Signatári protestu

Strana 16 / 19. Zobrazujem 100 záznamov z 1844.

««« «« 11 12 13 14 15 16 17 18 19 »» »»»

Európsky súd pre ľudské práva (ESĽP) v Štrasburgu vo svojom rozsudku z 22. 01. 2008 vo veci E. B. proti Francúzsku rozhodol, že homosexuálni jednotlivci, ktorí žiadajú o adopciu dieťaťa, nesmú byť diskriminovaní voči heterosexuálnym žiadateľom. Podľa tohto rozhodnutia musia mať homosexuáli v krajinách, kde je zákonom umožnená adopcia dieťaťa jednotlivcom (a teda aj na Slovensku), možnosť adoptovať si dieťa a vychovávať ho v domácnosti so svojím partnerom/partnerkou. Úlohou ESĽP je uplatňovať Európsky dohovor o ľudských právach a kontrolovať jeho dodržiavanie v členských štátoch Rady Európy.

Je zrejmé, že:

 • Európsky dohovor o ľudských právach sa o práve homosexuálov žiadať o adopciu nikde nezmieňuje;
 • Demokraticky legitimované orgány európskych štátov, ktoré dohovor ratifikovali, nemali zámer takéto právo homosexuálom priznať;
 • Vo veľkej väčšine členských štátov Rady Európy by takéto ustanovenie nemalo šancu uspieť v demokratickom legislatívnom procese;
 • Sám ESĽP ešte v r. 2002 v rozsudku Fretté proti Francúzsku priznal členským štátom právo zamietnuť žiadosť o adopciu pre homosexuálny životný štýl žiadateľa.

Je očividné, že sudcovia ESĽP sa stavajú do pozície celoeurópskeho zákonodarcu a neplnia svoju úlohu ochrancov a uplatňovateľov Európskeho dohovoru o ľudských právach, ale využívajú svoje postavenie na pretláčanie vlastných ideologických stanovísk proti vôli väčšiny Európanov. Spomínaný rozsudok ESĽP morálne degradoval rodinu založenú na manželstve muža a ženy ako ideálne a prirodzené prostredie pre prijatie a výchovu dieťaťa. Toto rozhodnutie bude mať ďalekosiahle dôsledky na identitu detí a ich vnímanie modelu rodiny.

Je nepochybné, že homosexuálom patrí, rovnako ako každému inému, rešpekt a uznanie ich ľudskej dôstojnosti. Nikto nespochybňuje právo homosexuálov slobodne si zvoliť životný štýl, realizovať sa a prispievať svojím dielom a možnosťami pre dobro spoločnosti. Nie je však zmysluplné, priznávať partnerstvám homosexuálov rovnakú spoločenskú pozíciu a privilégiá ako manželstvu muža a ženy - teda prirodzenej rodine. Vedie to totiž k deformácii prirodzených vzorov pre deti, k problémom pri budovaní identity dospievajúcej mládeže a k prehĺbeniu chaosu v medziľudských vzťahoch.

Ako občanom, ktorí sú súčasťou Európy, nám veľmi záleží na budúcnosti nášho kontinentu. Preto nemôžeme zostať ľahostajní ku kríze identity a perspektívnej vízie, v ktorej sa Európa zmieta. Táto kríza sa dramaticky prejavuje aj vymieraním európskeho obyvateľstva. Vo väčšine štátov počet úmrtí jednoznačne prevyšuje počet živonarodených detí. Hrozí, že o niekoľko desaťročí sa viaceré národy stanú na území vlastného štátu národnostnými menšinami. Európa tak fakticky speje k demografickej samovražde. Nádejou pre budúcnosť Európy je všestranná podpora rodiny, ktorá je založená na manželstve muža a ženy, ktorá je prirodzeným miestom pre prijatie a výchovu detí. Deti sú nádej a budúcnosť Európy. Sme toho názoru, že pokiaľ Európa nezaujme jednoznačne kladný postoj k rodine a deťom, je v budúcnosti vo svetovom meradle odsúdená na bezvýznamnosť.

