Petícia

Strana 4 / 19. Zobrazujem 100 záznamov z 1844.

««« «« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 »» »»»

Europejski Trybunał Praw Człowieka (ETPC) w Strassburgu w swoim wyroku z dnia 22. 01. 2008r. w sprawie E. B. przeciwko Francji zadecydował, iż osoby o skłonnościach homoseksualnych, zabiegające o adopcję dziecka, nie mogą być dyskryminowane w porównaniu z petentami heteroseksualnymi. Według tej decyzji homoseksualiści w krajach, w których jest prawnie dozwolona adopcja dziecka przez osobę samotną (a więc również i na Słowacji) muszą mieć możliwość adoptowania dziecka i jego wychowywania w domu razem ze swoim partnerem/partnerką. Zadaniem ETPC jest stosowanie Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i kontrola jej przestrzegania w państwach członkowskich Rady Europy.


Jest oczywistym faktem, że:


• Europejska Konwencja Praw Człowieka nigdzie nie porusza zagadnienia prawa homoseksualistów do ubiegania się o adopcję;
• Demokratycznie legitymowane organy państw europejskich, które ratyfikowały konwencję, nie miały zamiaru przyznania homoseksualistom takiego prawa;
• W wielkiej większości państw członkowskich Rady Europy takie postanowienie nie miałoby szans przejścia przez demokratyczny proces legislatywny;
• Sam ETPC jeszcze w 2002r. w wyroku Fretté przeciwko Francji przyznał państwom członkowskim prawo do odrzucenia wniosku o adopcję z przyczyny homoseksualnego stylu życia petenta.


Oczywistym jest fakt, iż sędziowie ETPC bezpodstawnie stawiają się do pozycji ogólnoeuropejskiego prawodawcy i nie spełniają swojej roli obrońców Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i wprowadzających ją w życie, ale wykorzystują swoją pozycję do forsowania własnych stanowisk ideologicznych przeciw woli większości Europejczyków. Wspominany wyrok ETPC moralnie zdegradował rodzinę opartą na małżeństwie mężczyzny i kobiety jako idealnego i naturalnego środowiska dla przyjęcia i wychowania dziecka. Ta decyzja może pociągnąć za sobą daleko idące konsekwencje wobec tożsamości dziecka i rozumienia przez niego modelu rodziny.


Nie ulega wątpliwości, że homoseksualistom należy się, ta jak każdemu innemu respekt i zrozumienie ich ludzkiej godności. Nikt nie podważa prawa homoseksualistów do wolnego wyboru stylu życia, do realizowania się oraz do wnoszenia swojego wkładu dla dobra ogólnospołecznego w ramach swoich możliwości. Ale jest bezsensowne przyznawanie partnerstwom homoseksualistów jednakowej pozycji społecznej i przywilejów jak małżeństwu mężczyzny i kobiety tzn. rodzinie naturalnej. To prowadzi do deformacji naturalnych wzorów dla dzieci, do problemów w trakcie kształtowania się tożsamości dorastającej młodzieży i do pogłębiania chaosu w stosunkach międzyludzkich.


Jako obywatelom, będącym częścią Europy, zależy nam na przyszłości naszego kontynentu. Dlatego nie możemy zostać obojętni wobec kryzysu tożsamości i perspektywicznej wizji, w której Europa aktualnie się znajduje. Jednym z dramatycznych objawów tego kryzysu jest wymieranie europejskiej ludności. W większości państw ilość zgonów jednoznacznie przewyższa ilość żywych urodzeń. Realną staje się groźba, że za kilkadziesiąt lat wiele narodów znajdzie się w pozycji mniejszości narodowych. W ten sposób Europa faktycznie dąży do demograficznego samobójstwa. Nadzieją dla przyszłości Europy jest wszechstronne popieranie rodziny, opartej na małżeństwie mężczyzny i kobiety, która jest naturalnym miejscem dla przyjęcia i wychowywania dzieci. Dzieci są nadzieją i przyszłością Europy. Jesteśmy tego zdania, że o ile Europa nie ustosunkuje się jednoznacznie pozytywnie do rodziny i dziecka, zostanie w przyszłości skazana na utratę jakiegokolwiek znaczenia w skali ogólnoświatowej.


