Signatári protestu

Strana 4 / 19. Zobrazujem 100 záznamov z 1844.

««« «« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 »» »»»

Európsky súd pre ľudské práva (ESĽP) v Štrasburgu vo svojom rozsudku z 22. 01. 2008 vo veci E. B. proti Francúzsku rozhodol, že homosexuálni jednotlivci, ktorí žiadajú o adopciu dieťaťa, nesmú byť diskriminovaní voči heterosexuálnym žiadateľom. Podľa tohto rozhodnutia musia mať homosexuáli v krajinách, kde je zákonom umožnená adopcia dieťaťa jednotlivcom (a teda aj na Slovensku), možnosť adoptovať si dieťa a vychovávať ho v domácnosti so svojím partnerom/partnerkou. Úlohou ESĽP je uplatňovať Európsky dohovor o ľudských právach a kontrolovať jeho dodržiavanie v členských štátoch Rady Európy.

Je zrejmé, že:

 • Európsky dohovor o ľudských právach sa o práve homosexuálov žiadať o adopciu nikde nezmieňuje;
 • Demokraticky legitimované orgány európskych štátov, ktoré dohovor ratifikovali, nemali zámer takéto právo homosexuálom priznať;
 • Vo veľkej väčšine členských štátov Rady Európy by takéto ustanovenie nemalo šancu uspieť v demokratickom legislatívnom procese;
 • Sám ESĽP ešte v r. 2002 v rozsudku Fretté proti Francúzsku priznal členským štátom právo zamietnuť žiadosť o adopciu pre homosexuálny životný štýl žiadateľa.

Je očividné, že sudcovia ESĽP sa stavajú do pozície celoeurópskeho zákonodarcu a neplnia svoju úlohu ochrancov a uplatňovateľov Európskeho dohovoru o ľudských právach, ale využívajú svoje postavenie na pretláčanie vlastných ideologických stanovísk proti vôli väčšiny Európanov. Spomínaný rozsudok ESĽP morálne degradoval rodinu založenú na manželstve muža a ženy ako ideálne a prirodzené prostredie pre prijatie a výchovu dieťaťa. Toto rozhodnutie bude mať ďalekosiahle dôsledky na identitu detí a ich vnímanie modelu rodiny.

Je nepochybné, že homosexuálom patrí, rovnako ako každému inému, rešpekt a uznanie ich ľudskej dôstojnosti. Nikto nespochybňuje právo homosexuálov slobodne si zvoliť životný štýl, realizovať sa a prispievať svojím dielom a možnosťami pre dobro spoločnosti. Nie je však zmysluplné, priznávať partnerstvám homosexuálov rovnakú spoločenskú pozíciu a privilégiá ako manželstvu muža a ženy - teda prirodzenej rodine. Vedie to totiž k deformácii prirodzených vzorov pre deti, k problémom pri budovaní identity dospievajúcej mládeže a k prehĺbeniu chaosu v medziľudských vzťahoch.

Ako občanom, ktorí sú súčasťou Európy, nám veľmi záleží na budúcnosti nášho kontinentu. Preto nemôžeme zostať ľahostajní ku kríze identity a perspektívnej vízie, v ktorej sa Európa zmieta. Táto kríza sa dramaticky prejavuje aj vymieraním európskeho obyvateľstva. Vo väčšine štátov počet úmrtí jednoznačne prevyšuje počet živonarodených detí. Hrozí, že o niekoľko desaťročí sa viaceré národy stanú na území vlastného štátu národnostnými menšinami. Európa tak fakticky speje k demografickej samovražde. Nádejou pre budúcnosť Európy je všestranná podpora rodiny, ktorá je založená na manželstve muža a ženy, ktorá je prirodzeným miestom pre prijatie a výchovu detí. Deti sú nádej a budúcnosť Európy. Sme toho názoru, že pokiaľ Európa nezaujme jednoznačne kladný postoj k rodine a deťom, je v budúcnosti vo svetovom meradle odsúdená na bezvýznamnosť.

Rozsudok ESĽP považujeme za nebezpečný, pretože jeho účelom je nanútiť európskym štátom adopciu detí homosexuálmi a tak umelo vytvoriť neprirodzenú "homosexuálnu rodinu". Protestujeme proti tejto snahe, ktorá nemá oporu v texte Európskeho dohovoru o ľudských právach. Vyzývame Parlamentné zhromaždenie Rady Európy, aby sa svojimi uzneseniami jednoznačne postavilo za tradičnú rodinu a práva detí. Naliehavo žiadame, aby Parlamentné zhromaždenie Rady Európy pri budúcich voľbách sudcov ESĽP vyberalo osobnosti, ktoré budú verné textu Európskeho dohovoru o ľudských právach a nebudú presadzovať vlastnú ideologickú agendu.