Rozsudok ESĽP považujeme za nebezpečný, pretože jeho účelom je nanútiť európskym štátom adopciu detí homosexuálmi a tak umelo vytvoriť neprirodzenú "homosexuálnu rodinu". Protestujeme proti tejto snahe, ktorá nemá oporu v texte Európskeho dohovoru o ľudských právach. Vyzývame Parlamentné zhromaždenie Rady Európy, aby sa svojimi uzneseniami jednoznačne postavilo za tradičnú rodinu a práva detí. Naliehavo žiadame, aby Parlamentné zhromaždenie Rady Európy pri budúcich voľbách sudcov ESĽP vyberalo osobnosti, ktoré budú verné textu Európskeho dohovoru o ľudských právach a nebudú presadzovať vlastnú ideologickú agendu.

Vyzývame občianske združenia, politické strany a občanov členských krajín Rady Európy, aby sa pridali k tomuto protestu a svoje vyjadrenie zaslali predsedovi Parlamentného zhromaždenia Rady Európy Lluísovi Maria de Puig na:

 • E-mailovú adresu:
  petr.sich@coe.int
  Mr Petr SICH
  Head of Private Office of the President of the Parliamentary Assembly of the Council of Europe
 • Alebo poštovú adresu
  Lluís Maria de Puig
  Parliamentary Assemby
  Council of Europe
  Avenue de l'Europe
  F-67075 Strasbourg Cedex

Signatári protestu

Ak ste mailom, alebo poštou poslali svoj protest, podpíšte sa prosím aj na našej stránke Podpis »»

 

Príklad Vášho prostestu

Dear Mr President,

We are concerned about the decision of European Court of Human Rights from 22 January 2008 on the matter of E.B. versus France which says that homosexual individuals demanding child adoption cannot be discriminated against heterosexuals.

This legal decision has neither foundation in the text of the European Convention on Human Rights or in the will of its authors. This decision affirms our concern that ECHR judges have abandoned their mission to be defenders and implementers of the European Convention on Human Rights as they tend to take over a position of a European lawmaker. They use their legislative powers to promote their own ideological agenda which would otherwise have no chance to succeed in democratic legislative process of most of the Member States of the Council of Europe. We perceive this decision of ECHR as an expression of effort to artificially create an unnatural "homosexual family". At the same time, ECHR has demonstrated that its efforts cannot be stopped even at the point when the interest of a child is at stake. This approach seriously damages the reputation of the ECHR as a non-partisan and reliable defender of human rights in Europe. Therefore, we call upon the Parliamentary Assembly of the Council of Europe to choose for positions of judges of the ECHR only candidates who will show ultimate respect to the European Convention on Human Rights and will abstain from advocating their own ideological agenda.

Yours sincerely,

 


Pridať podpis


Skryť adresu   Zobraziť všetky údaje   Skryť všetko

* Údaje s hviezdičkou sú povinnéZoznam podpísaných (1952)

