Petícia

Strana 6 / 19. Zobrazujem 100 záznamov z 1844.

««« «« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »» »»»

Europejski Trybunał Praw Człowieka (ETPC) w Strassburgu w swoim wyroku z dnia 22. 01. 2008r. w sprawie E. B. przeciwko Francji zadecydował, iż osoby o skłonnościach homoseksualnych, zabiegające o adopcję dziecka, nie mogą być dyskryminowane w porównaniu z petentami heteroseksualnymi. Według tej decyzji homoseksualiści w krajach, w których jest prawnie dozwolona adopcja dziecka przez osobę samotną (a więc również i na Słowacji) muszą mieć możliwość adoptowania dziecka i jego wychowywania w domu razem ze swoim partnerem/partnerką. Zadaniem ETPC jest stosowanie Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i kontrola jej przestrzegania w państwach członkowskich Rady Europy.


Jest oczywistym faktem, że:


• Europejska Konwencja Praw Człowieka nigdzie nie porusza zagadnienia prawa homoseksualistów do ubiegania się o adopcję;
• Demokratycznie legitymowane organy państw europejskich, które ratyfikowały konwencję, nie miały zamiaru przyznania homoseksualistom takiego prawa;
• W wielkiej większości państw członkowskich Rady Europy takie postanowienie nie miałoby szans przejścia przez demokratyczny proces legislatywny;
• Sam ETPC jeszcze w 2002r. w wyroku Fretté przeciwko Francji przyznał państwom członkowskim prawo do odrzucenia wniosku o adopcję z przyczyny homoseksualnego stylu życia petenta.


Oczywistym jest fakt, iż sędziowie ETPC bezpodstawnie stawiają się do pozycji ogólnoeuropejskiego prawodawcy i nie spełniają swojej roli obrońców Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i wprowadzających ją w życie, ale wykorzystują swoją pozycję do forsowania własnych stanowisk ideologicznych przeciw woli większości Europejczyków. Wspominany wyrok ETPC moralnie zdegradował rodzinę opartą na małżeństwie mężczyzny i kobiety jako idealnego i naturalnego środowiska dla przyjęcia i wychowania dziecka. Ta decyzja może pociągnąć za sobą daleko idące konsekwencje wobec tożsamości dziecka i rozumienia przez niego modelu rodziny.


Nie ulega wątpliwości, że homoseksualistom należy się, ta jak każdemu innemu respekt i zrozumienie ich ludzkiej godności. Nikt nie podważa prawa homoseksualistów do wolnego wyboru stylu życia, do realizowania się oraz do wnoszenia swojego wkładu dla dobra ogólnospołecznego w ramach swoich możliwości. Ale jest bezsensowne przyznawanie partnerstwom homoseksualistów jednakowej pozycji społecznej i przywilejów jak małżeństwu mężczyzny i kobiety tzn. rodzinie naturalnej. To prowadzi do deformacji naturalnych wzorów dla dzieci, do problemów w trakcie kształtowania się tożsamości dorastającej młodzieży i do pogłębiania chaosu w stosunkach międzyludzkich.


Jako obywatelom, będącym częścią Europy, zależy nam na przyszłości naszego kontynentu. Dlatego nie możemy zostać obojętni wobec kryzysu tożsamości i perspektywicznej wizji, w której Europa aktualnie się znajduje. Jednym z dramatycznych objawów tego kryzysu jest wymieranie europejskiej ludności. W większości państw ilość zgonów jednoznacznie przewyższa ilość żywych urodzeń. Realną staje się groźba, że za kilkadziesiąt lat wiele narodów znajdzie się w pozycji mniejszości narodowych. W ten sposób Europa faktycznie dąży do demograficznego samobójstwa. Nadzieją dla przyszłości Europy jest wszechstronne popieranie rodziny, opartej na małżeństwie mężczyzny i kobiety, która jest naturalnym miejscem dla przyjęcia i wychowywania dzieci. Dzieci są nadzieją i przyszłością Europy. Jesteśmy tego zdania, że o ile Europa nie ustosunkuje się jednoznacznie pozytywnie do rodziny i dziecka, zostanie w przyszłości skazana na utratę jakiegokolwiek znaczenia w skali ogólnoświatowej.


