Petícia

Strana 3 / 19. Zobrazujem 100 záznamov z 1844.

««« «« 1 2 3 4 5 6 7 8 »» »»»

Europejski Trybunał Praw Człowieka (ETPC) w Strassburgu w swoim wyroku z dnia 22. 01. 2008r. w sprawie E. B. przeciwko Francji zadecydował, iż osoby o skłonnościach homoseksualnych, zabiegające o adopcję dziecka, nie mogą być dyskryminowane w porównaniu z petentami heteroseksualnymi. Według tej decyzji homoseksualiści w krajach, w których jest prawnie dozwolona adopcja dziecka przez osobę samotną (a więc również i na Słowacji) muszą mieć możliwość adoptowania dziecka i jego wychowywania w domu razem ze swoim partnerem/partnerką. Zadaniem ETPC jest stosowanie Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i kontrola jej przestrzegania w państwach członkowskich Rady Europy.


Jest oczywistym faktem, że:


• Europejska Konwencja Praw Człowieka nigdzie nie porusza zagadnienia prawa homoseksualistów do ubiegania się o adopcję;
• Demokratycznie legitymowane organy państw europejskich, które ratyfikowały konwencję, nie miały zamiaru przyznania homoseksualistom takiego prawa;
• W wielkiej większości państw członkowskich Rady Europy takie postanowienie nie miałoby szans przejścia przez demokratyczny proces legislatywny;
• Sam ETPC jeszcze w 2002r. w wyroku Fretté przeciwko Francji przyznał państwom członkowskim prawo do odrzucenia wniosku o adopcję z przyczyny homoseksualnego stylu życia petenta.


Oczywistym jest fakt, iż sędziowie ETPC bezpodstawnie stawiają się do pozycji ogólnoeuropejskiego prawodawcy i nie spełniają swojej roli obrońców Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i wprowadzających ją w życie, ale wykorzystują swoją pozycję do forsowania własnych stanowisk ideologicznych przeciw woli większości Europejczyków. Wspominany wyrok ETPC moralnie zdegradował rodzinę opartą na małżeństwie mężczyzny i kobiety jako idealnego i naturalnego środowiska dla przyjęcia i wychowania dziecka. Ta decyzja może pociągnąć za sobą daleko idące konsekwencje wobec tożsamości dziecka i rozumienia przez niego modelu rodziny.


Nie ulega wątpliwości, że homoseksualistom należy się, ta jak każdemu innemu respekt i zrozumienie ich ludzkiej godności. Nikt nie podważa prawa homoseksualistów do wolnego wyboru stylu życia, do realizowania się oraz do wnoszenia swojego wkładu dla dobra ogólnospołecznego w ramach swoich możliwości. Ale jest bezsensowne przyznawanie partnerstwom homoseksualistów jednakowej pozycji społecznej i przywilejów jak małżeństwu mężczyzny i kobiety tzn. rodzinie naturalnej. To prowadzi do deformacji naturalnych wzorów dla dzieci, do problemów w trakcie kształtowania się tożsamości dorastającej młodzieży i do pogłębiania chaosu w stosunkach międzyludzkich.


Jako obywatelom, będącym częścią Europy, zależy nam na przyszłości naszego kontynentu. Dlatego nie możemy zostać obojętni wobec kryzysu tożsamości i perspektywicznej wizji, w której Europa aktualnie się znajduje. Jednym z dramatycznych objawów tego kryzysu jest wymieranie europejskiej ludności. W większości państw ilość zgonów jednoznacznie przewyższa ilość żywych urodzeń. Realną staje się groźba, że za kilkadziesiąt lat wiele narodów znajdzie się w pozycji mniejszości narodowych. W ten sposób Europa faktycznie dąży do demograficznego samobójstwa. Nadzieją dla przyszłości Europy jest wszechstronne popieranie rodziny, opartej na małżeństwie mężczyzny i kobiety, która jest naturalnym miejscem dla przyjęcia i wychowywania dzieci. Dzieci są nadzieją i przyszłością Europy. Jesteśmy tego zdania, że o ile Europa nie ustosunkuje się jednoznacznie pozytywnie do rodziny i dziecka, zostanie w przyszłości skazana na utratę jakiegokolwiek znaczenia w skali ogólnoświatowej.


