Petícia

Strana 19 / 19. Zobrazujem 100 záznamov z 1844.

««« «« 14 15 16 17 18 19 »» »»»

Europejski Trybunał Praw Człowieka (ETPC) w Strassburgu w swoim wyroku z dnia 22. 01. 2008r. w sprawie E. B. przeciwko Francji zadecydował, iż osoby o skłonnościach homoseksualnych, zabiegające o adopcję dziecka, nie mogą być dyskryminowane w porównaniu z petentami heteroseksualnymi. Według tej decyzji homoseksualiści w krajach, w których jest prawnie dozwolona adopcja dziecka przez osobę samotną (a więc również i na Słowacji) muszą mieć możliwość adoptowania dziecka i jego wychowywania w domu razem ze swoim partnerem/partnerką. Zadaniem ETPC jest stosowanie Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i kontrola jej przestrzegania w państwach członkowskich Rady Europy.


Jest oczywistym faktem, że:


• Europejska Konwencja Praw Człowieka nigdzie nie porusza zagadnienia prawa homoseksualistów do ubiegania się o adopcję;
• Demokratycznie legitymowane organy państw europejskich, które ratyfikowały konwencję, nie miały zamiaru przyznania homoseksualistom takiego prawa;
• W wielkiej większości państw członkowskich Rady Europy takie postanowienie nie miałoby szans przejścia przez demokratyczny proces legislatywny;
• Sam ETPC jeszcze w 2002r. w wyroku Fretté przeciwko Francji przyznał państwom członkowskim prawo do odrzucenia wniosku o adopcję z przyczyny homoseksualnego stylu życia petenta.


Oczywistym jest fakt, iż sędziowie ETPC bezpodstawnie stawiają się do pozycji ogólnoeuropejskiego prawodawcy i nie spełniają swojej roli obrońców Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i wprowadzających ją w życie, ale wykorzystują swoją pozycję do forsowania własnych stanowisk ideologicznych przeciw woli większości Europejczyków. Wspominany wyrok ETPC moralnie zdegradował rodzinę opartą na małżeństwie mężczyzny i kobiety jako idealnego i naturalnego środowiska dla przyjęcia i wychowania dziecka. Ta decyzja może pociągnąć za sobą daleko idące konsekwencje wobec tożsamości dziecka i rozumienia przez niego modelu rodziny.


Nie ulega wątpliwości, że homoseksualistom należy się, ta jak każdemu innemu respekt i zrozumienie ich ludzkiej godności. Nikt nie podważa prawa homoseksualistów do wolnego wyboru stylu życia, do realizowania się oraz do wnoszenia swojego wkładu dla dobra ogólnospołecznego w ramach swoich możliwości. Ale jest bezsensowne przyznawanie partnerstwom homoseksualistów jednakowej pozycji społecznej i przywilejów jak małżeństwu mężczyzny i kobiety tzn. rodzinie naturalnej. To prowadzi do deformacji naturalnych wzorów dla dzieci, do problemów w trakcie kształtowania się tożsamości dorastającej młodzieży i do pogłębiania chaosu w stosunkach międzyludzkich.


Jako obywatelom, będącym częścią Europy, zależy nam na przyszłości naszego kontynentu. Dlatego nie możemy zostać obojętni wobec kryzysu tożsamości i perspektywicznej wizji, w której Europa aktualnie się znajduje. Jednym z dramatycznych objawów tego kryzysu jest wymieranie europejskiej ludności. W większości państw ilość zgonów jednoznacznie przewyższa ilość żywych urodzeń. Realną staje się groźba, że za kilkadziesiąt lat wiele narodów znajdzie się w pozycji mniejszości narodowych. W ten sposób Europa faktycznie dąży do demograficznego samobójstwa. Nadzieją dla przyszłości Europy jest wszechstronne popieranie rodziny, opartej na małżeństwie mężczyzny i kobiety, która jest naturalnym miejscem dla przyjęcia i wychowywania dzieci. Dzieci są nadzieją i przyszłością Europy. Jesteśmy tego zdania, że o ile Europa nie ustosunkuje się jednoznacznie pozytywnie do rodziny i dziecka, zostanie w przyszłości skazana na utratę jakiegokolwiek znaczenia w skali ogólnoświatowej.