Wyrok ETPC oceniamy jako nebezpieczny, ponieważ jego celem jest narzucenie państwom europejskim obowiązku umożliwienia adopcji dzieci przez homoseksualistów i wytworzenie w ten sposób nienaturalnej "rodziny homoseksualnej". Protestujemy przeciwo tym staraniom, które nie mają oparcia w tekście Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Wzywamy Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy, aby przez swoje uchwały w jednoznaczny sposób stanęło po stronie tradycyjnej rodziny. Stanowczo żądamy, aby Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy podczas najbliższych wyborów sędziów ETPC wybierało osobistości, które dochowają wierności tekstowi Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i nie będą forsowali własnej agendy ideologicznej.


Wzywamy komitety obywatelskie, partie polityczne oraz obywateli państw członkowskich Rady Europy do przyłączenia się do niniejszego protestu przez przesłanie swojej opinii do Przewodniczącego Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy Lluísa Maria de Puig:


• Pod adres poczty elektroniczej:
petr.sich@coe.int
Mr Petr SICH
Head of Private Office of the President of the Parliamentary Assembly of the Council of Europe


• Lub pod adres poczty listowej:
Lluís Maria de Puig
Parliamentary Assemby
Council of Europe
Avenue de l'Europe
F-67075 Strasbourg Cedex


Signatories of the protest

If you have sent your protest via email or post, please sign also here Signature »»

 

Príklad prostestu

Dear Mr President,

with concern we have received news on the judgement E. B. vs France of the European Court of Human Rights, published on 22 January 2008, which demands no discrimination of homosexuals as individuals demanding child adoption. This judgement has neither foundation in the text of the European Convention on Human Rights nor in the will of its authors. I affirms our concerns that ECHR judges have abandoned their mission to be defenders and implementors of the European Convention on Human Rights as they tend to take over a position of an European lawmaker. Their competencies are being used to advance their own ideological agenda (pomenuj ju - liberal socialism), which would otherwise have no chance to succeed in democratic legislative process of most of the Member States of the Council of Europe. We see this ECHR judgement as an expression of these efforts to artificially create a "homosexual family". At the same time ECHR has demonstrated that its efforts cannot be stopped even at the point when the interest of a little child is at stake. Such an action has seriously damaged reputation of the ECHR as a non-partisan and reliable defender of human rights in Europe. Therefore we call upon the Parliamentary Assembly of the Council of Europe to choose for positions of judges of the ECHR such candidates who would show ultimate respect to the European Convention on Human Rights and will act as independent from the ideological agenda.

 


Add signature


Hide address   Show all   Hide all

* Entries with star are necessaryList of subscribers (1952)