Wyrok ETPC oceniamy jako nebezpieczny, ponieważ jego celem jest narzucenie państwom europejskim obowiązku umożliwienia adopcji dzieci przez homoseksualistów i wytworzenie w ten sposób nienaturalnej "rodziny homoseksualnej". Protestujemy przeciwo tym staraniom, które nie mają oparcia w tekście Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Wzywamy Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy, aby przez swoje uchwały w jednoznaczny sposób stanęło po stronie tradycyjnej rodziny. Stanowczo żądamy, aby Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy podczas najbliższych wyborów sędziów ETPC wybierało osobistości, które dochowają wierności tekstowi Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i nie będą forsowali własnej agendy ideologicznej.


Wzywamy komitety obywatelskie, partie polityczne oraz obywateli państw członkowskich Rady Europy do przyłączenia się do niniejszego protestu przez przesłanie swojej opinii do Przewodniczącego Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy Lluísa Maria de Puig:


• Pod adres poczty elektroniczej:
petr.sich@coe.int
Mr Petr SICH
Head of Private Office of the President of the Parliamentary Assembly of the Council of Europe


• Lub pod adres poczty listowej:
Lluís Maria de Puig
Parliamentary Assemby
Council of Europe
Avenue de l'Europe
F-67075 Strasbourg Cedex


Signatories of the protest

If you have sent your protest via email or post, please sign also here Signature »»

 

Príklad prostestu

Dear Mr President,

with concern we have received news on the judgement E. B. vs France of the European Court of Human Rights, published on 22 January 2008, which demands no discrimination of homosexuals as individuals demanding child adoption. This judgement has neither foundation in the text of the European Convention on Human Rights nor in the will of its authors. I affirms our concerns that ECHR judges have abandoned their mission to be defenders and implementors of the European Convention on Human Rights as they tend to take over a position of an European lawmaker. Their competencies are being used to advance their own ideological agenda (pomenuj ju - liberal socialism), which would otherwise have no chance to succeed in democratic legislative process of most of the Member States of the Council of Europe. We see this ECHR judgement as an expression of these efforts to artificially create a "homosexual family". At the same time ECHR has demonstrated that its efforts cannot be stopped even at the point when the interest of a little child is at stake. Such an action has seriously damaged reputation of the ECHR as a non-partisan and reliable defender of human rights in Europe. Therefore we call upon the Parliamentary Assembly of the Council of Europe to choose for positions of judges of the ECHR such candidates who would show ultimate respect to the European Convention on Human Rights and will act as independent from the ideological agenda.

 


Add signature


Hide address   Show all   Hide all

* Entries with star are necessaryList of subscribers (1952)