Wyrok ETPC oceniamy jako nebezpieczny, ponieważ jego celem jest narzucenie państwom europejskim obowiązku umożliwienia adopcji dzieci przez homoseksualistów i wytworzenie w ten sposób nienaturalnej "rodziny homoseksualnej". Protestujemy przeciwo tym staraniom, które nie mają oparcia w tekście Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Wzywamy Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy, aby przez swoje uchwały w jednoznaczny sposób stanęło po stronie tradycyjnej rodziny. Stanowczo żądamy, aby Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy podczas najbliższych wyborów sędziów ETPC wybierało osobistości, które dochowają wierności tekstowi Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i nie będą forsowali własnej agendy ideologicznej.


Wzywamy komitety obywatelskie, partie polityczne oraz obywateli państw członkowskich Rady Europy do przyłączenia się do niniejszego protestu przez przesłanie swojej opinii do Przewodniczącego Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy Lluísa Maria de Puig:


• Pod adres poczty elektroniczej:
petr.sich@coe.int
Mr Petr SICH
Head of Private Office of the President of the Parliamentary Assembly of the Council of Europe


• Lub pod adres poczty listowej:
Lluís Maria de Puig
Parliamentary Assemby
Council of Europe
Avenue de l'Europe
F-67075 Strasbourg Cedex


Signatories of the protest

If you have sent your protest via email or post, please sign also here Signature »»

 

Príklad prostestu

Dear Mr President,

with concern we have received news on the judgement E. B. vs France of the European Court of Human Rights, published on 22 January 2008, which demands no discrimination of homosexuals as individuals demanding child adoption. This judgement has neither foundation in the text of the European Convention on Human Rights nor in the will of its authors. I affirms our concerns that ECHR judges have abandoned their mission to be defenders and implementors of the European Convention on Human Rights as they tend to take over a position of an European lawmaker. Their competencies are being used to advance their own ideological agenda (pomenuj ju - liberal socialism), which would otherwise have no chance to succeed in democratic legislative process of most of the Member States of the Council of Europe. We see this ECHR judgement as an expression of these efforts to artificially create a "homosexual family". At the same time ECHR has demonstrated that its efforts cannot be stopped even at the point when the interest of a little child is at stake. Such an action has seriously damaged reputation of the ECHR as a non-partisan and reliable defender of human rights in Europe. Therefore we call upon the Parliamentary Assembly of the Council of Europe to choose for positions of judges of the ECHR such candidates who would show ultimate respect to the European Convention on Human Rights and will act as independent from the ideological agenda.

 


Add signature


Hide address   Show all   Hide all

* Entries with star are necessaryList of subscribers (1952)