Vyzývame občianske združenia, politické strany a občanov členských krajín Rady Európy, aby sa pridali k tomuto protestu a svoje vyjadrenie zaslali predsedovi Parlamentného zhromaždenia Rady Európy Lluísovi Maria de Puig na:

 • E-mailovú adresu:
  petr.sich@coe.int
  Mr Petr SICH
  Head of Private Office of the President of the Parliamentary Assembly of the Council of Europe
 • Alebo poštovú adresu
  Lluís Maria de Puig
  Parliamentary Assemby
  Council of Europe
  Avenue de l'Europe
  F-67075 Strasbourg Cedex

Signatári protestu

Ak ste mailom, alebo poštou poslali svoj protest, podpíšte sa prosím aj na našej stránke Podpis »»

 

Príklad Vášho prostestu

Dear Mr President,

We are concerned about the decision of European Court of Human Rights from 22 January 2008 on the matter of E.B. versus France which says that homosexual individuals demanding child adoption cannot be discriminated against heterosexuals.

This legal decision has neither foundation in the text of the European Convention on Human Rights or in the will of its authors. This decision affirms our concern that ECHR judges have abandoned their mission to be defenders and implementers of the European Convention on Human Rights as they tend to take over a position of a European lawmaker. They use their legislative powers to promote their own ideological agenda which would otherwise have no chance to succeed in democratic legislative process of most of the Member States of the Council of Europe. We perceive this decision of ECHR as an expression of effort to artificially create an unnatural "homosexual family". At the same time, ECHR has demonstrated that its efforts cannot be stopped even at the point when the interest of a child is at stake. This approach seriously damages the reputation of the ECHR as a non-partisan and reliable defender of human rights in Europe. Therefore, we call upon the Parliamentary Assembly of the Council of Europe to choose for positions of judges of the ECHR only candidates who will show ultimate respect to the European Convention on Human Rights and will abstain from advocating their own ideological agenda.

Yours sincerely,

 


Pridať podpis


Skryť adresu   Zobraziť všetky údaje   Skryť všetko

* Údaje s hviezdičkou sú povinnéZoznam podpísaných (1952)