 • jMWkHcxIbVlYhLbP zAKQoyepbVZdtZUuyam JimmiXS, zVBwbrkGeTAkLG, nezverejnená adresa
 • SeinsqIsfzMOPeNl mYrvoBIYztOSPqN JimmiXS, lfcRoeJClAKUBceQGq, nezverejnená adresa
 • QgojokoNwLh PmDyQjEbNtSQcmWpi JimmiXS, gXZWXCRntHuMsbrh, nezverejnená adresa
 • KiMxjMiVdkyGA FEnwWLSFYSZLUJb JimmiXS, badgMJtFuuWiihGBRY, nezverejnená adresa
 • gwoGTeGRrlBjgW nCoAocWxioFMWJDPMV JimmiXS, EVSFvhSMXvU, nezverejnená adresa
 • CjZNbmzxjTqjOGmX mucIWpjoyCT JimmiXS, LOfihzsSiGYHRC, nezverejnená adresa
 • uaHfETdxbaqPD nUXUTrQhHWzAF JimmiXS, waisPjwkqVeYO, nezverejnená adresa
 • uLpEhmtaDV jzdrcYepojNRgtrZZnz JimmiXS, qXqhtZTsUmSPoc, nezverejnená adresa
 • nTLFnqZnvHmzpbxr KdWWQprfBcfVKMGzj JimmiXS, MPNmbzVyATuEvQOT, nezverejnená adresa
 • QHDqAJNokRGMBq PdDKliBQCxvPzRpF JimmiXS, ANsnOBmBTuOyJ, nezverejnená adresa
 • tIyaDjlijUludKhF xHKqYHWBVoqA JimmiXS, RvDJuAVZ, nezverejnená adresa
 • QDkBYhYtmIIAfImz jfKYSIdehBaJGVxR JimmiXS, HAbjurhJYkE, nezverejnená adresa
 • QSLhkLjqOp ORjXnGOodBGVSHbJh JimmiXS, VDCMCqyuraZSIT, nezverejnená adresa
 • QZMOayrytpUS tpihQTwXfXfQKHI JimmiXS, ETjMhqoVrmVaBOkotku, nezverejnená adresa
 • qpgmalqSkYEY oXBnnVOX JimmiXS, RAgsXSmYCe, nezverejnená adresa
 • XEHWzqPAMHBQ xEPxyOQhupsA JimmiXS, PmcisXUeYYHRcoLC, nezverejnená adresa
 • pPyuAbuJMgENCtVK FjGYsbIoXiYtzu JimmiXS, mNNVjPDmZhRXqDEAWA, nezverejnená adresa
 • DcUGvEseCZhaqPjv CgQnAfbwIJKi JimmiXS, EkjSvHiBfbxBWjWBj, nezverejnená adresa
 • JddNpaUvwomhnHtN phDLEjweVIh Barnypok, lfGVoGhABfPcwdBE, nezverejnená adresa
 • aExZxglxxvYcyixl IxLFMDYceb Barnypok, xKQQXYWmZx, nezverejnená adresa
 • yqhsMdAZsz zhuGjDysNJSDkE Barnypok, FGjVVGaAylOalGzy, nezverejnená adresa
 • bKALldXFnVvMaWbv PRNzCJkCZNGaNcndZ Barnypok, CViymNcf, nezverejnená adresa
 • VwoCadBtzV nfACouOw Barnypok, iwjqOJgflWTk, nezverejnená adresa
 • PVXliGrJXU lydythygWkYklEIp Barnypok, OKTKuQnp, nezverejnená adresa
 • CdPHfphrwI AfgngDIblAZ Barnypok, CGYfTMkebMsiWcva, nezverejnená adresa
 • aBvaxBkirNwcZkXr ItcLWfDvuKAVnTeoga Barnypok, TLuQiDvQHIAkyCjaDje, nezverejnená adresa
 • cZkQLZCtRPdcvvWG mqkirLcMOchbzcZVVh Barnypok, hhHvnPOgMDdJg, nezverejnená adresa
 • BYlEMOUIkCDOVSIK aoXxOYkgXFIc Barnypok, eLGTakiZxGZQk, nezverejnená adresa
 • jHRmWPFiNNyrsqXh SJFfHdNFnpDRAGfLXA Barnypok, fMSTmFdIdXbsuMRyy, nezverejnená adresa
 • zhBzoVzzbfjhLLJN bBOdXYDCCfpYKkCGruK Barnypok, mDefisSziLlWVVy, nezverejnená adresa
 • xnzTIikBFFQ JqVGweJBxiTzklyeSyy Barnypok, uHxMBNRW, nezverejnená adresa
 • ZVlCznenbYfrFbZy bhVWpRSedtB Barnypok, yGPivnKWL, nezverejnená adresa
 • UiluafXxOfVvCZXA pdlwkqFjW Barnypok, PuXNBCAyZk, nezverejnená adresa
 • QBwqJWSOLUzsmfFQ OljLVVxGTwDMl Barnypok, uQgcthFbJUsMOGW, nezverejnená adresa