 • Mgr. Filipáková Marianna, učiteľ, address hidden
 • Krajčíková Jana, address hidden
 • Nipča Marek, address hidden
 • MVDr. Slamka Peter , Finančný maklér, address hidden
 • Mgr. Kubišová JANA, učiteľka, address hidden
 • MGR DEKET PETER, TECHNIK CNC, address hidden
 • Danišová Zuzana, študentka, address hidden
 • Fazika Zdenek, vodic, address hidden
 • Fazikova Erika, asistentka-materska dovolenka, address hidden
 • Schramm Tomáš, študent, address hidden
 • Vnencak Marek, address hidden
 • Šlenker Marek, address hidden
 • ing Gálfyová Katarína, podnikateľ, address hidden
 • Páterek Jakub, address hidden
 • Nitka Rudolf, muž, address hidden
 • Mgr Spišiaková Ivana, ucitelka, address hidden
 • Gézeová Katarína, address hidden
 • Gézeová Mária, address hidden
 • Mgr. Nagy Peter, katolícky kňaz, address hidden
 • KAPICAKOVA MAGDALENA, STUDENT, address hidden
 • Jašková Jana, 3tudent, address hidden
 • Žiaková Magdaléna, rehoľná sestra, address hidden
 • Káčerová Renáta, opatrovateľka, address hidden
 • Káčer Martin, študent, address hidden
 • Káčer Marián , štátny zamestnanec, address hidden
 • Káčer ml. Marián , invalidný dôchodca, address hidden
 • Rehák Radovan, grafik, address hidden
 • Ing. Strečanský Marcel, software developer, address hidden
 • Mgr Loncko Michal, doktorand, address hidden
 • Mgr. Michniak Daniel, vedecký pracovník, address hidden
 • Mgr. Sarisska Gabriela, address hidden
 • Beluško Martin , reštaurátor, address hidden
 • Ing. Belušková Soňa, odborný radca, address hidden
 • Malinová Mária, účtovníčka, address hidden
 • ing. Šipulová Alžbeta Šipulová, energ.-fin.poradca, address hidden
 • MRS FILIPJAK TIRONI JADRANKA, GRADUATE ECONOMIST, address hidden
 • Ing., DrSc. Kovac Pavol, vyskumnik, address hidden
 • Ješko Tomáš, elektrotechnik, address hidden
 • Ing. Murček Juraj, systemový technik, address hidden
 • Zakova Daniela, produkcna, address hidden
 • Mgr. Bašistová Renáta, učiteľka, address hidden
 • Marton Pavol, Programator, address hidden
 • Ing. Habala Rastislav, softvérový špecialista, address hidden
 • Majeríková Jana, študentka, address hidden
 • Mgr. Rigasova Monika, učitelka, address hidden
 • Mgr. Vojčík Herbert, programátor, Čárskeho 8, 040 01, Košice, SLOVAKIA
 • Binder Viktor, address hidden
 • Pištová Veronika , address hidden
 • Plavčan Jozef, študent, address hidden
 • Šramko Martin, address hidden
 • Mag. Galgóczi Rudolf, Priest, address hidden
 • Bencová Ľudmila, obchodný referent, address hidden
 • Ing Vojtas Juraj, Sales Consultant, address hidden
 • Ing. Balážová Zuzana, address hidden
 • Broz Martin, address hidden
 • Mazurova Mária, student, address hidden
 • Korytar Richard, fyzik, address hidden
 • Imrišková Mária, address hidden
 • Verešová Anna, sociálna pracovníčka, address hidden
 • studentka Štofaňáková Katarína, študentka, address hidden
 • Tomekova Zuzana, asistentka, address hidden
 • Mgr. Schwarz Mário, doktorand, address hidden
 • bc. Chochula Jakub, študent, address hidden
 • Vaš Viliam, študent, address hidden
 • PhDr. Domsová Jana, učiteľ, address hidden
 • Mgr. Podolinská Barbora, address hidden
 • Ing Berthotyová Ida, English teacher, address hidden
 • Fedakova Ingrid, ucitelka MS, address hidden
 • bc. tuzinsky ivan, student, address hidden
 • Mgr Proks Andrej, dispatcher, address hidden
 • Snopko Pavel , address hidden
 • Zoričáková Andrea, bankový pracovník, address hidden
 • Krištofóry Tomáš, študent, address hidden
 • Ing. Kalafut Igor, address hidden
 • MUDr. Gerova Magdalena, Lekarka, address hidden
 • Ing. Gero Jan, Projektovy manazer, address hidden
 • Tomaščíková Zuzana, študent, address hidden
 • Mgr. Juščák Ján , učiteľ , address hidden
 • Lašo Marek, človek, address hidden
 • ing Krajčovič Peter, lesný inžinier, address hidden
 • Neupauer Fero, address hidden
 • Eibenová Zuzana, address hidden
 • Ing. Žembéryová Mária, ekonómka, Hertela 265/13, 02801, Trstená, SLOVAKIA
 • Bulejová Anežka, študentka, address hidden
 • Ing. Bagiová Angela, ekonóm, address hidden
 • Gottlieberova Irena, marketing manager, address hidden
 • Mgr. Pobežalová Veronika, riaditeľka školy, address hidden
 • Šimeková Dorota , prekladateľka, address hidden
 • Ing. Osadsky Jan, Programator, address hidden
 • Bc Hronco Stefan, student, address hidden
 • Mgr. Florián Tomáš, podnikateľ, address hidden
 • Mgr. Mišáková Andrea, pedagóg, address hidden
 • Mgr. Cehuľa Marián, podnikatel, address hidden
 • ThLic. Cehuľová Ľubomíra , teolog, address hidden
 • Olejár Lukáš, študent, address hidden
 • Kordosova Marcela, ekonom, address hidden
 • Pekaríková Zuzana , address hidden
 • Šramko Andrej, address hidden
 • Mgr. Bederková Magda, address hidden
 • Ing. Filipčík Peter, elektrotechnik, address hidden

Strana 6 / 19. Zobrazujem 100 záznamov z 1844.

««« «« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »» »»»