Signatári protestu

Strana 8 / 19. Zobrazujem 100 záznamov z 1844.

««« «« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »» »»»

Európsky súd pre ľudské práva (ESĽP) v Štrasburgu vo svojom rozsudku z 22. 01. 2008 vo veci E. B. proti Francúzsku rozhodol, že homosexuálni jednotlivci, ktorí žiadajú o adopciu dieťaťa, nesmú byť diskriminovaní voči heterosexuálnym žiadateľom. Podľa tohto rozhodnutia musia mať homosexuáli v krajinách, kde je zákonom umožnená adopcia dieťaťa jednotlivcom (a teda aj na Slovensku), možnosť adoptovať si dieťa a vychovávať ho v domácnosti so svojím partnerom/partnerkou. Úlohou ESĽP je uplatňovať Európsky dohovor o ľudských právach a kontrolovať jeho dodržiavanie v členských štátoch Rady Európy.

Je zrejmé, že:

 • Európsky dohovor o ľudských právach sa o práve homosexuálov žiadať o adopciu nikde nezmieňuje;
 • Demokraticky legitimované orgány európskych štátov, ktoré dohovor ratifikovali, nemali zámer takéto právo homosexuálom priznať;
 • Vo veľkej väčšine členských štátov Rady Európy by takéto ustanovenie nemalo šancu uspieť v demokratickom legislatívnom procese;
 • Sám ESĽP ešte v r. 2002 v rozsudku Fretté proti Francúzsku priznal členským štátom právo zamietnuť žiadosť o adopciu pre homosexuálny životný štýl žiadateľa.

Je očividné, že sudcovia ESĽP sa stavajú do pozície celoeurópskeho zákonodarcu a neplnia svoju úlohu ochrancov a uplatňovateľov Európskeho dohovoru o ľudských právach, ale využívajú svoje postavenie na pretláčanie vlastných ideologických stanovísk proti vôli väčšiny Európanov. Spomínaný rozsudok ESĽP morálne degradoval rodinu založenú na manželstve muža a ženy ako ideálne a prirodzené prostredie pre prijatie a výchovu dieťaťa. Toto rozhodnutie bude mať ďalekosiahle dôsledky na identitu detí a ich vnímanie modelu rodiny.

Je nepochybné, že homosexuálom patrí, rovnako ako každému inému, rešpekt a uznanie ich ľudskej dôstojnosti. Nikto nespochybňuje právo homosexuálov slobodne si zvoliť životný štýl, realizovať sa a prispievať svojím dielom a možnosťami pre dobro spoločnosti. Nie je však zmysluplné, priznávať partnerstvám homosexuálov rovnakú spoločenskú pozíciu a privilégiá ako manželstvu muža a ženy - teda prirodzenej rodine. Vedie to totiž k deformácii prirodzených vzorov pre deti, k problémom pri budovaní identity dospievajúcej mládeže a k prehĺbeniu chaosu v medziľudských vzťahoch.

Ako občanom, ktorí sú súčasťou Európy, nám veľmi záleží na budúcnosti nášho kontinentu. Preto nemôžeme zostať ľahostajní ku kríze identity a perspektívnej vízie, v ktorej sa Európa zmieta. Táto kríza sa dramaticky prejavuje aj vymieraním európskeho obyvateľstva. Vo väčšine štátov počet úmrtí jednoznačne prevyšuje počet živonarodených detí. Hrozí, že o niekoľko desaťročí sa viaceré národy stanú na území vlastného štátu národnostnými menšinami. Európa tak fakticky speje k demografickej samovražde. Nádejou pre budúcnosť Európy je všestranná podpora rodiny, ktorá je založená na manželstve muža a ženy, ktorá je prirodzeným miestom pre prijatie a výchovu detí. Deti sú nádej a budúcnosť Európy. Sme toho názoru, že pokiaľ Európa nezaujme jednoznačne kladný postoj k rodine a deťom, je v budúcnosti vo svetovom meradle odsúdená na bezvýznamnosť.

Rozsudok ESĽP považujeme za nebezpečný, pretože jeho účelom je nanútiť európskym štátom adopciu detí homosexuálmi a tak umelo vytvoriť neprirodzenú "homosexuálnu rodinu". Protestujeme proti tejto snahe, ktorá nemá oporu v texte Európskeho dohovoru o ľudských právach. Vyzývame Parlamentné zhromaždenie Rady Európy, aby sa svojimi uzneseniami jednoznačne postavilo za tradičnú rodinu a práva detí. Naliehavo žiadame, aby Parlamentné zhromaždenie Rady Európy pri budúcich voľbách sudcov ESĽP vyberalo osobnosti, ktoré budú verné textu Európskeho dohovoru o ľudských právach a nebudú presadzovať vlastnú ideologickú agendu.