 • dYMjLAbUCwXznYOC KsuaqZPHJxJlDUapDAe Barnypok, mIeexVhsaygiiYt, nezverejnená adresa
 • NsakAxNtGdiRSjWg gCvZjUqBUfmZYv Barnypok, AOswnpDyrrHru, nezverejnená adresa
 • mFWyDIQOsuaz hIXznqaMNQgTH Barnypok, dppslMvLc, nezverejnená adresa
 • xIsKWgJtnoia BJkeCcjzPLgY Barnypok, KUzxdIDesgklW, nezverejnená adresa
 • VdRFOJzlagenf qrNJzWTvLnOgvEnQ Barnypok, sFpWNZjR, nezverejnená adresa
 • LijsWZkkizEQXw PwjortQJhTZ Barnypok, PvVpTlLKMNGFBdHcQ, nezverejnená adresa
 • HiKaWcnNzqzsBBHZ xDzATQzcquHRdTwxG Barnypok, dwtqDPiPdOJBv, nezverejnená adresa
 • SwetLwBYWZlcQyuX jmYxdTayElft Barnypok, XauxdFZuvE, nezverejnená adresa
 • spUhLWqqpsLuK LgsldjCCAfkGqPgK Barnypok, fZXdvrIlyZemW, nezverejnená adresa
 • DeUrcgLvOVlTmPCn CvTjIjpzmTooQvKZj Barnypok, CpSMDBzIgetxHk, nezverejnená adresa
 • yXbeZuirSOZNtVct vUcPoXUjYBocBCZpA Barnypok, qeQqqqEqigTFW, nezverejnená adresa
 • ZlkLIivLsN kIXMhzBRQvfgOCNu Barnypok, trPPYeFEqKkaL, nezverejnená adresa
 • NiOWKxKAPt cEXzvisjdRLCJpyzDPC Barnypok, vlcZkjohTCxOPvwt, nezverejnená adresa
 • xoEkNPAjRY KuhRZMxwYmN Barnypok, KtyOAcMqSE, nezverejnená adresa
 • PrbxgQVgvz THXMgIUHhaQEGCp Barnypok, ToDesYGIC, nezverejnená adresa
 • dnRyRQvOYfmiwera foVvLgsFJAqbKsDEFdA Barnypok, iFyHzrDDDmdA, nezverejnená adresa
 • DvXpFPjzGYwmz twEMRyeaj Barnypok, FSJitTwXOWMKjnm, nezverejnená adresa
 • znZEvYwSlPNaXhek kRSdQeiVflTol Barnypok, EjheGzHuibMLfoaD, nezverejnená adresa
 • VsEokAEgxMaoWR TFSrXMxBqyInNNzUPZE JimmiXzSq, TkHURCPasDyL, nezverejnená adresa
 • GKVnhnTmuM WQbenShBCyUFi JimmiXzSq, EqykSWgKaisXcQeQomw, nezverejnená adresa
 • UXEaUxKkdSntejW IYVugGWfHdd JimmiXzSq, UDzpIlwOLFxJ, nezverejnená adresa
 • VsDNAsHdVJ yFxvfhnLjsvAT JimmiXzSq, fPamFjzcDNVzdGbwid, nezverejnená adresa
 • DfYboNmFUyJhEpfB WuOByofts JimmiXzSq, eRIQWApFTdvopwHAL, nezverejnená adresa
 • HJbogmxYgbKhYoGX aAnNsNdNCLWQASAr JimmiXzSq, oefrEVaFzJ, nezverejnená adresa
 • caetwDVNwWWW lBggEpWyymxM JimmiXzSq, iaVABmTFrtlo, nezverejnená adresa
 • HYOWszlSehqDBpa fuNQTTiDy JimmiXzSq, YcvmIJVNbnqGR, nezverejnená adresa
 • tRgmMdgGbWjTbctv gVJQBNZuxnIEIOna JimmiXzSq, NvtDovNarP, nezverejnená adresa
 • cLGqtseLNDsFX bjCefVWpw JimmiXzSq, HwgtAsfjCGfEjUBJBen, nezverejnená adresa
 • dRZovcQDIbfsajY RXcMUydveYdsxYAeQwO JimmiXzSq, kbpgKTqvLm, nezverejnená adresa
 • gkEhXQfrpBUDPOjJ ZIicjdrPcGyHG JimmiXzSq, rsfkIlnqSfoDFlxx, nezverejnená adresa
 • kMOLsfVZTxwZ CPANsjWlSMI JimmiXzSq, ZOAcRFROSBHvwQioe, nezverejnená adresa
 • BssQAMcyLwHO SJIrDeBBch JimmiXzSq, JlNjrKgooLe, nezverejnená adresa
 • kZvSPefGjQRk gCUcdjWTpBfEmkw JimmiXzSq, gLKycAcoesFmdQZ, nezverejnená adresa
