Petícia

Strana 5 / 19. Zobrazujem 100 záznamov z 1844.

««« «« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »» »»»

Europejski Trybunał Praw Człowieka (ETPC) w Strassburgu w swoim wyroku z dnia 22. 01. 2008r. w sprawie E. B. przeciwko Francji zadecydował, iż osoby o skłonnościach homoseksualnych, zabiegające o adopcję dziecka, nie mogą być dyskryminowane w porównaniu z petentami heteroseksualnymi. Według tej decyzji homoseksualiści w krajach, w których jest prawnie dozwolona adopcja dziecka przez osobę samotną (a więc również i na Słowacji) muszą mieć możliwość adoptowania dziecka i jego wychowywania w domu razem ze swoim partnerem/partnerką. Zadaniem ETPC jest stosowanie Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i kontrola jej przestrzegania w państwach członkowskich Rady Europy.


Jest oczywistym faktem, że:


• Europejska Konwencja Praw Człowieka nigdzie nie porusza zagadnienia prawa homoseksualistów do ubiegania się o adopcję;
• Demokratycznie legitymowane organy państw europejskich, które ratyfikowały konwencję, nie miały zamiaru przyznania homoseksualistom takiego prawa;
• W wielkiej większości państw członkowskich Rady Europy takie postanowienie nie miałoby szans przejścia przez demokratyczny proces legislatywny;
• Sam ETPC jeszcze w 2002r. w wyroku Fretté przeciwko Francji przyznał państwom członkowskim prawo do odrzucenia wniosku o adopcję z przyczyny homoseksualnego stylu życia petenta.


Oczywistym jest fakt, iż sędziowie ETPC bezpodstawnie stawiają się do pozycji ogólnoeuropejskiego prawodawcy i nie spełniają swojej roli obrońców Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i wprowadzających ją w życie, ale wykorzystują swoją pozycję do forsowania własnych stanowisk ideologicznych przeciw woli większości Europejczyków. Wspominany wyrok ETPC moralnie zdegradował rodzinę opartą na małżeństwie mężczyzny i kobiety jako idealnego i naturalnego środowiska dla przyjęcia i wychowania dziecka. Ta decyzja może pociągnąć za sobą daleko idące konsekwencje wobec tożsamości dziecka i rozumienia przez niego modelu rodziny.


Nie ulega wątpliwości, że homoseksualistom należy się, ta jak każdemu innemu respekt i zrozumienie ich ludzkiej godności. Nikt nie podważa prawa homoseksualistów do wolnego wyboru stylu życia, do realizowania się oraz do wnoszenia swojego wkładu dla dobra ogólnospołecznego w ramach swoich możliwości. Ale jest bezsensowne przyznawanie partnerstwom homoseksualistów jednakowej pozycji społecznej i przywilejów jak małżeństwu mężczyzny i kobiety tzn. rodzinie naturalnej. To prowadzi do deformacji naturalnych wzorów dla dzieci, do problemów w trakcie kształtowania się tożsamości dorastającej młodzieży i do pogłębiania chaosu w stosunkach międzyludzkich.


Jako obywatelom, będącym częścią Europy, zależy nam na przyszłości naszego kontynentu. Dlatego nie możemy zostać obojętni wobec kryzysu tożsamości i perspektywicznej wizji, w której Europa aktualnie się znajduje. Jednym z dramatycznych objawów tego kryzysu jest wymieranie europejskiej ludności. W większości państw ilość zgonów jednoznacznie przewyższa ilość żywych urodzeń. Realną staje się groźba, że za kilkadziesiąt lat wiele narodów znajdzie się w pozycji mniejszości narodowych. W ten sposób Europa faktycznie dąży do demograficznego samobójstwa. Nadzieją dla przyszłości Europy jest wszechstronne popieranie rodziny, opartej na małżeństwie mężczyzny i kobiety, która jest naturalnym miejscem dla przyjęcia i wychowywania dzieci. Dzieci są nadzieją i przyszłością Europy. Jesteśmy tego zdania, że o ile Europa nie ustosunkuje się jednoznacznie pozytywnie do rodziny i dziecka, zostanie w przyszłości skazana na utratę jakiegokolwiek znaczenia w skali ogólnoświatowej.


