Petícia

Strana 2 / 19. Zobrazujem 100 záznamov z 1844.

««« «« 1 2 3 4 5 6 7 »» »»»

Europejski Trybunał Praw Człowieka (ETPC) w Strassburgu w swoim wyroku z dnia 22. 01. 2008r. w sprawie E. B. przeciwko Francji zadecydował, iż osoby o skłonnościach homoseksualnych, zabiegające o adopcję dziecka, nie mogą być dyskryminowane w porównaniu z petentami heteroseksualnymi. Według tej decyzji homoseksualiści w krajach, w których jest prawnie dozwolona adopcja dziecka przez osobę samotną (a więc również i na Słowacji) muszą mieć możliwość adoptowania dziecka i jego wychowywania w domu razem ze swoim partnerem/partnerką. Zadaniem ETPC jest stosowanie Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i kontrola jej przestrzegania w państwach członkowskich Rady Europy.


Jest oczywistym faktem, że:


• Europejska Konwencja Praw Człowieka nigdzie nie porusza zagadnienia prawa homoseksualistów do ubiegania się o adopcję;
• Demokratycznie legitymowane organy państw europejskich, które ratyfikowały konwencję, nie miały zamiaru przyznania homoseksualistom takiego prawa;
• W wielkiej większości państw członkowskich Rady Europy takie postanowienie nie miałoby szans przejścia przez demokratyczny proces legislatywny;
• Sam ETPC jeszcze w 2002r. w wyroku Fretté przeciwko Francji przyznał państwom członkowskim prawo do odrzucenia wniosku o adopcję z przyczyny homoseksualnego stylu życia petenta.


Oczywistym jest fakt, iż sędziowie ETPC bezpodstawnie stawiają się do pozycji ogólnoeuropejskiego prawodawcy i nie spełniają swojej roli obrońców Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i wprowadzających ją w życie, ale wykorzystują swoją pozycję do forsowania własnych stanowisk ideologicznych przeciw woli większości Europejczyków. Wspominany wyrok ETPC moralnie zdegradował rodzinę opartą na małżeństwie mężczyzny i kobiety jako idealnego i naturalnego środowiska dla przyjęcia i wychowania dziecka. Ta decyzja może pociągnąć za sobą daleko idące konsekwencje wobec tożsamości dziecka i rozumienia przez niego modelu rodziny.


Nie ulega wątpliwości, że homoseksualistom należy się, ta jak każdemu innemu respekt i zrozumienie ich ludzkiej godności. Nikt nie podważa prawa homoseksualistów do wolnego wyboru stylu życia, do realizowania się oraz do wnoszenia swojego wkładu dla dobra ogólnospołecznego w ramach swoich możliwości. Ale jest bezsensowne przyznawanie partnerstwom homoseksualistów jednakowej pozycji społecznej i przywilejów jak małżeństwu mężczyzny i kobiety tzn. rodzinie naturalnej. To prowadzi do deformacji naturalnych wzorów dla dzieci, do problemów w trakcie kształtowania się tożsamości dorastającej młodzieży i do pogłębiania chaosu w stosunkach międzyludzkich.


Jako obywatelom, będącym częścią Europy, zależy nam na przyszłości naszego kontynentu. Dlatego nie możemy zostać obojętni wobec kryzysu tożsamości i perspektywicznej wizji, w której Europa aktualnie się znajduje. Jednym z dramatycznych objawów tego kryzysu jest wymieranie europejskiej ludności. W większości państw ilość zgonów jednoznacznie przewyższa ilość żywych urodzeń. Realną staje się groźba, że za kilkadziesiąt lat wiele narodów znajdzie się w pozycji mniejszości narodowych. W ten sposób Europa faktycznie dąży do demograficznego samobójstwa. Nadzieją dla przyszłości Europy jest wszechstronne popieranie rodziny, opartej na małżeństwie mężczyzny i kobiety, która jest naturalnym miejscem dla przyjęcia i wychowywania dzieci. Dzieci są nadzieją i przyszłością Europy. Jesteśmy tego zdania, że o ile Europa nie ustosunkuje się jednoznacznie pozytywnie do rodziny i dziecka, zostanie w przyszłości skazana na utratę jakiegokolwiek znaczenia w skali ogólnoświatowej.