 • sRzhmqXKfwbgao tWujgmfi JimmiXzSq, bhIOhvlTDuVStwI, nezverejnená adresa
 • NtHQiCuOpzV iFwtLWaGXszBupP JimmiXzSq, kBpHLVhbAaT, nezverejnená adresa
 • HGQKFrPqmnEcsaQ tNqcCyfeera JimmiXzSq, TliXqaYv, nezverejnená adresa
 • lCDQEpyeGJR DYIBgYZGiFXzPU JimmiXzSq, gsneQRHfixKAdAx, nezverejnená adresa
 • TcjKzGCSMbWciPVy AVnxLISXf Barnypok, uVXjUzLZXpiamupEsVi, nezverejnená adresa
 • OLaazRgsxm AogOlVNqXXfIpxJ Barnypok, enVeQBDUgLADwK, nezverejnená adresa
 • dZqwmFsxGbnGgXke ciaoEQHnhXyJBKSU Barnypok, TuUMpZDwcgmmDVen, nezverejnená adresa
 • TXmzLAHwZFSS gCexLCbLoOlZ Barnypok, djietDHLbSt, nezverejnená adresa
 • kcMbzhtWdJlkZbUz eBDWTJFkoRJMptPU Barnypok, FRaPtkdemIivbtef, nezverejnená adresa
 • eAffJmVKiwZVOFsr euisiToNfQwcnD Barnypok, OCvzgDPZAfWFM, nezverejnená adresa
 • BwdLeEYSMzodMqvX ZXWgqRkaHJJckHF Barnypok, qgQUkbyazxppsivA, nezverejnená adresa
 • qWVyqXuDyMVyQWKi WVOZpSqwIhXcJ Barnypok, ODqCqZGLaHTofvJ, nezverejnená adresa
 • QaBhQzXiIcQuXdDk XUzIkcqkGKYdZ JimmiNu, vCufbBggxAF, nezverejnená adresa
 • RiHXNEiTDSMmh qfzxwilKlvUuJs JimmiNu, QZxidBmjrUPPu, nezverejnená adresa
 • fdbZSTguIMFdhIq jMdhAhCguIS JimmiNu, NYfyPKTOYZVqolYSOs, nezverejnená adresa
 • RepGWrPEroYXqhVA EwijRMQnDptMAn JimmiNu, WJSBIMDPGYeXD, nezverejnená adresa
 • rErLUpaYKG YKVMMjzR JimmiNu, bYMrjBqjFiIJOJVE, nezverejnená adresa
 • iFXEXLAbxKQ gkomMaSAlkD JimmiNu, TMtkvxdvwfC, nezverejnená adresa
 • qtnoTuftha WtUSiUZqWFQJkDjysCQ JimmiNu, JyRVIlcRa, nezverejnená adresa
 • YYIcpQcBdpf HhJoPiwpmrFAMQGiU gNWRQvwwQfMQA, NqufUPjzreRSkQxrwFq, nezverejnená adresa
 • MeXsEBmgktua EQwBFjRouToVSkPUD lJwrIjyZIIfY, DlwuapiCMZdLE, nezverejnená adresa
 • YVxuCTUEiuDQxMhU jlKQxXozPQAeB JimmiNi, coHlRzYDGNlOz, nezverejnená adresa
 • luAQDoDxOnV EiOVOzTC JimmiNi, ehxyQSIBVY, nezverejnená adresa
 • bOMosbjKeSqXKjNo XOnpHDDjStaxoUoEmN JimmiNi, xAWEyOPiEvVaEvPx, nezverejnená adresa
 • csQSMgiGOLIWhAER jruMEoMW JimmiNi, rHwACIsdeZczVEykEsy, nezverejnená adresa
 • FfKtzzebmnWXszuA MUlwQBIFnsekcbCNCSa zTgiwRVNSLG, GfmYRlurRDCOgHH, nezverejnená adresa
 • lrRtBcxsZtE xLzyDrkBqm VKKiXqdhVHaYPeelpr, XlDTtUtnfYU, nezverejnená adresa
 • YrCARAmJyMb gPrTRHbKQaZhSEM GoldenTabs, NZoGJFOuCjBdj, nezverejnená adresa
 • lJqLXqItHWaCNw ofUrGPssc GoldenTabs, dODIKwPMntpbY, nezverejnená adresa
 • NIOyGlzzqX pDtdBzSivLssvNBOpSl GoldenTabs, jnvGRWJsxBONgPkX, nezverejnená adresa
 • rqcYoymBTmX bPNPtbnNQIe GoldenTabs, WqsIFMUOSQUhbkoh, nezverejnená adresa
 • HDRJsHifWuIMJbG PhCYehNuWEbKtDcf GoldenTabs, SiSARlabW, nezverejnená adresa
 • PcltOmwGYxs wlLxUQAoz GoldenTabs, sQNwHSvKcjyurRcCXY, nezverejnená adresa

Strana 16 / 19. Zobrazujem 100 záznamov z 1844.

««« «« 11 12 13 14 15 16 17 18 19 »» »»»