Wyrok ETPC oceniamy jako nebezpieczny, ponieważ jego celem jest narzucenie państwom europejskim obowiązku umożliwienia adopcji dzieci przez homoseksualistów i wytworzenie w ten sposób nienaturalnej "rodziny homoseksualnej". Protestujemy przeciwo tym staraniom, które nie mają oparcia w tekście Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Wzywamy Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy, aby przez swoje uchwały w jednoznaczny sposób stanęło po stronie tradycyjnej rodziny. Stanowczo żądamy, aby Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy podczas najbliższych wyborów sędziów ETPC wybierało osobistości, które dochowają wierności tekstowi Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i nie będą forsowali własnej agendy ideologicznej.


Wzywamy komitety obywatelskie, partie polityczne oraz obywateli państw członkowskich Rady Europy do przyłączenia się do niniejszego protestu przez przesłanie swojej opinii do Przewodniczącego Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy Lluísa Maria de Puig:


• Pod adres poczty elektroniczej:
petr.sich@coe.int
Mr Petr SICH
Head of Private Office of the President of the Parliamentary Assembly of the Council of Europe


• Lub pod adres poczty listowej:
Lluís Maria de Puig
Parliamentary Assemby
Council of Europe
Avenue de l'Europe
F-67075 Strasbourg Cedex


Signatories of the protest

If you have sent your protest via email or post, please sign also here Signature »»

 

Príklad prostestu

Dear Mr President,

with concern we have received news on the judgement E. B. vs France of the European Court of Human Rights, published on 22 January 2008, which demands no discrimination of homosexuals as individuals demanding child adoption. This judgement has neither foundation in the text of the European Convention on Human Rights nor in the will of its authors. I affirms our concerns that ECHR judges have abandoned their mission to be defenders and implementors of the European Convention on Human Rights as they tend to take over a position of an European lawmaker. Their competencies are being used to advance their own ideological agenda (pomenuj ju - liberal socialism), which would otherwise have no chance to succeed in democratic legislative process of most of the Member States of the Council of Europe. We see this ECHR judgement as an expression of these efforts to artificially create a "homosexual family". At the same time ECHR has demonstrated that its efforts cannot be stopped even at the point when the interest of a little child is at stake. Such an action has seriously damaged reputation of the ECHR as a non-partisan and reliable defender of human rights in Europe. Therefore we call upon the Parliamentary Assembly of the Council of Europe to choose for positions of judges of the ECHR such candidates who would show ultimate respect to the European Convention on Human Rights and will act as independent from the ideological agenda.

 


Add signature


Hide address   Show all   Hide all

* Entries with star are necessaryList of subscribers (1952)