 • Mayerová Karolína, student, address hidden
 • Sotáková Beáta, študent, address hidden
 • Ing. Beňová Miroslava, operátor, address hidden
 • ing. trnovec bystrik, vedecky pracovnik, address hidden
 • Ing Kosnáč Pavol, ekonom, address hidden
 • Ing. Strba Jan, engineer, address hidden
 • Varga Matej , študent, address hidden
 • Gregor Martin, address hidden
 • Rybaničová Monika, address hidden
 • Mr Hall Chris, Architect, address hidden
 • Tučeková Mária, SZČO - dôchodca, address hidden
 • Mr McDermott Dominic, Prison Carpenter, address hidden
 • Fridrich Milan, address hidden
 • Dic Miroslav, technik, address hidden
 • Ing. Michalíková Beáta, projektantka, address hidden
 • Horváthová Andrea, address hidden
 • Pallo Vladimír, študent, address hidden
 • Bullová Zuzana, Manager, address hidden
 • Ing. Gunár Peter, projektant, address hidden
 • Professor. MAES Daniël , address hidden
 • Šuláková Zuzana, študent, address hidden
 • Piovarová Lucia, address hidden
 • Olbert Milan, študent, address hidden
 • Mgr. Holubíková Miroslava, pedagóg, address hidden
 • Gažová Bea, ekonom, address hidden
 • Mgr. Baca Branislav, IT, address hidden
 • Mgr. Srankova Jana, Auditor, address hidden
 • Ing. Gregor Marek, programator, address hidden
 • Ralbovský Ondrej, lekárnik, address hidden
 • PharmDr. Ralbovská Katarína , lekarnik, address hidden
 • Juckova Monika, address hidden
 • Ing. Hriadel Augustín, zamestnanec v školstve, address hidden
 • Schönwiesner Karol, address hidden
 • PhDr. CSc. Klepáčová Eleonóra , etnologička, address hidden
 • Svec Matej, uradnik, address hidden
 • Antošová Ivana, t.č.materská dovolenka, address hidden
 • JUDr. Ritomská Mária , právnik, address hidden
 • Mgr Mosna Miroslava, address hidden
 • Bc. Rehorčíková Kristína, student, address hidden
 • Mgr. Vojtek Ján, učiteľ, address hidden
 • Klepáčová Jozef, dôchodca, address hidden
 • Klepáčová Emília, dôchodkyňa, address hidden
 • ing Šuppa František, projektan, address hidden
 • Ing Sumilasova Maria, address hidden
 • Mgr. Kuníková Magdaléna, address hidden
 • ing. Kopecka Anna , pedagóg, address hidden
 • Mgr Niemcová Luboslava, address hidden
 • Krchňavá Darina, asistent, address hidden
 • Dragošek Edmond, živnosť, address hidden
 • Bednár František, Technik, address hidden
 • PhDr., PhD. Šarníková Gabriela, address hidden
 • Kubova Klara, address hidden
 • Ing. Marcineková Jaroslava, podnikateľka, address hidden
 • Bc Ševčík Matúš, študent, kostolnik, address hidden
 • doc.Ing.CSc. Neumannová Anna, vysokoškolský učiteľ, address hidden
 • Prachár Ján, študent, address hidden
 • Havlisova Kristina, asistentka, address hidden
 • Mikula Juraj, projekt manazer, address hidden
 • Mgr. Dlugočová Jana, zdravotná sestra, address hidden
 • Petrušová Katarína, address hidden
 • MUDr. Kovacova Anna, lekarka, address hidden
 • Mgr. Bielková Elena, učiteľ, address hidden
 • Hanuliaková Katarína , address hidden
 • Juck Alfonz, manager, address hidden
 • Sestak Sergej, vedecky pracovnik, address hidden
 • Bc. Pafčugová Eva, študent, address hidden
 • Kralik Juraj, predseda eRka, address hidden
 • Ing. Šiška Martin, elektrotechnický vývojár, address hidden
 • Mgr. Šišková Ľubomíra, lekárnička, address hidden
 • Ing Zelik Vladislav, programator, address hidden
 • Mgr. Tešovičová Mária , address hidden
 • Kovácsová Mária, address hidden
 • Kovács Dionýz , address hidden
 • Ing. Svetlíková Ľubica, Chemik - analytik, address hidden
 • Mgr. Šintálová Bohumila, učiteľka, address hidden
 • ThLic. Činčilová Daniela, asistentka, address hidden
 • RNDr. Petrášová Marta, pedagóg, address hidden
 • Zvrškovcová Anna, address hidden
 • PaedDr. ThLic Orenič Peter, riaditeľ školského úradu, address hidden
 • Lenc Peter, address hidden
 • Mgr. Zorvanová Klára, pedagóg, address hidden
 • Mgr Cmoriaková Tatiana, pracovník v školstve, address hidden
 • Ing. Šutý Štefan, odborný asistent, address hidden
 • Bebčáková Mária, address hidden
 • Mgr. Bittsansky Michal, Student, address hidden
 • Ing. Holla Jana, materska dovolenka, address hidden
 • Sitár Oliver, študent, address hidden
 • Mgr Ješková Alena, učiteľka, redaktorka, prekladateľka, domáca, address hidden
 • Puškárová Eva, študentka práva, address hidden
 • Tomšo Gabriel, Technik, address hidden
 • Lonská Lenka, študent, address hidden
 • Mgr Kajanová Lucia, rehoľná sestra, address hidden
 • Mgr. Bašárová Dominika, stredoškolský učiteľ, address hidden
 • Ing. Benčič Miloš, projektant, address hidden
 • Nikolová Jozefína , address hidden
 • RNDr. Partila Slavomír, učiteľ, Zimná 1641/23, 07501, Trebišov, SLOVAKIA
 • RNDr. Buriaánková Jitka, učiteľka, address hidden
 • Pasekova Katarina, student, address hidden
 • Střelcová Mária, študent, address hidden
 • Mydlová Helena, učiteľka, address hidden

Strana 3 / 19. Zobrazujem 100 záznamov z 1844.

««« «« 1 2 3 4 5 6 7 8 »» »»»