Vyzývame občianske združenia, politické strany a občanov členských krajín Rady Európy, aby sa pridali k tomuto protestu a svoje vyjadrenie zaslali predsedovi Parlamentného zhromaždenia Rady Európy Lluísovi Maria de Puig na:

 • E-mailovú adresu:
  petr.sich@coe.int
  Mr Petr SICH
  Head of Private Office of the President of the Parliamentary Assembly of the Council of Europe
 • Alebo poštovú adresu
  Lluís Maria de Puig
  Parliamentary Assemby
  Council of Europe
  Avenue de l'Europe
  F-67075 Strasbourg Cedex

Signatári protestu

Ak ste mailom, alebo poštou poslali svoj protest, podpíšte sa prosím aj na našej stránke Podpis »»

 

Príklad Vášho prostestu

Dear Mr President,

We are concerned about the decision of European Court of Human Rights from 22 January 2008 on the matter of E.B. versus France which says that homosexual individuals demanding child adoption cannot be discriminated against heterosexuals.

This legal decision has neither foundation in the text of the European Convention on Human Rights or in the will of its authors. This decision affirms our concern that ECHR judges have abandoned their mission to be defenders and implementers of the European Convention on Human Rights as they tend to take over a position of a European lawmaker. They use their legislative powers to promote their own ideological agenda which would otherwise have no chance to succeed in democratic legislative process of most of the Member States of the Council of Europe. We perceive this decision of ECHR as an expression of effort to artificially create an unnatural "homosexual family". At the same time, ECHR has demonstrated that its efforts cannot be stopped even at the point when the interest of a child is at stake. This approach seriously damages the reputation of the ECHR as a non-partisan and reliable defender of human rights in Europe. Therefore, we call upon the Parliamentary Assembly of the Council of Europe to choose for positions of judges of the ECHR only candidates who will show ultimate respect to the European Convention on Human Rights and will abstain from advocating their own ideological agenda.

Yours sincerely,

 


Pridať podpis


Skryť adresu   Zobraziť všetky údaje   Skryť všetko

* Údaje s hviezdičkou sú povinnéZoznam podpísaných (1952)

