudských právach a nebudú presadzovať vlastnú ideologickú agendu.

Vyzývame občianske združenia, politické strany a občanov členských krajín Rady Európy, aby sa pridali k tomuto protestu a svoje vyjadrenie zaslali predsedovi Parlamentného zhromaždenia Rady Európy Lluísovi Maria de Puig na:

 • E-mailovú adresu:
  petr.sich@coe.int
  Mr Petr SICH
  Head of Private Office of the President of the Parliamentary Assembly of the Council of Europe
 • Alebo poštovú adresu
  Lluís Maria de Puig
  Parliamentary Assemby
  Council of Europe
  Avenue de l'Europe
  F-67075 Strasbourg Cedex

Signatári protestu

Ak ste mailom, alebo poštou poslali svoj protest, podpíšte sa prosím aj na našej stránke Podpis »»

 

Príklad Vášho prostestu

Dear Mr President,

We are concerned about the decision of European Court of Human Rights from 22 January 2008 on the matter of E.B. versus France which says that homosexual individuals demanding child adoption cannot be discriminated against heterosexuals.

This legal decision has neither foundation in the text of the European Convention on Human Rights or in the will of its authors. This decision affirms our concern that ECHR judges have abandoned their mission to be defenders and implementers of the European Convention on Human Rights as they tend to take over a position of a European lawmaker. They use their legislative powers to promote their own ideological agenda which would otherwise have no chance to succeed in democratic legislative process of most of the Member States of the Council of Europe. We perceive this decision of ECHR as an expression of effort to artificially create an unnatural "homosexual family". At the same time, ECHR has demonstrated that its efforts cannot be stopped even at the point when the interest of a child is at stake. This approach seriously damages the reputation of the ECHR as a non-partisan and reliable defender of human rights in Europe. Therefore, we call upon the Parliamentary Assembly of the Council of Europe to choose for positions of judges of the ECHR only candidates who will show ultimate respect to the European Convention on Human Rights and will abstain from advocating their own ideological agenda.

Yours sincerely,

 


Pridať podpis


Skryť adresu   Zobraziť všetky údaje   Skryť všetko

* Údaje s hviezdičkou sú povinnéZoznam podpísaných (1952)