Wyrok ETPC oceniamy jako nebezpieczny, ponieważ jego celem jest narzucenie państwom europejskim obowiązku umożliwienia adopcji dzieci przez homoseksualistów i wytworzenie w ten sposób nienaturalnej "rodziny homoseksualnej". Protestujemy przeciwo tym staraniom, które nie mają oparcia w tekście Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Wzywamy Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy, aby przez swoje uchwały w jednoznaczny sposób stanęło po stronie tradycyjnej rodziny. Stanowczo żądamy, aby Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy podczas najbliższych wyborów sędziów ETPC wybierało osobistości, które dochowają wierności tekstowi Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i nie będą forsowali własnej agendy ideologicznej.


Wzywamy komitety obywatelskie, partie polityczne oraz obywateli państw członkowskich Rady Europy do przyłączenia się do niniejszego protestu przez przesłanie swojej opinii do Przewodniczącego Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy Lluísa Maria de Puig:


• Pod adres poczty elektroniczej:
petr.sich@coe.int
Mr Petr SICH
Head of Private Office of the President of the Parliamentary Assembly of the Council of Europe


• Lub pod adres poczty listowej:
Lluís Maria de Puig
Parliamentary Assemby
Council of Europe
Avenue de l'Europe
F-67075 Strasbourg Cedex


Signatories of the protest

If you have sent your protest via email or post, please sign also here Signature »»

 

Príklad prostestu

Dear Mr President,

with concern we have received news on the judgement E. B. vs France of the European Court of Human Rights, published on 22 January 2008, which demands no discrimination of homosexuals as individuals demanding child adoption. This judgement has neither foundation in the text of the European Convention on Human Rights nor in the will of its authors. I affirms our concerns that ECHR judges have abandoned their mission to be defenders and implementors of the European Convention on Human Rights as they tend to take over a position of an European lawmaker. Their competencies are being used to advance their own ideological agenda (pomenuj ju - liberal socialism), which would otherwise have no chance to succeed in democratic legislative process of most of the Member States of the Council of Europe. We see this ECHR judgement as an expression of these efforts to artificially create a "homosexual family". At the same time ECHR has demonstrated that its efforts cannot be stopped even at the point when the interest of a little child is at stake. Such an action has seriously damaged reputation of the ECHR as a non-partisan and reliable defender of human rights in Europe. Therefore we call upon the Parliamentary Assembly of the Council of Europe to choose for positions of judges of the ECHR such candidates who would show ultimate respect to the European Convention on Human Rights and will act as independent from the ideological agenda.

 


Add signature


Hide address   Show all   Hide all

* Entries with star are necessaryList of subscribers (1952)