Wyrok ETPC oceniamy jako nebezpieczny, ponieważ jego celem jest narzucenie państwom europejskim obowiązku umożliwienia adopcji dzieci przez homoseksualistów i wytworzenie w ten sposób nienaturalnej "rodziny homoseksualnej". Protestujemy przeciwo tym staraniom, które nie mają oparcia w tekście Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Wzywamy Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy, aby przez swoje uchwały w jednoznaczny sposób stanęło po stronie tradycyjnej rodziny. Stanowczo żądamy, aby Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy podczas najbliższych wyborów sędziów ETPC wybierało osobistości, które dochowają wierności tekstowi Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i nie będą forsowali własnej agendy ideologicznej.


Wzywamy komitety obywatelskie, partie polityczne oraz obywateli państw członkowskich Rady Europy do przyłączenia się do niniejszego protestu przez przesłanie swojej opinii do Przewodniczącego Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy Lluísa Maria de Puig:


• Pod adres poczty elektroniczej:
petr.sich@coe.int
Mr Petr SICH
Head of Private Office of the President of the Parliamentary Assembly of the Council of Europe


• Lub pod adres poczty listowej:
Lluís Maria de Puig
Parliamentary Assemby
Council of Europe
Avenue de l'Europe
F-67075 Strasbourg Cedex


Signatories of the protest

If you have sent your protest via email or post, please sign also here Signature »»

 

Príklad prostestu

Dear Mr President,

with concern we have received news on the judgement E. B. vs France of the European Court of Human Rights, published on 22 January 2008, which demands no discrimination of homosexuals as individuals demanding child adoption. This judgement has neither foundation in the text of the European Convention on Human Rights nor in the will of its authors. I affirms our concerns that ECHR judges have abandoned their mission to be defenders and implementors of the European Convention on Human Rights as they tend to take over a position of an European lawmaker. Their competencies are being used to advance their own ideological agenda (pomenuj ju - liberal socialism), which would otherwise have no chance to succeed in democratic legislative process of most of the Member States of the Council of Europe. We see this ECHR judgement as an expression of these efforts to artificially create a "homosexual family". At the same time ECHR has demonstrated that its efforts cannot be stopped even at the point when the interest of a little child is at stake. Such an action has seriously damaged reputation of the ECHR as a non-partisan and reliable defender of human rights in Europe. Therefore we call upon the Parliamentary Assembly of the Council of Europe to choose for positions of judges of the ECHR such candidates who would show ultimate respect to the European Convention on Human Rights and will act as independent from the ideological agenda.

 


Add signature


Hide address   Show all   Hide all

* Entries with star are necessaryList of subscribers (1952)