 • Mayerová Karolína, student, nezverejnená adresa
 • Sotáková Beáta, študent, nezverejnená adresa
 • Ing. Beňová Miroslava, operátor, nezverejnená adresa
 • ing. trnovec bystrik, vedecky pracovnik, nezverejnená adresa
 • Ing Kosnáč Pavol, ekonom, nezverejnená adresa
 • Ing. Strba Jan, engineer, nezverejnená adresa
 • Varga Matej , študent, nezverejnená adresa
 • Gregor Martin, nezverejnená adresa
 • Rybaničová Monika, nezverejnená adresa
 • Mr Hall Chris, Architect, nezverejnená adresa
 • Tučeková Mária, SZČO - dôchodca, nezverejnená adresa
 • Mr McDermott Dominic, Prison Carpenter, nezverejnená adresa
 • Fridrich Milan, nezverejnená adresa
 • Dic Miroslav, technik, nezverejnená adresa
 • Ing. Michalíková Beáta, projektantka, nezverejnená adresa
 • Horváthová Andrea, nezverejnená adresa
 • Pallo Vladimír, študent, nezverejnená adresa
 • Bullová Zuzana, Manager, nezverejnená adresa
 • Ing. Gunár Peter, projektant, nezverejnená adresa
 • Professor. MAES Daniël , nezverejnená adresa
 • Šuláková Zuzana, študent, nezverejnená adresa
 • Piovarová Lucia, nezverejnená adresa
 • Olbert Milan, študent, nezverejnená adresa
 • Mgr. Holubíková Miroslava, pedagóg, nezverejnená adresa
 • Gažová Bea, ekonom, nezverejnená adresa
 • Mgr. Baca Branislav, IT, nezverejnená adresa
 • Mgr. Srankova Jana, Auditor, nezverejnená adresa
 • Ing. Gregor Marek, programator, nezverejnená adresa
 • Ralbovský Ondrej, lekárnik, nezverejnená adresa
 • PharmDr. Ralbovská Katarína , lekarnik, nezverejnená adresa
 • Juckova Monika, nezverejnená adresa
 • Ing. Hriadel Augustín, zamestnanec v školstve, nezverejnená adresa
 • Schönwiesner Karol, nezverejnená adresa
 • PhDr. CSc. Klepáčová Eleonóra , etnologička, nezverejnená adresa
 • Svec Matej, uradnik, nezverejnená adresa
 • Antošová Ivana, t.č.materská dovolenka, nezverejnená adresa
 • JUDr. Ritomská Mária , právnik, nezverejnená adresa
 • Mgr Mosna Miroslava, nezverejnená adresa
 • Bc. Rehorčíková Kristína, student, nezverejnená adresa
 • Mgr. Vojtek Ján, učiteľ, nezverejnená adresa
 • Klepáčová Jozef, dôchodca, nezverejnená adresa
 • Klepáčová Emília, dôchodkyňa, nezverejnená adresa
 • ing Šuppa František, projektan, nezverejnená adresa
 • Ing Sumilasova Maria, nezverejnená adresa
 • Mgr. Kuníková Magdaléna, nezverejnená adresa
 • ing. Kopecka Anna , pedagóg, nezverejnená adresa
 • Mgr Niemcová Luboslava, nezverejnená adresa
 • Krchňavá Darina, asistent, nezverejnená adresa
 • Dragošek Edmond, živnosť, nezverejnená adresa
 • Bednár František, Technik, nezverejnená adresa
 • PhDr., PhD. Šarníková Gabriela, nezverejnená adresa
 • Kubova Klara, nezverejnená adresa
 • Ing. Marcineková Jaroslava, podnikateľka, nezverejnená adresa
 • Bc Ševčík Matúš, študent, kostolnik, nezverejnená adresa
 • doc.Ing.CSc. Neumannová Anna, vysokoškolský učiteľ, nezverejnená adresa
 • Prachár Ján, študent, nezverejnená adresa
 • Havlisova Kristina, asistentka, nezverejnená adresa
 • Mikula Juraj, projekt manazer, nezverejnená adresa
 • Mgr. Dlugočová Jana, zdravotná sestra, nezverejnená adresa
 • Petrušová Katarína, nezverejnená adresa
 • MUDr. Kovacova Anna, lekarka, nezverejnená adresa
 • Mgr. Bielková Elena, učiteľ, nezverejnená adresa
 • Hanuliaková Katarína , nezverejnená adresa
 • Juck Alfonz, manager, nezverejnená adresa
 • Sestak Sergej, vedecky pracovnik, nezverejnená adresa
 • Bc. Pafčugová Eva, študent, nezverejnená adresa
 • Kralik Juraj, predseda eRka, nezverejnená adresa
 • Ing. Šiška Martin, elektrotechnický vývojár, nezverejnená adresa
 • Mgr. Šišková Ľubomíra, lekárnička, nezverejnená adresa
 • Ing Zelik Vladislav, programator, nezverejnená adresa
 • Mgr. Tešovičová Mária , nezverejnená adresa
 • Kovácsová Mária, nezverejnená adresa
 • Kovács Dionýz , nezverejnená adresa
 • Ing. Svetlíková Ľubica, Chemik - analytik, nezverejnená adresa
 • Mgr. Šintálová Bohumila, učiteľka, nezverejnená adresa
 • ThLic. Činčilová Daniela, asistentka, nezverejnená adresa
 • RNDr. Petrášová Marta, pedagóg, nezverejnená adresa
 • Zvrškovcová Anna, nezverejnená adresa
 • PaedDr. ThLic Orenič Peter, riaditeľ školského úradu, nezverejnená adresa
 • Lenc Peter, nezverejnená adresa
 • Mgr. Zorvanová Klára, pedagóg, nezverejnená adresa
 • Mgr Cmoriaková Tatiana, pracovník v školstve, nezverejnená adresa
 • Ing. Šutý Štefan, odborný asistent, nezverejnená adresa
 • Bebčáková Mária, nezverejnená adresa
 • Mgr. Bittsansky Michal, Student, nezverejnená adresa
 • Ing. Holla Jana, materska dovolenka, nezverejnená adresa
 • Sitár Oliver, študent, nezverejnená adresa
 • Mgr Ješková Alena, učiteľka, redaktorka, prekladateľka, domáca, nezverejnená adresa
 • Puškárová Eva, študentka práva, nezverejnená adresa
 • Tomšo Gabriel, Technik, nezverejnená adresa
 • Lonská Lenka, študent, nezverejnená adresa
 • Mgr Kajanová Lucia, rehoľná sestra, nezverejnená adresa
 • Mgr. Bašárová Dominika, stredoškolský učiteľ, nezverejnená adresa
 • Ing. Benčič Miloš, projektant, nezverejnená adresa
 • Nikolová Jozefína , nezverejnená adresa
 • RNDr. Partila Slavomír, učiteľ, Zimná 1641/23, 07501, Trebišov, SLOVAKIA
 • RNDr. Buriaánková Jitka, učiteľka, nezverejnená adresa
 • Pasekova Katarina, student, nezverejnená adresa
 • Střelcová Mária, študent, nezverejnená adresa
 • Mydlová Helena, učiteľka, nezverejnená adresa

Strana 3 / 19. Zobrazujem 100 záznamov z 1844.

««« «« 1 2 3 4 5 6 7 8 »» »»»