 • Mgr., Mgr. Sádovská Katarína, materská dovolenka, nezverejnená adresa
 • Mgr. Drdulová Terézia , pedagóg, nezverejnená adresa
 • Mgr Hreňo Rudolf, nezverejnená adresa
 • Mgr. Drdul Andrej, nezverejnená adresa
 • PaedDr. Hámor Peter, kňaz, nezverejnená adresa
 • Ing. Hajduch Michal, nezverejnená adresa
 • Valovic Radoslav, IT, nezverejnená adresa
 • Mgr.Ing. Zajíček František, pracovník IT, nezverejnená adresa
 • Ing.arch Holík Pavol, architekt, Štúrova 1090/7, 92901, Dunajská Streda, SLOVAKIA
 • Ing. Blažíček Milan, technik, nezverejnená adresa
 • Mgr. Blažíčková Jana, učiteľka, nezverejnená adresa
 • Ing. Koprda Jan, manažér, nezverejnená adresa
 • Ing. Koprdová Zuzana, nezverejnená adresa
 • Kramoriš Jaroslav, nezverejnená adresa
 • MUDr. Kaščák Marián, lekár, Jána Zemana 75, 911 01, Trenčín, SLOVAKIA
 • mgr. horniakova mariana, ucitelka, nezverejnená adresa
 • mgr. horniak jozef, manazer, nezverejnená adresa
 • Dzurenda Vladimír, nezverejnená adresa
 • MVDr. Hudáč Andrej , veterinárny lekár, nezverejnená adresa
 • PaedDr. Petrovič Pavol, učiteľ, nezverejnená adresa
 • MUDr, ThLic Domeny Jozef, knaz, nezverejnená adresa
 • Bc Kubizniak Peter, študent, nezverejnená adresa
 • Gavaľová Zlatica, nezverejnená adresa
 • Ing. Marková Helena, programátorka, Račianska 2, 83104, Bratislava, SLOVAKIA
 • Málik Stanislav , elektrikár, nezverejnená adresa
 • MUDr., MPH Šimko Gabriel, lekár, nezverejnená adresa
 • Chmurčiaková Lenka, nezverejnená adresa
 • Mgr. Ing. Tóth Vladimír, projektant, nezverejnená adresa
 • Ing. Kušnír Marek, Sales and Marketing Agent, nezverejnená adresa
 • MGR Peterová Katarína , učiteľka, nezverejnená adresa
 • Petrík Miroslav, technik, nezverejnená adresa
 • Savara Peter , reholnik, nezverejnená adresa
 • Hanzel Richard, jadrovy chemik, Malzenice 197, 91929, Malzenice, SLOVAKIA
 • Ing Blahunka Jan, technik, nezverejnená adresa
 • RNDr. Liptáková Erika, učiteľka, nezverejnená adresa
 • RNDr., PhD. Kopecká Monika, nezverejnená adresa
 • Targošová Miroslava , administratívna pracovníčka, nezverejnená adresa
 • parec peter, nezverejnená adresa
 • Beničáková Maria, nezverejnená adresa
 • Horvath Anton , vedecky pracovnik, nezverejnená adresa
 • Ing. Rendek Pavol , szoč, nezverejnená adresa
 • Ing. Češek Rudolf, Technik, Kobyly 32, 086 22, Kľušov, SLOVAKIA
 • Gloznek Miloš , menežér, nezverejnená adresa
 • Mgr. Szeghy Andrej, odb. bibliograf, nezverejnená adresa
 • PharmDr. Szeghyová Monika, farmaceut, nezverejnená adresa
 • Blanárová Cecília , Administr.prac., nezverejnená adresa
 • Ing. Chovanec Marek, Softvérový vývojár, nezverejnená adresa
 • Mgr. Potomová Terézia , ekonómka, nezverejnená adresa
 • Ing. Cerňak Miloš, nezverejnená adresa
 • Mgr. Vaneková Veronika, PhD. študentka, nezverejnená adresa
 • Mgr. Podhoranska Marcela, učitelka, nezverejnená adresa
 • Ivičič Robo, nezverejnená adresa
 • Mgr Krížová Milada , nezverejnená adresa
 • Mgr Kríž Martin, nezverejnená adresa
 • Mgr.art Karnoková Martina, hudobník, nezverejnená adresa
 • Schneider Miloš, technik, nezverejnená adresa
 • Antoni Ján, nezverejnená adresa
 • Paňková Helena, nezverejnená adresa
 • kotman miloslav, nezverejnená adresa
 • Červeňová Jozefa, učiteľka, nezverejnená adresa
 • Gunčagová Zuzana, nezverejnená adresa
 • Pecovska Lucia, nezverejnená adresa
 • Burianek Andrej, nezverejnená adresa
 • Mgr. Garaiová Martina, misijný pracovník, nezverejnená adresa
 • PaedDr. Nižníková Mária, učiteľka, nezverejnená adresa
 • Bosak Stefan, Budovatelska 32, 92701, Sala, SLOVAKIA
 • Ing. Peterec Miroslav , nezverejnená adresa
 • Petercová Terézia, nezverejnená adresa
 • Čujová Mária, študentka, nezverejnená adresa
 • pán Stehlík Melichar, robotník, Partizánska 73, 91101, Trenčín 1, SLOVAKIA
 • Bonova Nina, nezverejnená adresa
 • Kováčiková Jana, študent, nezverejnená adresa
 • RNDr., PhD. Miliczká Eva, odborný asistent na univerzite, nezverejnená adresa
 • Bäcková Vilma , nezverejnená adresa
 • Slezák Pavol, nezverejnená adresa
 • Mondoková Katarína, administratívna pracovníčka, nezverejnená adresa
 • Bukovčáková Marta, fotodokumentaristka, nezverejnená adresa
 • Ilášová Marcela, nezverejnená adresa
 • Iláš Peter, nezverejnená adresa
 • Hladka Radka, nezverejnená adresa
 • Vöröš Štefan , dôchodca, nezverejnená adresa
 • Mgr. Bubniak Vladimír, Absolvent univerzity, nezverejnená adresa
 • Tomek Stanislav, nezverejnená adresa
 • Smoroňová Ľubomíra , účtovníčka, nezverejnená adresa
 • Mgr Stiblarova Miroslava, ucitelka, nezverejnená adresa
 • Ing. Fraňo Michal, výchovný pracovník, nezverejnená adresa
 • Dr. Ing. Vaščák Ján, vysokoškolský pedagóg, nezverejnená adresa
 • Mgr. Lucíková Miroslava, nezverejnená adresa
 • Mikovíny Tomáš, nezverejnená adresa
 • Mazany Ondrej, nezverejnená adresa
 • Ing. Hanobik Ján, IT pracovník, nezverejnená adresa
 • Trsťanová Zuzana, referent, nezverejnená adresa
 • Mgr Bernard Filip, nezverejnená adresa
 • Guttman Robert, Electronic Data Processing Expert, nezverejnená adresa
 • Maar Alexandra, nezverejnená adresa
 • Kassay Daniel, systémový administrátor, nezverejnená adresa
 • Halama Ján, kňaz, nezverejnená adresa
 • Mgr Sabol Pavel, nezverejnená adresa
 • Šašala Jozef, študent, nezverejnená adresa
 • Rebják Dominik, študent, nezverejnená adresa

Strana 8 / 19. Zobrazujem 100 záznamov z 1844.

««« «« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »» »»»