 • Jukic Zeljka, address hidden
 • Hořák Petr, dôchodca, address hidden
 • Mgr. Pribelova Adela, učiteľka, address hidden
 • Šmondrk Pavol, štátny zamestnanec, address hidden
 • Mag. Chvojka Pavel, address hidden
 • JUDr. Krčmárová Barbara, Právnik, address hidden
 • Kucharova Beata, financial controler, Rozkvet 2078/167-20, 01701, Povazska Bystrica, SLOVAKIA
 • Kellárová Veronika, Produc manager, address hidden
 • Ing Gažo Jozef, ekonom, address hidden
 • mgr. wagner roland, pedagog, address hidden
 • Mgr Pisarovic Jane , teacher, Majernikova 56, 84105, Bratislava, SLOVAKIA
 • Ing Pisarovic Peter, geodet, address hidden
 • Bc. Miškovová Ivana, študent, address hidden
 • Ing. Bízik Ján, Bôrická cesta 103, 010 01, Žilina, SLOVAKIA
 • Polakova Andrea, address hidden
 • krestan landorius jan, address hidden
 • Kovacik Tomas, student, address hidden
 • Mgr. Škovierová Mária, SŠ učiteľ, address hidden
 • Franeková Mária, študentka, address hidden
 • Gradoš Juraj, redaktor, address hidden
 • Kanuch Peter, vedecky pracovnik, address hidden
 • Ing. Dubovsky Ludovit, student, address hidden
 • BA(Hons) Vojcik Marek, Zdravotna sestra, address hidden
 • Ing. Hanuš Peter, address hidden
 • Mgr. Hanušová Lucia, address hidden
 • Sabo Matej, address hidden
 • Lešak Peter, študent, address hidden
 • / filo radoslav, student, address hidden
 • Mr Symes Colin, Minister of the Gospel, address hidden
 • Mackuliak Jan, skladnik, address hidden
 • Kováč Peter, nezamestnaný, address hidden
 • Bíziková Katarína, učiteľka MŠ, Bôrická cesta 103, 01001, Žilina, SLOVAKIA
 • Žilinská Zuzana , na MD, address hidden
 • doc. Žežula Ivan, address hidden
 • Ďurove Petra, študentka, address hidden
 • Pauliny Martin, student, Farského 16, 85101, Bratislava, SLOVAKIA
 • Michal Rastislav, address hidden
 • Horváthová Jana, lawyer, address hidden
 • Topor Peter, address hidden
 • Urbanova Vieroslava, student, address hidden
 • Mgr. Kudláč Peter, catholic priest, address hidden
 • Števkov Ján, ošetrovateľ, address hidden
 • Krajčirovič Pavol, mechanik MaR, address hidden
 • Jerušková Ivana, študent, address hidden
 • Libantová Barbara, študent, address hidden
 • Šeregiová Dorota, študent, address hidden
 • bc Mestanova Lenka, student, address hidden
 • Strestikova Petra, v domacnosti, address hidden
 • Ing. Durec Pavol, technik, address hidden
 • Hayden Pavol, Rozpočtár, address hidden
 • pan visnovec Marian, chemik, address hidden
 • Michalková Viera, address hidden
 • Michal Juraj, address hidden
 • Ing.arch. ZÁBORSKÝ Vladimír, architekt, address hidden
 • PhDr. Kačinová Viera, address hidden
 • RNDr. Jantáková Katarína, redaktorka, address hidden
 • Mgr. Grenčík Ján, address hidden
 • Ing. Lazíková Mária , ekonóm, address hidden
 • Mr. Pavlin Tomislav, address hidden
 • RNDr.Ing. Dobešová Marcela, podnikateľka, Riečna 481/10, 013 13, Rajecké Teplice, SLOVAKIA
 • Stajníková Viera, štátny zamestnanec, address hidden
 • Brumnić Andrea, graduated economist, address hidden
 • Ing. Dvorská Marta, audítorka, address hidden
 • Varnica Dalibor, economist, address hidden
 • Vaniš Saša, economist, address hidden
 • Ing. Lehocká Elena, o. z. MEDIATRIX, address hidden
 • Bc Wagnerová Jana , pôrodná asistetnka, address hidden
 • Dr. Markuš Štefan , tajomník Rady Cirkvi bratskej v SR, address hidden
 • Galisova Viera, referentka, address hidden
 • Dedíková Martina , address hidden
 • Dírerová Barbora, referentka, address hidden
 • M.Div. Poloha Slavomír, kazateľ, address hidden
 • BC Beňa Štefan, koordynátor projektov, address hidden
 • . Papaianopol Alin, ., address hidden
 • Dott Mruk Alexandra, address hidden
 • Mgr. Rybnickova Veronika, Ucitelka, address hidden
 • Evin Štefan, kazateľ Cirkvi bratskej, address hidden
 • tarana ondrej , address hidden
 • Ing. Toth Stefan, address hidden
 • Kuzmova Eva, asistent, address hidden
 • ThLic Michalíček Martin, katolícky kňaz, address hidden
 • Mgr. Jurčo Martin, duchovný, address hidden
 • Mgr. Miliczki Ondrej, salezián, address hidden
 • Mgr. Senkova Katarina, ucitelka mat-chem, address hidden
 • Ing., CSc. Machajdik Daniel, vedecky pracovnik, address hidden
 • Garbiar Milan B., address hidden
 • PaedDr. Domiková Júlia, učiteľka, address hidden
 • Mgr. Žarnay Štefan, psychológ, address hidden
 • Trnovec Benedikt, medical student, address hidden
 • Machajdík Ján, Študent, address hidden
 • Dr. Ban Jan, Analytik, address hidden
 • Ing. Buzogáň Jaroslav, technik, address hidden
 • Ing. Banova Judita, matka, address hidden
 • Mgr. Pozsárová Anna, address hidden
 • Butašová Mária, address hidden
 • MD Wallenfels Ivan, lekár, address hidden
 • Trnovcová Terézia, studentka , address hidden
 • Ing.arch. Komrska Jan, vysokoškolský učiteľ, address hidden
 • Mgr. Zibalová Mária, učiteľka, address hidden
 • Beňo Michal, študent, address hidden

Strana 2 / 19. Zobrazujem 100 záznamov z 1844.

««« «« 1 2 3 4 5 6 7 »» »»»