 • Mydla Martin, vývojový pracovník, nezverejnená adresa
 • Farbár Peter, nezverejnená adresa
 • Trnikova Daniela, robotnicka, nezverejnená adresa
 • Krafcikova Olga, nezverejnená adresa
 • Babják Anton, priest, nezverejnená adresa
 • mgr Zaťková Martina, nezverejnená adresa
 • student podolský jakub, muž, nezverejnená adresa
 • Cibulková Jana, nezverejnená adresa
 • Baránková Andrea , student, nezverejnená adresa
 • Mgr. Babeková Daniela, štátny zamestnanec, nezverejnená adresa
 • Kniezova Ludmila , matka v domacnosti, nezverejnená adresa
 • Szabova Miriam, nezverejnená adresa
 • Šimo Martin, nezverejnená adresa
 • Ing. Kosseyová Oľga, štatistik, nezverejnená adresa
 • Bosacky Jan, muz, Borika 179, 90032, Borinka, SLOVAKIA
 • Slaninova Anna, nezverejnená adresa
 • Murínova Zuzana, student of therapeutic pedagogy, nezverejnená adresa
 • Kohut Juraj, nezverejnená adresa
 • Mgr. Čačková Miroslava, rehoľná sestra, učiteľka, nezverejnená adresa
 • Mgr. Šeregi Gabriela, nezverejnená adresa
 • Štrbíková Veronika, materská dovolenka, nezverejnená adresa
 • Štrbík Dan , marketingový pracovník, nezverejnená adresa
 • Mgr. Herényi Štefan, duchovný , nezverejnená adresa
 • Mgr. Bezak Tomas, administrator, nezverejnená adresa
 • Melegová Nina, nezverejnená adresa
 • Melicherčíková Mária, nezamestnaná, Nábrežie Gorazdovo 1/1, 97101, Prievidza, SLOVAKIA
 • Németh Ladislav, ikonopisec, Martinčeková 10, 821 09, Bratislava, SLOVAKIA
 • Moško Matej, student, nezverejnená adresa
 • Rakús Maroš, nezverejnená adresa
 • Mgr. Vančo Peter, nezverejnená adresa
 • Šulek Peter, študent, nezverejnená adresa
 • Mgr. Tóthová Zuzana, učiteľka, nezverejnená adresa
 • Mgr. Krajcikova Lucia, zena na MD, nezverejnená adresa
 • Bernátová Mária, nezverejnená adresa
 • Magda Martin, projektant, nezverejnená adresa
 • Dr. Hospodár Michal, hovorca eparchie, nezverejnená adresa
 • Kozlova Lubomira, ucitelka, nezverejnená adresa
 • Ing Syč Ľubomír, technik, nezverejnená adresa
 • Paulinyova Andrea , nezverejnená adresa
 • Mgr Gunarova Slavka, lawyer, nezverejnená adresa
 • Vávrová Lucia, študent, nezverejnená adresa
 • babjakova zuzana, študent, nezverejnená adresa
 • Ing. Kijovska Jana, nezverejnená adresa
 • Rišiaň František, podnikateľ, nezverejnená adresa
 • Bohunická Daniela, na materskej dovolenke, nezverejnená adresa
 • Mgr. Bilicka Monika, specialny pedagog, nezverejnená adresa
 • Ledecká Martina , rehoľná sestra, nezverejnená adresa
 • Selveková Anna, rehoľná sestra, nezverejnená adresa
 • Hanušová Eva, rehoľná sestra, nezverejnená adresa
 • Diabolková Alena , rehoľná sestra, nezverejnená adresa
 • Senderáková Ľudmila , rehoľná sestra, nezverejnená adresa
 • Šáleková Lenka, rehoľná sestra, nezverejnená adresa
 • Mgr. Česáková Lucia, rehoľná sestra, nezverejnená adresa
 • Mgr. Ješková Eva, rehoľná sestra, nezverejnená adresa
 • Sidorová Mária, rehoľná sestra, nezverejnená adresa
 • mojáková anastázia, študent, nezverejnená adresa
 • Dobai Julia, ekonómka, nezverejnená adresa
 • Michalík Marian, projektant, nezverejnená adresa
 • Hamrák Peter, učiteľ, nezverejnená adresa
 • Janečko František, študent, nezverejnená adresa
 • Kopecký Peter, grafik, nezverejnená adresa
 • Mariančíková Zuzana, študentka, nezverejnená adresa
 • Petruš Martin, produkčný, nezverejnená adresa
 • Ing Malcek Michal, fotograf, trener, nezverejnená adresa
 • Mgr. Petrasova Marcela, Primary school teacher, nezverejnená adresa
 • Mgr. Brišová Jana, učiteľka, nezverejnená adresa
 • Šablatura Pavol , nezverejnená adresa
 • Kasala Peter, nezverejnená adresa
 • Martiňuková Silvia, lawyer, nezverejnená adresa
 • Martiňuk Jaroslav, advocate, nezverejnená adresa
 • Janes Frantisek , pracovnik obchod.odd., nezverejnená adresa
 • Mgr Sokolová Ľudmila , učiteľka, nezverejnená adresa
 • Moravčík Štefan , nezverejnená adresa
 • Mgr. Ing. Bieliková Iveta, stredoškolský učiteľ, Pribinova 1169/14, 02001, Púchov, SLOVAKIA
 • Štefák Richard, nezverejnená adresa
 • Mgr. Kunová Jana, psychológ, nezverejnená adresa
 • Zbierska Agnieszka, student, nezverejnená adresa
 • Horváth Tomáš, študent, nezverejnená adresa
 • Doc. RNDr. DrSc. Mikloško Jozef, exveľvyslanec, dôchodca, Malokarpatská 22, 90021 , Sväty Jur, SLOVAKIA
 • Miskech Lubos, zivnostnik, nezverejnená adresa
 • Ing Groch Vladimir, nezverejnená adresa
 • Gunčaga Stanislav, študent, nezverejnená adresa
 • Sihelský Michal, študent, nezverejnená adresa
 • Kolesar Martin, nezverejnená adresa
 • Kováč Ján, Kňaz, nezverejnená adresa
 • Solárová Jana, redaktorka, nezverejnená adresa
 • Brezovska Elena, nezverejnená adresa
 • Volek Daniel, sietovy administrator, nezverejnená adresa
 • Klavcová Anna, ekonóm, nezverejnená adresa
 • Ing. Boldová Zlata, úradníčka, nezverejnená adresa
 • MVDr. Dezorzová Katarína, farmaceutický reprezentant, nezverejnená adresa
 • Mgr Kolesarova Drahomira, nezverejnená adresa
 • Šedinár Jakub, študent, nezverejnená adresa
 • Revaj Roman, manager , nezverejnená adresa
 • Šedinár Stanislav, dôchodca, nezverejnená adresa
 • Mgr. Gabriš Ľudovít, katolícky kňaz, nezverejnená adresa
 • Noháčiková Natália , nezverejnená adresa
 • BUČEK VÍT, PODNIKATEL, nezverejnená adresa
 • Ďuricová Veronika, nezverejnená adresa
 • Vasek Michal, Elektro, Partizánska 1280-10, 01841, Dubnica nad Váhom, SLOVAKIA

Strana 4 / 19. Zobrazujem 100 záznamov z 1844.

««« «« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 »» »»»