 • Mgr Ignačák Ján, učiteľ, address hidden
 • Mgr. Hankovská Andrea, asistentka generálneho riaditeľa, address hidden
 • Mgr. Belák Milan, SZČO, address hidden
 • Hankovská Ivana, address hidden
 • Hankovská Štefánia , matka, address hidden
 • Hankovský Milan, address hidden
 • Mgr. Vlčko Karol, Učiteľ, address hidden
 • Ing Neupauer Marek, IT developer, address hidden
 • Oravcova Maria, admin.pracovnik, address hidden
 • Ing. Lauko Ján, Finančný poradca, address hidden
 • Ing. Beleš Miroslav, stavebny inzinier, address hidden
 • Mgr. Čutková Ľubomíra, address hidden
 • Ing.Mgr. Danieliszová Irma-Mária, prekladateľka, address hidden
 • Chalanyova Lucia, address hidden
 • Ing. Hučko Jozef, konatel, Mladeze 32, 05801, Poprad, SLOVAKIA
 • Mgr. Mesároš Miloš, podnikateľ, address hidden
 • Mgr. Hrbcek Stefan, katolicky knaz, address hidden
 • Hutirová Alžbeta, SZČO, address hidden
 • Bc. Vojtech Rastislav, agent cestovnej kancelarie, address hidden
 • Géze Peter, student, address hidden
 • Žilincová Katarína , študent, address hidden
 • Murcko Filip, študent, address hidden
 • Hajabac Jan , address hidden
 • Dr Ušák Václav, lékárník, address hidden
 • Brišáková Katarína, študent, address hidden
 • Škvorcová Mariana, študent, address hidden
 • Forgáčová Magdaléna, študent, address hidden
 • Dubecky Tomas , Predajca, address hidden
 • PaedDr. Slotka Róbert, address hidden
 • Halčín Andrej, address hidden
 • Mgr. Lunterová Katarína, materská, address hidden
 • Ing. Lunter Pavol, address hidden
 • ThDr. Novotný Štefan , kňaz, vysokoškolský pedagóg, address hidden
 • Mgr. Mravcova Katarina, psycholog, address hidden
 • Lesko Peter, student, address hidden
 • Kopčíková Eva, Student, address hidden
 • Ing Oriešek Juraj, address hidden
 • Šupolová Oľga, študent, address hidden
 • Grič Michal, Programator webovych aplikacii, address hidden
 • Černák Marek, address hidden
 • Ing. Striešková Janka, address hidden
 • Malina Martin, študent, address hidden
 • Strizenec Michal , address hidden
 • Špiláková Zuzana, študentka, address hidden
 • Bobeková Lýdia, študentka, address hidden
 • Ing. Savko Jozef, programator, address hidden
 • Siskova Emilia, assistant, address hidden
 • Ing Polakovicova Emilia, accountant, address hidden
 • Nizner Pavol, address hidden
 • Madajová Miriama, študent, address hidden
 • Blaško Štefan , obchodný manažér, address hidden
 • Pajtasova Jana , address hidden
 • Kováč Martin, študent, address hidden
 • Šumichrastová Mária, student, address hidden
 • Oboňová Mária, address hidden
 • Resutik Pavel, address hidden
 • Kovacova Eliska , address hidden
 • Magurova Anna , address hidden
 • Hoppanová Zlatica, študentka, address hidden
 • Hamracek Rastislav, address hidden
 • Dr Kugler Martin, journalist, address hidden
 • Zelenajova Zuzana, student, address hidden
 • Launerova Zuzana, student, address hidden
 • Gilan Andrej , študent, address hidden
 • Mgr Cavassa Bicerra Romina, address hidden
 • Ďurkovský Marcel, address hidden
 • Mgr. Kepkova Zbigniewa, ucitel nab., address hidden
 • Ďurkovská Valéria, address hidden
 • Mr. Spooner Michael, student, address hidden
 • Sr. Dzamova Alma Mária, studentka, Hertela 233, 028 01, Trstená, SLOVAKIA
 • Mgr. Kicera Tomas, assistant, address hidden
 • Mgr. Púček Jozef, Teacher, address hidden
 • Ćurković Mate, address hidden
 • Vaško Juraj, skladník, address hidden
 • Vašková Mariana, zdravotná sestra, address hidden
 • Kubusová Lýdia, pomocná kuchárka, address hidden
 • RNDr. Brindakova Silvia, mikrobiolog, address hidden
 • Brinďáková Lubica, address hidden
 • Gašparovič Martin, muž, address hidden
 • Mgr. Gurková Jana, učiteľka, address hidden
 • Sirota Miloš, študent, address hidden
 • Ing. Smrtnik Ladislav, dobrovolnik verejnoprospesnej organizacie, address hidden
 • brandoburova alena, uctovnik, address hidden
 • Bc. Krak Peter, address hidden
 • Sedlák Peter, Študent, address hidden
 • Ing. Korený Jozef, Obchodný zástupca, Okoličné 4, 03104, Liptovský Mikuláš, SLOVAKIA
 • Pani Kurek Biljana, Mama, address hidden
 • Straka Martin, student, address hidden
 • Ing.arch. Stupka Erich, architekt, address hidden
 • zemjanek tomas, student, address hidden
 • Ing. Bocko Štefan, doktorand, Kuzmányho 9, 03401, Ružomberok, SLOVAKIA
 • Púčeková Lenka, address hidden
 • Púčeková Veronika, address hidden
 • Ing Klas Miloš, NGO, address hidden
 • Solčanská Alžbeta, address hidden
 • sipos roman, student, address hidden
 • Mgr. Rakus Michal, Programator, address hidden
 • Mikula Peter, student, address hidden
 • Zámečníková Martina, študentka-maturantka, address hidden
 • Bc. Janeček Martin, student , address hidden

Strana 5 / 19. Zobrazujem 100 záznamov z 1844.

««« «« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »» »»»