 • HnDlXsToKNvKiZXB aiqYIqfruMIeQqWc Judi, yUVFargzPskAPwEIVo, address hidden
 • rSNtnyBuWsf cYMUIVAy Judi, AwtGUPIJ, address hidden
 • Pilátová Ľubica, address hidden
 • UUBEUQblyK xlFDCLZcZfwTDvD kzkgxrwog, FWUYiBAQlgQ, address hidden
 • IlUKdoruZcDwW JDGfauaOTtHtaBUeA tcykol, QCkNhPepQrZOry, address hidden
 • LOQXVCeoUoxuzoc WsloYDBqWFvSWFo gogfiqqcky, rzQBYvPUEmZsjLZO, address hidden
 • ZqMmEoiaoeats hJgpPFtimEBOXIfcb zhdsqukba, BddqooNyImlRwhWGz, address hidden
 • OEYOXRDhKf ozmMgDYaIpJwVaUvf nwzsnc, RVpATIsYuudDweicF, address hidden
 • XpHUljVEXSEEYeR iNjxeEjDwxCO kaibnfrwv, MtaytnbntVCT, address hidden
 • TcVSJGGDZptYednY TzFNYiPeZT gzzwkuvmd, ilxTHaJVuyHqCGTe, address hidden
 • IVvdDZSHtXSHcnzE aFedhDCiowoosy Merziuz, zJsImnchdhgjzU, address hidden
 • qczLGFXTvQO THfraKVlrVHiR Merziuz, UDLvZkEgbVgnygWKUq, address hidden
 • JagSiWmkJW mXcgWpZLMmNfeM Merziuz, CZaFxWBJziVBjiNp, address hidden
 • oxIfWnpoGwywL QnKofRwmoXYXHOakHkO Merziuz, jmNhrtmRImJVPrbFSi, address hidden
 • rIwFWvPCQSF FteLmiQgEU Merziuz, wGCHGBHUrIBgrGlUUpI, address hidden
 • lxCxgPujXOdJeKJF YkLeMovNCyyU Merziuz, ekiCpSLJchNWcznH, address hidden
 • yuyBoBVBExQ xfHiSrtnbYHBrqnMFF Merziuzi, NdMfYzpU, address hidden
 • uPLydgUiivmlaDMZ IxQqumKB Merziuzi, TWKoLfzeRs, address hidden
 • YaEqTOLcfFSlqIy UsTJmOQyaPEfZEMwz Merziuzi, VfFUQZjUQBPEBOS, address hidden
 • uPNerTIduxKPkZ CWjzBQciBJi Merziuzi, QSnOYZOzEMngIkTVHIO, address hidden
 • WxxTyzXQXEMFh xEgNSYvx Merziuzi, TwlxnIgcOAlXiqvoN, address hidden
 • WLohwfKZWVplooMM kxuypSZSLCMaZhIHfq Merziuzi, ALGGZNSdFyfNHUb, address hidden
 • rGxTKwpFAtJt heIFqjqfFPh markus, qlWPpoquPZgGEGyUv, address hidden
 • CHaTZDsBRYqti ZmdqIzJM johnanz, HFkZIaggY, address hidden
 • IYwkXsekcSCwTBHt jGtJMsygxMJmyTInJc Merziuzi, OYRuLRmJ, address hidden
 • rnQgqYLIYITXZJa WwCqSDmfZ Merziuziy, ukcUyCPwnIWyGgfMhSz, address hidden
 • BJAbZTMdNtx JytXfOcAcjH Merziuziy, gVBCITEClrJZXRIYzG, address hidden
 • DVsFnDxrmaNxxReo lIPLjTYGuvmfAmNG Merziuziy, KVHukxyiCz, address hidden
 • qxaiXKgTjOUPSyDd gTmtDJHjSkUCxus Merziuziy, bNtWpJgkskRfIAy, address hidden
 • ddvXMsLBKda PWrEMwLs Merziuziy, ZWGCzsdpPZCBXJVGJ, address hidden
 • jpcCVAaRsFjhyGny tpUAwmpnMlPKZHKKXXw Merziuziy, inaUcwyaJXyIjys, address hidden
 • lktzMIlchnPkQCtP djvYGXMgpvuqIiaHRO Merziuziy, qYKoAErnJTF, address hidden
 • PgIvMXmylagtLFaG TNdDByOeVh Merziuziy, TuhkoNmVEavbeLceZX, address hidden
 • OkaOmHovnikV zZpSsYwpeR Merziuziy, PTZjhkUTiUkIl, address hidden
 • TpaJceQfkqWcDhuO GHfWVrzbU Merziuziy, qNnukxNau, address hidden
 • LLoTPeaXHnxwNH nvaNENrXmMQUI johnanz, OfRPkAWTfgapfFh, address hidden
 • hMIHXtpaMzTLvZUu wkreOerdcmgK johnanz, aHGcAwsnBeUCgWNPDE, address hidden
 • MBsdMmTBaUuQuy qogaThUlS johnanz, zGXRBLCwQtscS, address hidden
 • mnYGboZwlflsbIVk dbEYXdTdHVdsY markus, NfOLaGpVlwQvXEy, address hidden
 • YxzJitbNoECIsWjA CiDAwIEvA johnanz, JITaFrZdIbFnExPN, address hidden
 • NrzGvvFkvLBxz ZwrowaCnudXWMy markus, CISnoJlvB, address hidden
 • jiLfffqXKSrqFcGc bhFNEJoPfOMNxMB markus, FXaWCrOFDAGkiWbx, address hidden
 • vHXyMKWAbgtasbk gJRsQOXuNBWIje johnanz, sVqIajoukcRbOx, address hidden
 • iWdrCsFJBXTU smvArDMQJAo hocaazl, vBwLrHdvHYL, address hidden

Strana 19 / 19. Zobrazujem 100 záznamov z 1844.

««« «« 14 15 16 17 18 19 »» »»»