 • Mydla Martin, vývojový pracovník, address hidden
 • Farbár Peter, address hidden
 • Trnikova Daniela, robotnicka, address hidden
 • Krafcikova Olga, address hidden
 • Babják Anton, priest, address hidden
 • mgr Zaťková Martina, address hidden
 • student podolský jakub, muž, address hidden
 • Cibulková Jana, address hidden
 • Baránková Andrea , student, address hidden
 • Mgr. Babeková Daniela, štátny zamestnanec, address hidden
 • Kniezova Ludmila , matka v domacnosti, address hidden
 • Szabova Miriam, address hidden
 • Šimo Martin, address hidden
 • Ing. Kosseyová Oľga, štatistik, address hidden
 • Bosacky Jan, muz, Borika 179, 90032, Borinka, SLOVAKIA
 • Slaninova Anna, address hidden
 • Murínova Zuzana, student of therapeutic pedagogy, address hidden
 • Kohut Juraj, address hidden
 • Mgr. Čačková Miroslava, rehoľná sestra, učiteľka, address hidden
 • Mgr. Šeregi Gabriela, address hidden
 • Štrbíková Veronika, materská dovolenka, address hidden
 • Štrbík Dan , marketingový pracovník, address hidden
 • Mgr. Herényi Štefan, duchovný , address hidden
 • Mgr. Bezak Tomas, administrator, address hidden
 • Melegová Nina, address hidden
 • Melicherčíková Mária, nezamestnaná, Nábrežie Gorazdovo 1/1, 97101, Prievidza, SLOVAKIA
 • Németh Ladislav, ikonopisec, Martinčeková 10, 821 09, Bratislava, SLOVAKIA
 • Moško Matej, student, address hidden
 • Rakús Maroš, address hidden
 • Mgr. Vančo Peter, address hidden
 • Šulek Peter, študent, address hidden
 • Mgr. Tóthová Zuzana, učiteľka, address hidden
 • Mgr. Krajcikova Lucia, zena na MD, address hidden
 • Bernátová Mária, address hidden
 • Magda Martin, projektant, address hidden
 • Dr. Hospodár Michal, hovorca eparchie, address hidden
 • Kozlova Lubomira, ucitelka, address hidden
 • Ing Syč Ľubomír, technik, address hidden
 • Paulinyova Andrea , address hidden
 • Mgr Gunarova Slavka, lawyer, address hidden
 • Vávrová Lucia, študent, address hidden
 • babjakova zuzana, študent, address hidden
 • Ing. Kijovska Jana, address hidden
 • Rišiaň František, podnikateľ, address hidden
 • Bohunická Daniela, na materskej dovolenke, address hidden
 • Mgr. Bilicka Monika, specialny pedagog, address hidden
 • Ledecká Martina , rehoľná sestra, address hidden
 • Selveková Anna, rehoľná sestra, address hidden
 • Hanušová Eva, rehoľná sestra, address hidden
 • Diabolková Alena , rehoľná sestra, address hidden
 • Senderáková Ľudmila , rehoľná sestra, address hidden
 • Šáleková Lenka, rehoľná sestra, address hidden
 • Mgr. Česáková Lucia, rehoľná sestra, address hidden
 • Mgr. Ješková Eva, rehoľná sestra, address hidden
 • Sidorová Mária, rehoľná sestra, address hidden
 • mojáková anastázia, študent, address hidden
 • Dobai Julia, ekonómka, address hidden
 • Michalík Marian, projektant, address hidden
 • Hamrák Peter, učiteľ, address hidden
 • Janečko František, študent, address hidden
 • Kopecký Peter, grafik, address hidden
 • Mariančíková Zuzana, študentka, address hidden
 • Petruš Martin, produkčný, address hidden
 • Ing Malcek Michal, fotograf, trener, address hidden
 • Mgr. Petrasova Marcela, Primary school teacher, address hidden
 • Mgr. Brišová Jana, učiteľka, address hidden
 • Šablatura Pavol , address hidden
 • Kasala Peter, address hidden
 • Martiňuková Silvia, lawyer, address hidden
 • Martiňuk Jaroslav, advocate, address hidden
 • Janes Frantisek , pracovnik obchod.odd., address hidden
 • Mgr Sokolová Ľudmila , učiteľka, address hidden
 • Moravčík Štefan , address hidden
 • Mgr. Ing. Bieliková Iveta, stredoškolský učiteľ, Pribinova 1169/14, 02001, Púchov, SLOVAKIA
 • Štefák Richard, address hidden
 • Mgr. Kunová Jana, psychológ, address hidden
 • Zbierska Agnieszka, student, address hidden
 • Horváth Tomáš, študent, address hidden
 • Doc. RNDr. DrSc. Mikloško Jozef, exveľvyslanec, dôchodca, Malokarpatská 22, 90021 , Sväty Jur, SLOVAKIA
 • Miskech Lubos, zivnostnik, address hidden
 • Ing Groch Vladimir, address hidden
 • Gunčaga Stanislav, študent, address hidden
 • Sihelský Michal, študent, address hidden
 • Kolesar Martin, address hidden
 • Kováč Ján, Kňaz, address hidden
 • Solárová Jana, redaktorka, address hidden
 • Brezovska Elena, address hidden
 • Volek Daniel, sietovy administrator, address hidden
 • Klavcová Anna, ekonóm, address hidden
 • Ing. Boldová Zlata, úradníčka, address hidden
 • MVDr. Dezorzová Katarína, farmaceutický reprezentant, address hidden
 • Mgr Kolesarova Drahomira, address hidden
 • Šedinár Jakub, študent, address hidden
 • Revaj Roman, manager , address hidden
 • Šedinár Stanislav, dôchodca, address hidden
 • Mgr. Gabriš Ľudovít, katolícky kňaz, address hidden
 • Noháčiková Natália , address hidden
 • BUČEK VÍT, PODNIKATEL, address hidden
 • Ďuricová Veronika, address hidden
 • Vasek Michal, Elektro, Partizánska 1280-10, 01841, Dubnica nad Váhom, SLOVAKIA

Strana 4 / 19. Zobrazujem 100 záznamov z 1844.

««« «« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 »» »»»